Sabredenlere cennette ne kadar ödül verilecektir? - Dtarihi
İslam tarihiSabredenlere cennette ne kadar ödül verilecektir?

Sabredenlere cennette ne kadar ödül verilecektir?

-

Allah Teala’nın azabından kurtulup onun sevap ve merhametine kavuşmak isteyenler dünyanın külfet ve meşakkatlerine göğüs germeli, Cenab-ı Mevla’ya itaat ederek, günahlardan sakınmalıdır. Bu hususta Mevla Teala şöyle buyurmuştur:

”Allah sabredenleri sever” (Al-i İmran 146/3)

Sabrın birkaç çeşidi vardır: Allah’a itaat etmekte sabır, Allah’ın yasaklarından sakınmakta sabır ve musibetlere, özellikle ilk şok sarsıntı anında sabır.

Allah’ın emirlerine itaat etmekte sabredenlere cennette üçyüz derece verilecektir. Her bir derece arasında yerle gök arası kadar mesafe vardır.

Allah’ın yasaklarından sakınmakta sabredenlere cennette altıyüz derece verilecektir. Her bir derece arasında yedinci yerle yedinci gök arası mesafe vardır.

Allah’tan gelen musibetlere sabırla katlananlara cennette, her biri arasında arş ve yeryüzü arası kadar mesafe olan yediyüz derece verilecektir.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Hz Muhammed (sav) – Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah’ın büyük nuru ve...

Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah'ın büyük nuru...

Mısır seferinden dönerken Yavuz Sultan Selim Konya dolaylarında mola verir. Bu sırada korkunç bir kasırga çıkar. Herkes, yerden kalkan tozların döne döne yükselişini hayretle...

Mısır seferinden dönerken Yavuz Sultan Selim Konya dolaylarında mola verir. Bu sırada korkunç bir kasırga çıkar. Herkes, yerden kalkan tozların...

Bir gün Hz Musa Tur dağına münacata gitmekte idi. Bir Mecusi önüne çıktı. Hz Musa’ya dedi ki: -Rabbine söyle ki ben ona tapmıyorum. Benim...

Bir gün Hz Musa Tur dağına münacata gitmekte idi. Bir Mecusi önüne çıktı. Hz Musa'ya dedi ki: -Ya Musa! Nereye...

Çelebi Sultan Mehmet, babasının öcünü Timur’dan alıp onları kıra kıra ta Tokat Kalesi’ne kadar sürdü. Timur Tokat Kalesi’ne girip

Padişahlık Yıldırım Bayazıt Hanoğlu Çelebi Sultan Mehmet'e kısmet oldu. Derhal 70.000 askerle Timur'un arkasından ılgar edip Amasya civarında yetişerek...

Hz Ömer Sariye ismindeki komutanını uzak bir yere harbe göndermişti. Sariye’nin ordusunu düşman arkadan vurmak üzereydi. Hz Ömer o sırada hutbe veriyordu. Keramet gösterip…

Hz Ömer, halifeliği zamanında Sariye ismindeki zatın kumandasında, İslam askerini harbe göndermişti. Ordu, bir cuma günü harp halindeydi. Müslümanlar,...

Hz Muhammed (sav)’in Necaşi’ye gönderdiği mektup

Beyhaki ''ed-Delail'' adlı eserinde ''Peygamber'in Necaşi'ye gönderdiği Mektup Bahsi'nde şöyle der: ''Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Resulullah Muhammed...

Mutlaka Okumalısınız

Kazım Karabekir – Erzincan’dan Erivan’a Ermeni Katliamları:

"Askerimizin Erzincan'a girmesini müteakip bizzat Erzincan'a gittim. Kendi gözlerimle...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x