Şah İsmail'in Anadolu'da taraftar toplamasının nedeni neydi? - Dtarihi
Türk tarihiŞah İsmail'in Anadolu'da taraftar toplamasının nedeni neydi?

Şah İsmail’in Anadolu’da taraftar toplamasının nedeni neydi?

-

Anadolu’da her zaman gayri memnun kitleler vardı. Türkmen-Aleviler vergilerden ve angaryadan rahatsızdı. Tabii sebepler değişikti, herkes vergilerden şikayetçiydi ama Türkmen-Aleviler Safevilerin Şah İsmail adına yaptıkları tebliğ ve propagandayı candan benimsedi ve İran’a aileler, köyler göçtü. Şah İsmail’in gönderdiği misyon, geniş kitleleri yaşadığı zorluklardan istifade ederek tebliğ görevi yapıyordu. Bugün İran’da ”Şahsevenler” olarak bilinen geniş Türkmen kabileleri bu kitlenin sadece bir örneğidir.

Türklerin Altın Çağı – İlber Ortaylı

Son İçerikler

Hz Hasan, Muaviye’ye karşı neden Halifelik’ten vazgeçti? Hz Ali’nin şehit edilmesi sonrasında

Hz Ali'nin şehit edilmesi sonrasında İslam toplumunda özellikle Mekke ve Medine ahalisi, Hz Hasan da Müslüman kanı dökülmesin diyerek...

Hz İsa’ya insanların fitne bakımından en tehlikeli olanı kimdir? diye soruldu. Hz İsa:

İnsanların fitne bakımından en tehlikeli olanı kimdir? diye soruldu. Hz İsa: ‘Alimin zellesidir. Çünkü alim, zelle yapıp hata yaptığı...

Cennetlikler cennete girdiğinde melekler onları güzellik ve nimetlerle karşılar. Onlara minderler döşenir, çeşitli yiyecek ve meyveler sunulur. Fakat buna rağmen onlarda bir durgunluk vardır....

Cennetlikler cennete girdiğinde melekler onları güzellik ve nimetlerle karşılar. Onlara minderler döşenir, çeşitli yiyecek ve meyveler sunulur. Fakat buna...

Müşriklerle yapılan bir harpte Zeyd bin Desine Hazretleri esir düşmüştü. O sıralarda henüz Ebu Süfyan iman etmemişti. Zeyd Hazretlerini şehid etmek üzere götürüyorlardı. Kumandan...

Müşriklerle yapılan bir harpte Zeyd bin Desine Hazretleri esir düşmüştü. O sıralarda henüz Ebu Süfyan iman etmemişti. Zeyd Hazretlerini...

Ka’b el-Ahbar şöyle anlatır: Salih bir kimse kabre konulduğunda salih amelleri olan namaz, oruç, zekat, sadaka hemen başına gelir. Azap melekleri ölüye ...

Ka'b el-Ahbar şöyle anlatır: Salih bir  kimse kabre konulduğunda salih amelleri olan namaz, oruç, zekat, sadaka hemen başına gelir. Azap...

Halk, padişah Birinci Mustafa’yı kılıç kuşanma alayında görebilecekti. Eyüp’te iskeleye çıktıktan sonra türbe yolunda halka dağıtması için padişahın ceplerine altın dolduruldu ancak henüz iskeleye...

Halk, padişah Birinci Mustafa'yı kılıç kuşanma alayında görebilecekti. Padişahın taht merasimi için tüm hazırlıklar yapıldı. Padişahın taht merasimi için...

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed – İnsanların kötüsü üç kimsedir:

1- Ana-babasına karşı kibirlenip onları hakir gören. 2- İnsanlar arasında...

Meleklerin hocası cinlerden olan İblis nasıl kafir oldu?

Anlatıldığına göre İblis'in dünya semasında Abid, ikinci kat semada...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x