Samiri için Cebrail'in izini görmesi takdir olunmuştu. O da Cebrail'in izinden bir avuç toprak almıştı. Bu sırada Hz Harun'un yanından geçtiğinde Hz Harun ona: - Dtarihi
İslam tarihiSamiri için Cebrail'in izini görmesi takdir olunmuştu. O da...

Samiri için Cebrail’in izini görmesi takdir olunmuştu. O da Cebrail’in izinden bir avuç toprak almıştı. Bu sırada Hz Harun’un yanından geçtiğinde Hz Harun ona:

-

Samiri, İsrailoğullarına komşu olan ve ineğe tapan bir kavimdendi. İsrailoğulları’ndan değildi. Hz Musa ile İsrailoğulları Mısır’dan yola çıktıklarında o da onlarla birlikte yola çıkmıştı. Samiri için Cebrail’in izini görmesi takdir olunmuştu. O da Cebrail’in izinden bir avuç toprak almıştı. Bu sırada Hz Harun’un yanından geçtiğinde Hz Harun ona:

-‘Ey Samiri! Elinde olan şeyi atmaz mısın?’ dedi.

Fakat Samiri, bu toprağı elinde tutmuş ve bu yolculuk boyunca toprağı görmemişti. Samiri:

-‘Bu toprak parçası, sizi denizden geçiren elçinin yani Cebrail’in (atının bastığı toprağın) izinden aldığım bir avuç topraktır. Ben bunu hiçbir sebepten dolayı asla atmam. Ben bunu attığım zaman benim istediğim şeyin gerçekleşmesi için Allah’a dua edersen (o zaman bu istediğin) olur! dedi.

Bunun üzerine Samiri, elindeki toprak parçasını attı. Hz Harun da (isteğinin gerçekleşmesi için) ona dua etti. Samiri:

-‘Ben bunun bir buzağı olmasını istiyorum!‘ dedi.

Derken (kazılan) çukurda bulunan eşyalar, süs eşyaları, bakır ve demir ne varsa hepsi toplanıp içi boş, ruhu olmayan ve böğüren bir buzağı oldu.

Abdullah İbn Abbas dedi ki: Hayır, Allah’a yemin ederim ki, onun hiçbir sesi yoktu. Rüzgar onun makatından giriyor, ağzından çıkıyordu. İşte o (böğürme) sesi, bundan kaynaklanıyordu.

(Bu olay üzerine) İsrailoğulları birkaç gruba ayrıldılar. Bir grup:

-‘Ey Samiri! Bu nedir? Sen bunu (bizden) daha iyi bilirsin?’ dedi. Samiri de, onlara:

-‘Bu sizin rabbinizdir. Musa ancak yolunu şaşırdı!’ dedi. Diğer bir grup ise:

-‘Musa bize geri dönene kadar bunu yalanlamayız. Eğer bu, gerçekten bizim rabbimiz ise biz onu gördüğümüzde onu zayi etmemiş ve onun hakkında aciz kalmamış oluruz. Eğer bu, bizim rabbimiz değilse o zaman Musa’nın sözüne uyarız!” dedi. Başka bir grup ise:

-‘Bu şeytanın işidir. O bizim rabbimiz değildir. Biz ona iman etmiyoruz ve onu tasdik etmiyoruz!’ dedi.

Bir diğer grup ise Samiri’nin buzağı hakkında söylediklerinin doğru olduğunu içlerinden kabul etmelerine rağmen, onu yalanlamamayı ilan ettiler. Bu üzerine Hz Harun, onlara:

-”Ey kavmim! Siz bu buzağı heykeliyle sınanmaktasınız. Sizin Rabbiniz, ancak Rahman olan Allah’tır.” (Taha 20/90) dedi. Yani bu değildir.

-‘O zaman neden Musa bize otuz gün vaat etti. Sonra da bu vaadini yerine getirmedi? İşte kırk gün geçti!‘ dediler. Onların beyinsizleri de:

-‘Herhalde Musa, Rabbini şaşırdı da onu arıyor!’ dediler.

Yüce Allah, Hz Musa ile konuşup ona söyleyeceği şeyleri söyleyince, kendisinin ardından kavminin karşılaştıkları durumları da ona anlatı. ”Bunun üzerine Musa çok kızgın ve üzgün olarak kavmine döndü.” (Taha 20/60) Ve onlara Kuran’da işitmiş olduğunuz şeyleri söyledi. ”Kardeşi Harun’u başından tutarak kendine doğru çekmeye başladı.” (Araf 7/150). Öfkesinden dolayı elindeki Tevrat levhalarını yere attı. Sonra Hz Harun’un mazeretini kabul edip onun için Allah’tan bağışlanma diledi.Sonra Samiri’nin yanına gidip ona:

-‘Bunu yapmaya seni sevk eden şey nedir?’ diye sordu. Samiri:

”Böyle yapmayı nefsim bana güzel gösterdi!” dedi (Taha 20/96)

Hz Musa da:

(Mûsâ) şöyle dedi: “Haydi git! Artık hayatın boyunca sana düşen ‘Bana dokunmak yok!’ demekten ibarettir. Ve bil ki asla kaçıp kurtulamayacağın bir hesap günü de seni beklemektedir. Şimdi şu tapıp durmakta olduğun tanrına bir bak; biz onu iyice yakacağız sonra da un ufak edip denize savuracağız!” (Taha 97) dedi. Yani ilah olsaydı biz ona bunu yapamazdık.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Osmanlı tarihi

Fatih, İstanbul’u fethetmişti. Dervişlerden biri Fatih’in atının yularına yapışıp padişaha şöyle dedi: ”Padişahım! İstanbul’u biz dervişlerin duaları sayesinde aldığını unutma.” Fatih:

Fatih, İstanbul'u fethetmişti. Şimdi atının üzerinde ordusuyla şehre giriyordu. Dervişlerden biri Fatih'in atının yularına yapışıp padişaha şöyle dedi: ''Padişahım! İstanbul'u...
İslam tarihi

Hz Musa ile arkadaşının yanlarına azık olarak aldıkları kurutulmuş tuzlu balığın nasıl dirildiğine dairdir. Ne Kur’an-ı Kerim’de ne de bir teki dışında anılan hadis kaynaklarında balığın nasıl dirildiğine dair açıklama vardır. Sadece

Bu ayrıntı, Hz Musa ile arkadaşının yanlarına azık olarak aldıkları kurutulmuş tuzlu balığın nasıl dirildiğine dairdir. Ne Kur'an-ı Kerim'de ne...
Osmanlı tarihi

60 yaşını geçmiş Orhan Gazi’nin inanılmaz gücü – Altmış yaşını geçmiş olan Orhan Gazi de kendi talim yayı ile hedefe birkaç atış yaptıktan sonra yayını Hacı Nemi’ye vermiş fakat Mısırlı okçu…

Orhan Gazi devrinde Osmanlıların Gelibolu'yu alması henüz küçük ve yeni olan Osmanlı Devleti'nin adının yakın ve uzak çevrelerde duyulmasını sağladı....
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferi’ni kazandıktan sonra ölüler arasında dolaşıyordu, ölülerin içinde düşman askerlerinden birisinin kellesinin hiç zedelenmeden kesildiğini görüp merak etti. Ve yanında bulunan vezirlerine emrederek:

Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferi'ni kazandıktan sonra ölüler arasında dolaşıyordu, ölülerin içinde düşman askerlerinden birisinin kellesinin hiç zedelenmeden kesildiğini görüp...
Timur tarihi

Timur – İstişare kimlerle ve nasıl yapılır? – Yine benim tecrübelerimle sabittir ki, istişare edilecek kişilerin,

Yine benim tecrübelerimle sabittir ki, istişare edilecek kişilerin, ileriyi gören, tam akıllı, derin fikirli ve sezgileri kuvvetli kişilerden olması lazımdır....
İslam tarihi

İsrailoğulları, Ermiya peygamberi yakaladılar, onu zincire vurup hapse attılar. İşte bu esnada Yüce Allah, İsrailoğullarının üzerine (Babil hükümdarı) Nebukadnessar’ı gönderdi. Nebukadnessar ordularıyla birlikte…

(Hadisin ravisi) dedi ki: Ermiya peygamber, İsrailoğlları'na Rablerinin mesajını tebliğ edip de onlar o mesajdaki tehdit ile azabı işittiklerinde Ermiya...
İslam tarihi

İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir: 

Uyunül-Ahbar isimli kitapta anlatıldığına göre Şakik-i Belhi şöyle der: ''İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir:  Birincisi: ''Biz...
Timur tarihi

Timur’un mezarındaki lanet – Stalin Timur’un mezarını açınca Hitler Rusya’ya nasıl savaş açtı?

Timur'un mezarı iki defa açıldı. İlki Timur'a hayran olan İran Safevi hükümdarı Nadir Şah, 1740'da mezar taşını İran'a götürürken, taş...
Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamid, Balkan devletlerini nasıl birbirine düşürüyordu?

Sultan 2. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra arzusuna muhalif bir durum olsa da Rusya’yı ve çarını avutarak onu hüsn-i idare etmek...
İslam tarihi

-“ Bir kul, Allah tarafından sevilince, iptilaya uğrar; buna sabrederse iktina gelir başına.” –< İktina nedir? > Diyen bir sahabeye: -“ Çoluğunu çocuğunu, malını, mülkünü alır.” Buyurdu. Çünkü mal ve evlat,

-“ Bir kul, Allah tarafından sevilince, iptilaya uğrar; buna sabrederse iktina gelir başına.” -< İktina nedir? > Diyen bir sahabeye:...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman halktan fazla vergi toplayan Hüsrev Paşa’yı nasıl görevden aldı?

Mısır'ın fethinden sonra bu eyaletin Osmanlı hazinesine ilk vergisini sekiz yük altın olarak Hadım Süleyman Paşa yollamıştı. Hadım Süleyman Paşa'dan...
İslam tarihi

Kopardığım bir ot parçası deyip geçme!

Rivayete göre Abdullah ve Ahmet bin Harb bir yere gitmişlerdi. Ahmet bin Harb yerden bir ot kopardı. Bunun üzerine Abdullah...
İslam tarihi

Hz Muhammmed (sav) – Allah’ın en sevdiği kullar kimlerdir?

Hz Ali'den rivayet edildiğne göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: ''Allah Teala'nın en sevdiği kul, rızkına kanaat eden ve Allah'ın takdirine...
Dini Hikayeler

Bir gafil, bir zahidin yanına gitti ve İblis’ten uzun uzun şikayet etti. Dedi ki: İblis beni hileleriyle aldattı ve hilesiyle beni dinimden etti! Sufi şöyle dedi:

Bir gafil, bir zahidin yanına gitti ve İblis'ten uzun uzun şikayet etti. Dedi ki: İblis beni hileleriyle aldattı ve hilesiyle...
Dini Hikayeler

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur duasında bulunmasını istemesini emretti. Hz Musa yetmiş bin kişi ile yağmur duasına çıktı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ona vahy gönderdi:

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri kıtlık...
İslam tarihi

” Hz Üzeyir, Rabbine yalvarırken: -”Ey Rabbim! Sen mahlukatı yaratıyor, dilediğini saptırıyor dilediğini de hidayete erdiriyorsun!”’ dedi. Üzeyir’e: -”Böyle söylemekten vazgeç” denildi. Fakat Üzeyir yine bu sözü tekrar etti. Üzeyir’e yine:

''Üzeyir, Rabbine yalvarırken: -''Ey Rabbim! Sen mahlukatı yaratıyor, dilediğini saptırıyor dilediğini de hidayete erdiriyorsun!''' dedi. Üzeyir'e: -''Böyle söylemekten vazgeç'' denildi....
İslam tarihi

Hz Süleyman’ın nefs hakkında sözü

Hz Davud'un oğlu Hz Süleyman şöyle demiştir: ''Nefsini dizginleyen kimse tek başına bir şehir fetheden kişiden daha yiğittir.'' İmam Gazali...
İslam tarihi

Hz Ömer nasıl Müslüman oldu? Hz Ömer, Kureyş kafirlerinin kışkırtmalarıyla Allah’ın Resülü’nü öldürmek üzere yola çıktı…

Hz Ömer, Kureyş kafirlerinin kışkırtmalarıyla Allah'ın Resülü'nü öldürmek üzere yola çıktı. Belinde kılıcı, yüzünde damar damar gazap gidiyordu Hz Ömer:...
Türk tarihi

Yabancıların çizdiği bir resimde sağ yanında Hippokrates, sol yanında Galen, ortadaki resimde krallık tacı bulunan Türk kimdir?

Tıp alanında yazdığı eser olan el-Kanun fi't-Tıb'da, çeşitli hastalıkların tanımı, teşhis ve tedavi yolları, insan anatomisinin anlatımı vs. konular bulunmaktadır....
Dini Hikayeler

Dört adam yolculuk ediyordu. Uzun yolculukları boyunca şehirden şehre uğramışlar farklı zamanlarda farklı yerlerde konaklamışlardı. O gün de yorgun argın bir şehre girmişlerdi. Hepsi namaza durunca, birisi konuşmaya başladı, diğeri ona:

Dört adam yolculuk ediyordu. Uzun yolculukları boyunca şehirden şehre uğramışlar farklı zamanlarda farklı yerlerde konaklamışlardı. O gün de yorgun argın...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

İmam Gazali – İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriyle çelişir:

''İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriyle çelişir: Birincisi,...

Yavuz Sultan Selim ”Hakimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” (Mekke ve Medine’nin hakimi) ünvanını neden kabul etmedi?

Düşünün Yavuz o gün ordularıyla bugünkü Türkiye'mizin Kilis  sınırında...
x