Osmanlı tarihiSarı Saltuk Hazretleri'nin kabrindeki sır ve cenazesi için neden...

Sarı Saltuk Hazretleri’nin kabrindeki sır ve cenazesi için neden 7 tabut hazırlandı? Oğullarına şunu vasiyet eder: Vefat edince yedi ayrı tabut hazırlayacaklardır. Bunun birinde

-

- Reklam -spot_img

Yahya Kemal’in ”Maverada Söyleniş” adlı şiiri şu mısralarla başlar:

  -REKLAM-
 

Geldikti bir zaman Sarı Saltık’la Asya’dan

Bir bir Diyar-ı Rum’a dağıldık Sakarya’dan

Balkanlar’da İslamiyet’i yayan bir çok kahraman vardır. Bunların çoğu gazi-dervişlerdir. İşte bunların en meşhuru Sarı Saltık’tır. Balkanlar’ın İslamiyet’le tanışması on üçüncü yüzyıla dayanır. Dobruca bölgesine gelip yerleşen Sarı Saltuk ve arkadaşları Müslümanlığı buralara getirmişlerdir.

  -REKLAM-
 

Bugünkü bilgilerimize göre Sarı Saltuk, Anadolu Selçukluları’nın inkıraz devirlerinde 13. yüzyılda yaşadı. Başlangıçta Sinop’ta, sonra Kefe’de bulundu. Bilahare Tuna kıyılarında ve Edirne’de karar kıldı. Buralarda 40 sene kalarak Rumeli’yi İslamlaştırmayı başlıca gaye edindi. Sonradan Osmanoğulları zamanında bu bölgenin Müslüman diyarı olacağını keramet gözüyle anladı ve adamlarına müjdeledi.

Sarı Saltuk’un tarihi kişiliğinden çok menkıbevi şahsiyeti önem taşır. Onun bu yönünü, ”Saltuk-name” adlı kitaptan öğreniyoruz. Saltukname’yi Cem Sultan’ın isteğiyle Ebu’l-Hayr Rumi derleyip kaleme almıştır. Buna göre Sarı Saltuk: a) Kerametler gösteren bir veli, b)Kafirlerle savaşan bir gazi, c)Cinlerle ve devlerle uğraşan bir masal kahramanıdır. O, yabancıların dillerini ve dinlerini bir rahip kadar bilir; türlü türlü yollarla onların şehirlerine, kiliselerine, hükümdar saraylarına girer. Rahip kıyafetleriyle kiliselerde vaaz verir. Çeşit çeşit kerametler gösterir. Dört kitabı hatmetmiştir. Kur’an’ın yanı sıra İncil’i de ezbere okur.

Sarı Saltuk ölümünden sonra gömüldüğü yerin tam olarak bilinmesini istemez. Oğullarına şunu vasiyet eder: Vefat edince yedi ayrı tabut hazırlayacaklardır. Bunun birinde naşı bulunacak, ötekiler boş olacaktır. Tabutlardan her biri; uzaklara, çeşitli bölgelere götürülüp oralarda defnedilecektir. Maksadı oraların, kendisini sevenlerce ziyaret edile edile zamanla İslam-Türk hakimiyetine girmesini sağlamaktır.

  -REKLAM-
 

”Babadağı”, adını Sarı Saltuk Baba’dan almıştır. Osmanlı padişahlarından 2. Bayezid Saltuk Baba’nın Türbesi’ni tamir ettirerek yanına bir cami yaptırmış ve geniş arazi vakfetmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Boğdan Seferi sırasında (1538) burada bir kaç gün kalmış ve türbeyi ziyaret etmiştir.

Tarihi- Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları

- Reklam -spot_imgspot_img

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....
- Reklam -spot_imgspot_img

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor