Sasani hükümdarı Nuşirevan'ın Veziri'nin akıl dolu cevabı - Dtarihi
Sasani tarihiSasani hükümdarı Nuşirevan'ın Veziri'nin akıl dolu cevabı

Sasani hükümdarı Nuşirevan’ın Veziri’nin akıl dolu cevabı

-

Büyük Emir’e hizmette kusur edişimin sebebini, Sasani hükümdarlarından Nuşirevan’ın veziri Büzürgmehr’in bir sözüyle arzetmek isterim:

Hind hükemasından bazıları, Büzürgmehr’in meziyetleri mevzuunda görüşüyorlarmış. Sonunda kendisinde ancak şu tek kusuru bulabilmişler:

Ağır ağır ve düşüne düşüne konuşuyor ve çok duraklıyor. Dinleyenler de, sözün arkası gelsin diye bir hayli bekliyorlar.

Büzürgmehr, kendisi hakkında söylenen bu sözleri ve verilen bu hükmü duyunca, şöyle demiş:

Ne söyliyeyim, diye baştan düşünmek, niçin söyledim diye sonunda pişman olmaktan yeğdir (daha iyidir).

Sadi Şirazi – Gülistan

Mutlaka Okumalısınız

Sultan Kılıçarslan nasıl şehid edildi?

Sultan Kılıçarslan, ordusunun mağlup olduğuna kesin olarak kanaat getirdikten...

Büyük Türk kahramanı Alp Er Tunga hile ile nasıl öldürüldü?

Alp Er TUnga Türk tarihinin en eski destanlarından birisidir....
x