1529'da Almanya Seferi'nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni'nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand'a bağlı topraklara girmiştir. Kanuni'nin niyeti ve planı düşman ile bir meydan muharebesi yapmaktı. Kanuni Ferdinand'ı tahrik ederek karşısına çıkarmak istedi. Padişah'ın Ferdinand'a hitap şekli şöyleydi: - Dtarihi
Osmanlı tarihi1529'da Almanya Seferi'nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni'nin karşısına...

1529’da Almanya Seferi’nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni’nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand’a bağlı topraklara girmiştir. Kanuni’nin niyeti ve planı düşman ile bir meydan muharebesi yapmaktı. Kanuni Ferdinand’ı tahrik ederek karşısına çıkarmak istedi. Padişah’ın Ferdinand’a hitap şekli şöyleydi:

-

1529’da Almanya Seferi’nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni’nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand’a bağlı topraklara girmiştir. Kanuni’nin niyeti ve planı düşman ile bir meydan muharebesi yapmaktı. Kanuni Ferdinand’ı tahrik ederek karşısına çıkarmak istedi. Padişah’ın Ferdinand’a hitap şekli şöyleydi:

”Bu kadar zamandır erlik davası eder, er meydanındayım dersin. Şimdiye değin kaç keredir ki üzerine geliyorum ve mülkünde dilediğim gibi tasarruf ediyorum, ne senden ne de kardeşinden eser yok. Size saltanat ve erlik davası haramdır! Askerinden belki avretinden utanmaz mısın? Belki avrette gayret var sende yoktur! Er isen meydana gelesin! Hak Teala Hazretlerinin takdiri ne ise yerine gelse gerek. Seninle saltanatı Beç (Viyana) sahrasında üleşelim. Reaya fukarası dahi rahat olsun. Yoksa meydanı aslandan boş buldukça tilki gibi fırsatla av yapmayı erlik sayma. Bu kere dahi meydana gelmezsen avretler gibi iğ ve çıkrık alıp erlik adını diline getirmeyesin.

Cezar, a.g.e.,s 855

Son İçerikler

Sayıları kim buldu?

Sayılar, saymada ve ölçmede kullanılan işaretlerdir. Sayılar hakkında günümüze kadar ulaşabilen bâzı bilgiler Mısırlılardan ve Babillilerden alınmıştır. Mısırlılar sayılarla yaptıkları...

Kanuni Sultan Süleyman, seferden dönerken bu sırada bir köylü, elindekini padişahın atının geçtiği yere fırlatınca at ürkmüş, köylüde yakalanarak padişahın huzuruna getirilmişti. Sultan Süleyman köylüye:

Kul hakkına özen gösteren Sultan Süleyman,  bu konuya duyduğu titizlik nedeniyle ''Kanuni''  lakabını almiştır. Budin Seferi'nden dönen ordu yolların darlığı...

Bir gün birisi, Fatih Sultan Mehmet Han’ın yoluna çıkıp: ”Yüz yirmi dört bin peygamberin her birinin hakkı için bana bir akçe ihsan eyle,”...

Bir gün birisi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın yoluna çıkıp: ''Yüz yirmi dört bin peygamberin her birinin hakkı için bana bir...

Bir sünneti terk eden Süfyan-ı Sevri’ye ne dendi?

Hz Şeyh Süfyan-ı Sevri bir gün mescide sol ayağını basıp girdi. Bir ses işitti: ''Ya Sevr (öküz)! Niçin sağ ayağını...

Hz Muhammed (sav)’in dedesi Abdü’l- Muttalib ile Ebrehe arasında geçen tartışma

Nice yıllar, Yemen'de hüküm süren Himyer hükümdarlarının kuvvetleri azalmış ve Habeşler, Arabistan yakasına geçip Yemen ülkesini zaptetmişlerdi. Bu Habeşlilerden...

Kimler cehennemden çıkartılıp cennet nimetlerini görüp; tekrar cehenneme gidecek?

Ey şu kimselerin pişmanlığı! Artık fırsatlar kaçmış ve türlü türlü belalar, dünya nimet ve lezzetlerinden hiçbirşey kalmamıştır. Onlar kendilerine...

Mutlaka Okumalısınız

Kuran’da geçen 5 gizli şirk (ortaklık) çeşidi

1- Allah'tan başkasına güvenmek ve dayanmak Müminler ancak, Allah anıldığı...

Hz Muhammed ”Biriniz bir üzüntü ve kederle karşı karşıya kalırsa şöyle desin:”

Biriniz bir üzüntü ve kederle karşı karşıya kalırsa şöyle...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor