İslam tarihi

Allah kimin haccını kabul etmez

Osmanlı tarihi

Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet mahkemeye gelince, adamın gözleri hayretten açılıyor. Fatih Sultan Mehmet ayakta; Kadı Efendi oturuyor ve mahkeme başlıyor. Fatih Sultan Mehmet’in, adamın arsasını zorla iktisab etmekten elinin kesilmesi konusunda karara varılıyor. Fatih Sultan Mehmet’in eli kesilecek. Ama

İslam tarihi

Sabredenlere cennette ne kadar ödül verilecektir?

Osmanlı tarihi

1529’da Almanya Seferi’nde hükümet merkezi kuşatıldığı halde Kanuni’nin karşısına çıkamayan Ferdinand yine ortalarda görünmemektedir. Osmanlı ordusu Ferdinand’a bağlı topraklara girmiştir. Kanuni’nin niyeti ve planı düşman ile bir meydan muharebesi yapmaktı. Kanuni Ferdinand’ı tahrik ederek karşısına çıkarmak istedi. Padişah’ın Ferdinand’a hitap şekli şöyleydi:

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman devrinde yıllarca İstanbul ‘da kalan yazmış olduğu eserini en büyük Hıristiyan Hükümdarı II. Felip’e takdim eden İspanyol yazar Cristobol de Villalo’un, dönemin Osmanlı Topçuluğu hakkında:

Osmanlı tarihi

Ruslar Enver Paşa’yı nasıl öldürdü? Pamir Dağı eteklerinde sisin aralanmaya başlamasıyla Yarkov topçu birliklerine ateş emri verdi. Enver Paşa yatağından fırlayarak uyandı. Kılıcını kınından çekerek

Hun Tarihi

Attila’nın Roma ile yaptığı antlaşmanın maddeleri – Galip gelme gurur ve inancıyla titreyen, bu belirgin ve haşin sesi hiçbir zaman işitmemişlerdi. Attila, onların taleplerini, tekliflerini dinlemek bile istemedi. Ret ve tereddüt kabul etmeyen bir amir sıfatıyla göğüslenecek kati emirlerdi. Attila’nın tekliflerinin pazarlığa tahammülü yoktu. Talebini birkaç sözle şöylece özetledi:

Moğol tarihi

Cengiz Han kardeşi Begter’i neden öldürdü? Gizli Tarih’te sözü edilen bir olaya göre,

Moğol tarihi

Cebe Noyan, Cengizhan’ın düşmanı iken nasıl Cengizhan’ın komutanı oldu? Cebe Noyan, ilk sahneye çıktığı zaman, hasım kabileye mensup genç bir adamdı. Bir harpten sonra

Dünya tarihi

Kahinler cinlerle nasıl bir ilişki içindedir?

Dini Hikayeler

Bir zaman Cüneyd-i Bağdâdî’nin gözlerinde ağrı meydana geldi. Tabib çağırdılar, gelen tabib, hıristiyan idi. Muâyene edip; “Gözlerinize su değdirmeyeceksiniz.” dedi. Cüneyd-i Bağdâdî; “Su değdirmesem nasıl abdest alırım?” deyince, tabib;

Osmanlı tarihi

12 yaşında Hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet’in tahta oturduğunu duyan Avrupa 100.000 bin kişilik bir ordu toplamıştı. Fatih Sultan Mehmet’in yaptığı ise

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Altı şey amelleri yok eder

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Tevbe kapısı ne zaman kapanır?

Türk tarihi

Türk adının ortaya çıkışı ve yaygınlaşması nasıl olmuştur?

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim, Büyük İskender’den neden büyük hükümdardır? – Makedonya kralı Büyük İskender’in, Mısır’ı işgal ettiği zaman kendisinin Yunanlılar için haşa

Dini Hikayeler

Bir gün kimsenin tanımadığı birisi, Hz Süleyman’a bir ihtiyar suretinde geldi. Hz Süleyman dedi ki:

Moğol tarihi

Cengizhan esirken Targutay’ dan nasıl kurtuldu?

İslam tarihi

Abdulkadir Geylani: (Gizli Şirk) Allah’tan başkasına güvenmek ve dayanmak

İslam tarihi

İsmi ”Zerdüşt” olan bir kimse Ermiya peygamberle arkadaşlık etmişti. Zerdüşt adlı bu adam, (bir gün) Ermiya peygamberi kızdırdı. Bunun üzerine Ermiya peygamber ona beddua etti. Zerdüşt de,

x