Şehzade Bayezid'e ''Yıldırım'' ünvanı nasıl verildi? - Dtarihi
Osmanlı tarihiŞehzade Bayezid'e ''Yıldırım'' ünvanı nasıl verildi?

Şehzade Bayezid’e ”Yıldırım” ünvanı nasıl verildi?

-

Osmanoğulları’nın dördüncü hükümdarı olan 1. Bayezid gerek Osmanlı kaynaklarında, gerekse Batı kaynaklarında isminden ziyade ”Yıldırım” lakabıyla anılır. Bazı Fransız yazarlar, bu lakabın yerine ”L’Eclair” yani ‘‘Şimşek” kelimesini kullanırlar. Sultanın daha şehzadeliği döneminden itibaren katıldığı savaşlarda gösterdiği cesaret ve süratli hareketlerinden dolayı kendisine verilen bu lakabın tam olarak ne zaman ve hangi vaka münasebetiyle kullanılmaya başlandığı hususunda farklı rivayetler vardır. Kimi yazarlar, 1. Bayezid’in ”Yıldırım” ünvanını almasını tahta geçer geçmez kardeşi Yakub Çelebi’yi katlettirmekteki süratine bağlarken, kimi yazarlar da sultanın 1397’de Karamanoğlu Ali Bey üzerine düzenlediği seferdeki cesur hareketlerine bağlarlar.

Bu konuda en eski ve kuvvetli rivayet ise 1. Murad’ın 1387’de Karamanoğulları üzerine düzenlediği ve Şehzade Bayezid’in de katıldığı seferde cereyan eden hadiselerle ilgilidir. İki devlet arasında Frenk Yazısı mevkiinde yapılan savaşta Osmanlı ordusunun merkezini 1. Murad, sol kanadını Şehzade Bayezid, sağ kanadını da Şehzade Yakub Çelebi kumanda etmişti. Osmanlı kaynaklarında, Şehzade Bayezid ve Rumeli Beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa’nın, gösterdikleri gayret ve kahramanlıklarla Osmanlılar’ın muharebe alanından galip ayrılmalarını sağladıkları ve bu münasebetle şehzadeye ”Yıldırım” ünvanı, Kara Timurtaş Paşa’ya da vezirlik yanısıra Rumeli Beylerbeyliği’nin verildiği söylenir.

Yıldırım Bayezid’in bir yıl içinde Anadolu’dan Rumeli’ye yedi defa geçtiği rivayet edilir.

Sorularla Osmanlı İmparatorluğu – Erhan Afyoncu

Son İçerikler

Peygamberimiz’e (sav) bir gün Ebu cehil rastlamış ve şöyle söylemişti: – Ya Muhammed ne çirkinsin. Senin gibi çirkin adam görmedim. Hz. Rasulallah...

Peygamberimiz'e bir gün Ebu cehil rastlamış ve şöyle söylemişti: - Ya Muhammed ne çirkinsin. Senin gibi çirkin adam görmedim. Hz. Rasulallah...

İbn Kemal’in naklettiği bir rivayete göre, Fatih, sünnet törenlerinden bir gün sonra içlerinde Selim’in de bulunduğu torunlarını huzuruna çağırtmış ve onlara ”atanızı mı çok...

Kaynağın ifadesine göre Selim, diğer kardeşleri Şehinşah, Ahmed, Korkud, Mahmud, Alemşah ve amcası Cem'in oğlu Oğuz Han ile birlikte...

Yıldırım Bayezid Ve Timur’un Mektuplaşmaları

Timur: Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid. Bil ki, biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tab'amız...

Yavuz Sultan Selim’den toprak isteyen Kırım Hanı Mengli Giray’ın oğlu Mehmet Giray’a cevabı:

Babası Sultan İkinci Bayezit'le yaptığı Karışdıran Savaşı'nı kaybeden ve Kefe'ye çekilen Şehzade Selim, Kırım Hanı Mengli Giray'ın oğlu Mehmet...

İblis hizmetçi kılığına girmiş ve yirmi sene Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri’nin yanına gidip gelmişti. Bir türlü gönlüne vesvese vermeye, ona istediklerini yaptırmaya muvaffak olamamıştı. Birgün:

Şeytan hizmetçi kılığına girmiş ve yirmi sene Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri'nin yanına gidip gelmişti. Bir türlü gönlüne vesvese vermeye, ona...

Bir büyük zat da Bayezid Bestami Hazretlerini düşünde gördü ve sordu: ”Allah sana ne sordu?” Bayezid dedi: ”Allah’ım ‘Ya Bayezid, bana ne getirdin?’...

Bir büyük zat da Bayezid'i düşünde gördü ve sordu: ''Allah sana ne sordu?'' Bayezid dedi: ''Allah'ım 'Ya Bayezid, bana ne...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor