Osmanlı tarihi

Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya savaşına nasıl girdi?

Dünya tarihi

Kız kulesi için anlatılan en ilginç efsane ise İmparator Kostantin ve kızına ait olanıdır:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim babası 2. Bayezid’i zehirletti mi? – Yahudi başhekimi aracılığıyla kendisine verdiği

İslam tarihi

Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: ”Ölüm meleği, (önceleri) insanlara açıkça gelirdi. Hz Musa’yada (aynı şekilde) geldi. Hz Musa da (onun ölüm meleği olduğunu anlamayınca) ona tokat vurup onun gözünü çıkardı. Bunun üzerine ölüm meleği, Rabbinin huzuruna gelip:

İslam tarihi

Firavun denizde yolların açıldığını görünce bunun Allah Teala’nın eseri olduğunu anladı, çekindi. Tam o sırada Cebrail (a.s.) bir atın üzerinde belirdi.

İslam tarihi

Hz Nuh’un hangi kafir oğlu suda boğuldu? – Gemi, içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar arasında akıp gidiyordu. Nuh ayrı bir yerde duran oğluna,

Timur tarihi

Timur’un hazinesi Kurtuluş Savaşına nasıl yaradı?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Tevbe kapısı ne zaman kapanır?

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, Kardeşi Ahmed’in Ölüm Emrini Verdi mi?

Dini Hikayeler

Hz Muhammed ve bir Arap beyi arasında geçen konuşma

İlginç Bilgiler

Sıfırın bulunuşu

Osmanlı tarihi

Fatih, İstanbul’u fethetmişti. Dervişlerden biri Fatih’in atının yularına yapışıp padişaha şöyle dedi: ”Padişahım! İstanbul’u biz dervişlerin duaları sayesinde aldığını unutma.” Fatih,

Osmanlı tarihi

Cem Sultan’ın oğlu nasıl Hristiyan oldu?

İslam tarihi

Sabit el-Benani şöyle anlatır: ”Efendimiz peygamber olarak gönderildiğinde İblis şeytanlarına

Dünya tarihi

Büyük İskender’in: ”Doğu ve Batı ülkelerini nasıl fethettin? sorusuna cevabı:

Dini Hikayeler

Cüneyd-i Bağdadi’ye göre “sabır nedir?”

İslam tarihi

Hz Musa – Allah kimin namazını kabul eder?

Dini Hikayeler

Bir sünneti terk eden Süfyan-ı Sevri’ye ne dendi?

Dini Hikayeler

Halkın kendisinden tir tir titrediği meşhur Haccac, Hasan Basri Hazretleri’ni görmek üzere Basra’ya gitmek ister. Bunu duyan halk korkmaya başlar. Çünkü Haccac gittiği yerlerde kelleler koparmaktadır. Halk, Hasan Basri Hazretleri’nin başına toplanıp ne yapacaklarını kararlaştırırlar ve eğer gelirse onunla muharebe etmeye karar verirler. Hasan Basri Hazretleri halka:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Cibril bana, elinde içinde siyah bir nokta bulunan beyaz bir ayna ile geldi” Sordum: ”Bu nedir ey Cibril?”

x