Dünya tarihi

Çin İşkencesi – Vücudu ufak parçalara ayırma

Moğol tarihi

Cengizhan’ın karısı Börte’yi, Merkitler nasıl kaçırdı? Vakanüvis sahneyi şöyle tarif ediyor:

İslam tarihi

Allah Teala, Hz Adem’in tevbesini kabul ettiğinde melekler onu tebrik etti. Cebrail ve Mikail yanına gelerek, ”Gözün aydın ey Adem, Allah tevbeni kabul etmiş” dediler. Hz Adem:

Dini Hikayeler

Hz Musa zamanında bir adam tevbesinde durmaz, ne zaman tevbe etse çok geçmeden onu bozarmış. Yirmi yıl bu şekilde devam eder. Derken Allah Teala Hz Musa’ya vahyederek ”Falanca kuluma söyle, ona çok kızgınım!” der. Hz Musa mesajı ulaştırınca adam üzülür ve hemen bir çöle giderek Allah Teala’ya şöyle niyaz eder:

Osmanlı tarihi

3. Selim’i gören şarapçılar ne yaptı? – 3. Selim bir gün saltanat kayığına binip Haliç’ten Kağıthane Dere’sine geçti. Burada dolaşırken birkaç kişinin sofra kurup içki alemi yaptıklarını gördü. Padişahın kayıkta olduğunu görünce bu kişiler

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatmasının son günlerinde Bizans İmparatoru Kostantinos Paleologos,Osmanlılara tazminat ödeyerek kuşatmanın kaldırılmasını teklif etmeyi düşündü.Dukas Tarihinde bu konu şöyle aktarılmaktadır:

Osmanlı tarihi

Cem Sultan’ın Osmanlı’yı ikiye bölelim teklifine 2. Bayezit nasıl cevap verdi?

Hun Tarihi

Attila Han’ın Çocukluğu

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala kimlerin adını cehennemin kapısına yazar?

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman, şehzadeliğinde kuyumculuğu öğrenmesi için babası tarafından İstanbul’un en meşhur kuyumcu ustası olan Konstantin’in yanına çırak olarak verilmişti. Henüz tecrübesiz olduğu ilk günlerinde ustasını kızdırmış ve Konstantin Usta yemin  ederek Süleyman’a: ”Eğer şu işleri iyi çıkarmazsan sana bin değnek vuracağım ” diyerek yemin etmişti.

İslam tarihi

Allah (c.c) onların putlara bakışını şöyle ifade etmiştir: ”Biz bunlara sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz,” (Zümer 3) derler. Onlar putlar hakkında şöyle diyorlardı:

İslam tarihi

Cinlerden kurtulmak için okunacak ayet

Timur tarihi

Timur 60 kişiyle 1000 kişiyi nasıl yendi? – Tüzükat-ı Timur

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”5 şey haramdandır”

Moğol tarihi

Cengiz Han’ın esir düşen 70 esiri kazanlarda diri diri nasıl kaynatıldı? Rivayetlere göre

İslam tarihi

Kıyamet günü ateşten bir kürsü kurularak İblis ona oturtulur. İblis, eşşek sesine benzer bir sesle onlara bağırır: ”Ey cehennem ehli, Rabbinizin size vadettiklerini bugün nasıl buluyorsunuz?” Oradakiler:

İslam tarihi

Firdevs Cennetine Girecekler

Osmanlı tarihi

Ahmet Vefik Paşa Rumelihisarı’nın üst tarafında kurulan Robert Kolej arsasını Amerikalı misyonerlere satmıştır. Bu zatın vasiyet ettiği gibi Eyüp Sultan’a gömülmek istediğini; fakat zamanın padişahı Abdülhamit Han’ın buna katiyen müsade etmeyerek:

Dünya tarihi

Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki: -Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir? Peygamber aleyhisselam: -Cebrail gelir, buyurdular. Yahudi: -Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü

İslam tarihi

Lut kavmi nasıl helak oldu? – Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce gözlerini kör etti, sonra da

x