Anlatıldığına göre; Semud halkı, dişi deveyi boğazladıklarında ilk saldıran,  lanetli  Kudar bin Salif olmuştu. Hayvanın dizini kırmış, yere düşürmüştü. Sonra hayvanın üzerine kılıçlarıyla çullanmışlar, onu kesip parçalamışlardı. Bu durumu gören yavrusu onlardan  kaçarak, orada bulunan yüksek bir dağın tepesine çıkmış, üç defa böğürmüştü. Bu sebeple Hz Salih, onlara: ”Yurdunuzda üç gün daha yaşayın!” akşam olunca da onu öldürmeyi ve akıllarınca onu devenin akıbetine uğratmayı planlamışlardı.

”Allah’a ant içerek birbirlerine şöyle dediler: ”Gece ona ve ailesine baskın yapalım” (Neml 49) Yani geceleyin ailesiyle  birlikte Salih’i  evinde kıstıralım, onu öldürelim. Sonra da öldürdüğümüzü inkar edelim. Dostları ve akrabaları  kanını dava ederlerse, öldürmediğimizi söyleyelim. İşte bu sebepledir ki onlar ”Sonra velisine: ‘Biz o ailenin yokedilişi sırasında orada değildik, inanın ki biz gerçekten doğru söylüyoruz’ diyelim.” (Neml 49)

Yüce Allah bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Onlar böyle bir tuzak  kurdular, ama biz de onlar hiç farkında olmadan onlara (karşı)  tuzak kurduk. İşte bak! Tuzaklarının sonucu nice oldu! Onları  da, kavimlerini de toptan yerle bir ettik. İşte yapmış oldukları haksızlıklar yüzünden çökmüş evleri! Bilen bir kavim için  elbette  bunda bir hikmet vardır! Biz iman edip sakınanları  da kurtardık.” (Neml 50-53)

Yüce Allah, Hz Salih’i öldürmeyi planlayan bu grubu, taş yağmuruna tuttu. Yağan taşlar, öncelikli olarak kavimlerinden önce onları yok etti.

Semud kavmi -kendilerine tanınan üç günlük sürenin ilk günü olan- Perşembe günü yüzleri sapsarı olmuş vaziyette sabahladılar. Çünkü Hz Salih onları bu şekilde uyarmıştı. Perşembe günü,  gün batıp hava kararınca hep birlikte:

-‘Haberiniz ola ki, mehil müddetinden bir günü geçti!’ diye bağırdılar.

Kendilerine vaat edilen ikinci güne girdiklerinde yüzleri kıpkırmızı oldu. O gün, batıp hava kararınca hep birlikte:

-‘Haberiniz  ola ki, verilen sürenin iki günü geçti!’ dediler.

Verilen mehilin üçüncü  gününe girdiklerinde yüzleri simsiyah oldu. O gün,  batıp hava kararınca hep birlikte:

-‘Haberiniz ola ki, mehil bitti!’ diye bağırdılar.

Pazar sabahı olunca  koku sürünüp hazırlık  yaptılar. Kendi üzerlerine inecek olan ilahi azap ve intikamı beklemeye koyuldular. Allah’ın kendilerine ne yapacağını ve azabın hangi yönden kendilerine geleceğini bilmiyorlardı.

Güneş doğup ortalık aydınlanınca üstlerinden, gökten üzerlerine bir çığlık; altlarından, yerden de kendilerine bir sarsıntı geldi. Ruhları dışa taştı, canları çıktı, hareketler durdu,  sesler kesildi, hak yerini buldu, yurtlarında cansız ve hareketsiz cesetler olarak diz üstü çökük vaziyette kalakaldılar.

İbn Kesir  – Peygamberler Tarihi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

4. Murad ölmeseydi Batı'ya nasıl yürüyecekti?
Dikkat ederseniz bu büyük padişah...
Read more
Ertuğrul Gazi'nin Osman Gazi'ye Şeyh Edebali hakkında söylediği söz
Ertuğrul Bey her işini onunla...
Read more
Osmanlı'nın ölüsünden kaçan Karamanoğlu Mehmet Bey
Çelebi Mehmed, şehzadelerle taht mücadelesi...
Read more
Kavmi tarafından dövülen bir peygamber kavmine nasıl dua etmiştir?
''Allah Resulünün (s.a.v), peygamberlerden bir...
Read more
Yine rivayete göre, İblis şöyle der: ”Ya Rabbi beni cennetten Adem’in yüzünden çıkardın. Fakat ben ancak sen izin verirsen ona musallat olabilirim” Allah Teala:
Yine rivayete göre, İblis şöyle...
Read more
Rivayet ederler ki Hz Yusuf satılırken Mısırlılar onu almak için yanıp tutuştular. Alıcılar arttıkça, satıcı onun ağırlığının beş katı altın istedi. O sırada gönlü kan revan içinde olan ve...
Rivayet ederler ki Hz Yusuf...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Tevbe kapısı ne zaman kapanır?
''Şüphesiz ki Allah, can boğaza...
Read more
Hz Hüseyin'in kendisi hakkında kötü konuşana verdiği ders
Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi...
Read more
Hz Süleyman döneminde Belkıs nasıl müslüman oldu? Belkıs’ın kendine yazık etmesi iki türlü yorumlanmıştır: Birinci yoruma göre,
Süleyman'ın yanına gelince ''Senin tahtın...
Read more
Süleyman Peygamberin Asaf namında bir veziri vardı. Birgün bir günah işledi ve tövbe etti. Tekrar günah işledi, yine tövbe etti. Hem de yetmiş defa. Sonra bir demirden halka temin edip...
Süleyman Peygamberin Asaf namında bir...
Read more
Fudayl bin İyad'a sorulur: Bir kişi ne zaman salih kullardan olur?
Fudayl bin İyad'a sorulur: Bir...
Read more
Hz Nuh, gemisine Allah Teala’nın emrettiği gibi her canlı türünden birer çift almıştı. Bir gün gemide, tanımadığı bir yaşlı gördü. Yanına gidip: ”Gemiye niye girdin?” diye sordu. Yaşlı şöyle dedi:
Rivayet edildiğine göre, Hz Nuh,...
Read more
Allah Teala, Hz İsmail'e şöyle vahyetti: ''Beni kalbi kırık kullarımın yanında ara!'' Hz. İsmail ''Ya Rabbi, onlar kim? diye sorunca Allah Teala:
Allah Teala, Hz İsmail'e şöyle...
Read more
Hz Muhammed (sav)'in Duası
''Ey Allah'ım, ancak sana teslim...
Read more
İBNİ ABBAS r.a.'ın HARİCİLER İLE MÜNÂKAŞASI
İbn-i Abbas ra.’dan, dedi ki:...
Read more
Besmele'nin faziletine dair
Cabir b. Abdullah'ın şöyle dediği...
Read more
Türk boylarının sembol olarak kullandıkları hayvanlar hangileridir? Bozkurt bunun neresindedir? - Ahmet Taşağıl
Türk boylarının sembol olarak kullandıkları...
Read more
Bazı ünlü mumyalar
*Lakabı ''Tut''olan Kral Tutankamon, mezarı...
Read more
Hz. İsa ve Açgözlü Yahudi
İsa Aleyhisselâm bir Yahudi ile...
Read more
Timur, Çin seferine çıkmadan önce Allah'a şöyle dua etti:
Timur, artık savaşacağı Müslüman devlet...
Read more
Hz Süleyman döneminde Belkıs'ın tahtını Cin'in getirme hızını beğenmeyen Hz Süleyman tahtı kime getirtti?
Çavuşkuşu, Hz Süleyman'a dönerek Belkıs'ın...
Read more
Büyük alim Bel’am bin Baura'nun hazin sonu - Bel'am bin Baura, Allah’ın İsm-i A’zam’ını biliyordu. Kavmi, ondan, Hz Musa ile İsrailoğulları’na beddua etmesini istemiş, o da onlara
İbn İshak, Hz Musa'nın Beytü'l...
Read more
Dabbetül Arz nedir, kimdir?
“Dâbbe”, yeme ve içmeye muhtaç...
Read more
Ye'cüc ve Me'cüc'ün soyu Hz Adem'e mi dayanıyor?
Bildiğimiz kadarıyla Ye'cuc ve Me'cuc,...
Read more
Kuran'da geçen Sebe' kavmi, Arim seline neden maruz kaldı?
Yüce Allah (bu konuyla ilgili...
Read more
Hz Muhammed - Kıyamette üç şeyden daha kıymetli bir şey bulunmayacak
Size öyle bir zaman gelecek...
Read more
Sultan 1. Mustafa ve denize saçılan altınlar
Halk, padişah Birinci Mustafa'yı kılıç...
Read more
Hz Muhammed (sav) - ''Ruhu bedeninden ayrılırken şu üç şeyden ari olan cennete girer:
Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet...
Read more
Hz Musa ve Hz Hızır'ın Kıssası
-'Ben, Musa'yım!' dedi. Hızır: -'İsrailoğullarının Musa'sı...
Read more
Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü:
Müfessirler ve diğerleri dediler ki:...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code