Semud kavminin helak olmasından 3 gün önce başına gelen yüz renklerinin değişmesi ve Semud kavmi nasıl helak oldu? - Dtarihi
İslam tarihiSemud kavminin helak olmasından 3 gün önce başına gelen...

Semud kavminin helak olmasından 3 gün önce başına gelen yüz renklerinin değişmesi ve Semud kavmi nasıl helak oldu?

-

Anlatıldığına göre; Semud halkı, dişi deveyi boğazladıklarında ilk saldıran,  lanetli  Kudar bin Salif olmuştu. Hayvanın dizini kırmış, yere düşürmüştü. Sonra hayvanın üzerine kılıçlarıyla çullanmışlar, onu kesip parçalamışlardı. Bu durumu gören yavrusu onlardan  kaçarak, orada bulunan yüksek bir dağın tepesine çıkmış, üç defa böğürmüştü. Bu sebeple Hz Salih, onlara: ”Yurdunuzda üç gün daha yaşayın!” akşam olunca da onu öldürmeyi ve akıllarınca onu devenin akıbetine uğratmayı planlamışlardı.

”Allah’a ant içerek birbirlerine şöyle dediler: ”Gece ona ve ailesine baskın yapalım” (Neml 49) Yani geceleyin ailesiyle  birlikte Salih’i  evinde kıstıralım, onu öldürelim. Sonra da öldürdüğümüzü inkar edelim. Dostları ve akrabaları  kanını dava ederlerse, öldürmediğimizi söyleyelim. İşte bu sebepledir ki onlar ”Sonra velisine: ‘Biz o ailenin yokedilişi sırasında orada değildik, inanın ki biz gerçekten doğru söylüyoruz’ diyelim.” (Neml 49)

Yüce Allah bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Onlar böyle bir tuzak  kurdular, ama biz de onlar hiç farkında olmadan onlara (karşı)  tuzak kurduk. İşte bak! Tuzaklarının sonucu nice oldu! Onları  da, kavimlerini de toptan yerle bir ettik. İşte yapmış oldukları haksızlıklar yüzünden çökmüş evleri! Bilen bir kavim için  elbette  bunda bir hikmet vardır! Biz iman edip sakınanları  da kurtardık.” (Neml 50-53)

Yüce Allah, Hz Salih’i öldürmeyi planlayan bu grubu, taş yağmuruna tuttu. Yağan taşlar, öncelikli olarak kavimlerinden önce onları yok etti.

Semud kavmi -kendilerine tanınan üç günlük sürenin ilk günü olan- Perşembe günü yüzleri sapsarı olmuş vaziyette sabahladılar. Çünkü Hz Salih onları bu şekilde uyarmıştı. Perşembe günü,  gün batıp hava kararınca hep birlikte:

-‘Haberiniz ola ki, mehil müddetinden bir günü geçti!’ diye bağırdılar.

Kendilerine vaat edilen ikinci güne girdiklerinde yüzleri kıpkırmızı oldu. O gün, batıp hava kararınca hep birlikte:

-‘Haberiniz  ola ki, verilen sürenin iki günü geçti!’ dediler.

Verilen mehilin üçüncü  gününe girdiklerinde yüzleri simsiyah oldu. O gün,  batıp hava kararınca hep birlikte:

-‘Haberiniz ola ki, mehil bitti!’ diye bağırdılar.

Pazar sabahı olunca  koku sürünüp hazırlık  yaptılar. Kendi üzerlerine inecek olan ilahi azap ve intikamı beklemeye koyuldular. Allah’ın kendilerine ne yapacağını ve azabın hangi yönden kendilerine geleceğini bilmiyorlardı.

Güneş doğup ortalık aydınlanınca üstlerinden, gökten üzerlerine bir çığlık; altlarından, yerden de kendilerine bir sarsıntı geldi. Ruhları dışa taştı, canları çıktı, hareketler durdu,  sesler kesildi, hak yerini buldu, yurtlarında cansız ve hareketsiz cesetler olarak diz üstü çökük vaziyette kalakaldılar.

İbn Kesir  – Peygamberler Tarihi

Dini Hikayeler

Firavun’un kızının dadısı olan Hz Maşita’yı Firavun Müslüman olduğunu öğrenince canlı canlı kazanda kaynatarak nasıl şehid etti?

Firavun'un bir hazinedarı, hazinedarın da bir hanımı vardı. Adına Maşita derlerdi. Firavun'un kızının dadısı idi. Maşita hatun Hz Musa'nın peygamberliğine...
Sasani tarihi

Eski İran padişahlarından Feridun’un sarayın kemerinde yazan şiir

Eski İran'ın, adeletiyle nam kazanmış efsanevi padişahlarından Feridun'un sarayının kemerinde şu manada şiirler yazılmıştı: Ey kardeş! Bu dünya kimseye kalmaz....
İslam tarihi

Allah Teala, Hz Eyyub’e sabredenlerin özellikleri sadedinde şunları vahyetti:

Allah Teala, Hz Eyyub'e sabredenlerin özellikleri sadedinde şunları vahyetti: ''Onların yurdu Darus-Selam'dır. Oraya girdiklerinde onlara şükretmelerini ilham ederim. Şükür sözlerin...
Mısır tarihi

Eski Mısırlılar Amon Ra’ya neden taparlardı?

Sanki bunlar Mısırlıların büyüye inanmalarına yetmezmiş gibi, bir de her gün güneş doğudan doğup batıdan batarken başka bir mucizeye daha...
İslam tarihi

Ermiya peygamber: -‘Ey Rabbim!… Kulların(ın hangisi) sana daha sevimlidir?’ diye sordu. Yüce Allah da:

Ermiya bin Halkıya peygamber: -'Ey Rabbim!... Kulların(ın hangisi) sana daha sevimlidir?' diye sordu. Yüce Allah da: - 'Beni en çok...
İslam tarihi

İsrailoğullarının birçoğunu katledip esir eden Buhtunnasr ile Ermiya peygamber arasında geçen konuşma – ‘Sen şu kavmi başlarına gelecek musibetleri uyarıyor muydun?’ diye sordu. Ermiya peygamber:

''Buhtunnasr, (İsrailoğulları'na) yapacağını yapınca, ona: - 'İsrailoğulları'nın bir adamı vardı. Onları, başlarına gelecek musibetler hususunda uyarıyor, seni onlara niteliyor ve...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın savaş dehası komutanı Sabatay (Subutay) Avrupa’yı neden istila etmekten vazgeçti? – Ancak Viyana’dan binlerce kilometre uzaktaki bir kişinin…

Rusya'yı ele geçiren Moğollar, 1242 yılında Avrupa kapılarındaydı. Bir Hristiyan ordusunu Polonya'da, diğerini Macaristan'da yok ettiler. Öncüleri Viyana ve Adriyatik...
Dünya tarihi

Che, CIA’in desteğiyle nasıl öldürüldü?

Güney Amerikalı devrimci Ernosto ''Che'' Guevara'nın yüzü bir milyon adet tişörte basılmıştır. 20. yy'ın en tanınmış solcu isyancılarındandır. Aslen tıp...
Göktürk Tarihi

1. Göktürk Devleti’nin en güçlü hükümdarı kimdir?

Kara Kağan'ın idaresi de fazla sürmedi. 553 yılında ölünce yerine kardeşi Mukan geçti. Her yönüyle 1. Gök Türk Devletinin en...
Hun Tarihi

Eski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz

Eski Türklerde bir kadın doğurduğu zaman şöyle sorulurmuş: Tilkü mü togdı azu böri mü? Yani; "Tilki mi doğdu, yoksa kurt...
Moğol tarihi

Cengiz Han Buhara’nın merkezinde Büyük Cami’ye girince Cami’de neler yaptı?

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Cengiz Han Buhara'nın merkezine gelince büyük camiye doğru gitti ve bunun şehirdeki en büyük bina olması...
İslam tarihi

Hz Nuh’un gemisinin teknolojik üstünlüğü…

İşte tam o sırada  Yüce Allah, Hz Nuh'a gemi yapmasını emretti. O, o zamana kadar büyüklükte eşi görülmemiş ve daha...
Osmanlı tarihi

Timur’un, Yıldırım Bayezid’i demirden bir kafese koyduğu gerçek mi?

Yıldırım Bayezid esir düşünce, başlangıçta Timur tarafından iyi karşılandı. Ancak oğlu Çelebi Mehmed tarafından kaçırılmak istenmesi üzerine, güvenlik tedbirleri artırıldı...
Osmanlı tarihi

Bir gece Kazıklı Voyvoda, Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna baskın yaptı. Anadolu askeri üzerine düştü. Aralarına girmedi. Sonra kapu halkına ve bazı yeniçeri…

Bir gece Kazıklı Voyvoda, sultan ordusuna baskın yaptı. Anadolu askeri üzerine düştü. Aralarına girmedi. Sonra kapu halkına ve bazı yeniçeri...
İslam tarihi

Hz İsa bir gün berrak bir dereden su içti. Tadı gül şerbetinden daha hoştu. Biri testisini o dereden doldurup gitti. Derken Hz İsa o adamın yanına vardı ve testisinden bir yudum aldı. Bu sefer testinin suyu acıydı. Şaşırıp kaldı. Hak Tealaya seslendi:

Hz İsa bir gün berrak bir dereden su içti. Tadı gül şerbetinden daha hoştu. Biri testisini o dereden doldurup gitti....
Hun Tarihi

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip, aşağıdaki mektubu Roma İmparatoruna yazdı:

Attila Roma üzerine yürümek istiyordu. Attila 15 yıl önce Prenses Honoria’nın kendisine gönderdiği nişan yüksüğünü bahane edip, aşağıdaki mektubu Roma...
Osmanlı tarihi

Öküz Mehmet Paşa’nın çadırında çok sayıda insanın olduğu bir zamanda bir öküzün içeri bakıp böğürdüğü görülmüş. Orada bulunanlar bu tablo karşısında gülünce Paşa, şöyle demiş:

Osmanlı tarihinin en renkli simalarından biri de Mehmet Paşa'dır. Onu çekemeyenler tarafından ''Öküz'' lakabı yaygınlaştırılmıştır. Günün birinde Öküz Mehmet Paşa'nın...
Osmanlı tarihi

Kanuni İstanbul’daki elçileri törenle kabul etmişti. Bu arada Alman İmparatoru Şarlken’in sefiri de merasim salonuna girdi, fakat her ülkenin elçisinin oturması için yer ayrıldığı halde kendisinin yeri olmadığını gördü…

Kanuni İstanbul'daki elçileri törenle kabul etmişti. Bu arada Alman İmparatoru Şarlken'in sefiri de merasim salonuna girdi, fakat her ülkenin elçisinin...
Dini Hikayeler

Rivayet ederler ki Hz Yusuf satılırken Mısırlılar onu almak için yanıp tutuştular. Alıcılar arttıkça, satıcı onun ağırlığının beş katı altın istedi. O sırada gönlü kan revan içinde olan ve bu maksatla birkaç yumak ip eğirmiş yaşlı bir kadın, telaşla herkesin ortasına geçti ve canhıraş bir çığlık atarak seslendi:

Rivayet ederler ki Hz Yusuf satılırken Mısırlılar onu almak için yanıp tutuştular. Alıcılar arttıkça, satıcı onun ağırlığının beş katı altın...
İslam tarihi

Allah Teala, Hz Davud’a şöyle buyurmuştur:

Bir rivayete göre Allah Teala, Hz Davud'a buyurmuştur: Ey Davud! Zikrim zakirler için, cennetim muti kullarım içindir. Yeteri kadar rızkım...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Cem Sultan’ın oğlu nasıl Hristiyan oldu?

Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Murat, babasının sürgünü sırasında Rodos’a...
x