Dünya tarihi

Ölümün eşiğinde, Büyük İskender komutanlarını çağırıp son üç arzusunu iletmiş:

Dünya tarihi

Nietzsche’nin İslam ve Hristiyanlık kıyası

Osmanlı tarihi

Muhteşem Süleyman’ın İtalya’ya ulaşmak için çok çaba sarf ettiği söylenir. Peki neden hiç Venedik’e harekat düzenlemedi.

İlginç Bilgiler

Stonehenge taşlarının sırrı

İslam tarihi

Hz Adem, zürriyeti arasında pırıl pırıl parlamakta olan bir adam gördü ve: – ‘Ey Rabbim! Bu kimdir?’ dedi. Allah:

Osmanlı tarihi

Sultan Bayezid, rüşvet aldıklarını öğrendiği seksene yakın kadıyı Bursa’ya getirtip bir eve kapattırdıktan sonra hepsini ateşe verilip diri diri yakılmasını emreder. Bunu duyan vezir Ali Paşa

Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamit Han’ın başkatibi Esad Bey anlatıyor: ”Bir gece yarısı, çok mühim bir evrakın imzası için Sultanın kapısını çaldım ama açılmadı. Bir müddet bekledikten sonra tekrar çaldım, yine açılmadı. Acaba Sultan’a bir Emr-i Hak mı vaki oldu?

İslam tarihi

”Yüce Allah Hz Yunus’u balığın karnında alıkoymak istediğinde balığa ‘Yunus’u al, fakat onun etini tırmalayıp parçalama, kemiklerini de kırma!’ diye vahyetti. Balık, Hz Yunus’u yutup denizin dibine götürünce Hz Yunus orada bazı sesler işitti. (Kendi kendine:) -‘Bu da ne?’ diye sordu. Balığın karnındayken Yüce Allah ona:

Dini Hikayeler

Musa Aleyhisselam zamanında kıtlık olur. Hz. Musa’nın beraberinde, İsrailoğulları yağmur duasına çıkarlar. Üç kere üst üste yağmur duası yaptıkları halde yağmur yağmaz. Bunun üzerine Hazreti Musa:

Moğol tarihi

Cengiz Han’ın Harzemşahlar Devleti’ne saldırmasına sebep olan olay, Otrar faciası nasıl oldu?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Cebrail bana ansızın (hemen) gelip: ”İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” dedi. Ben de: ”Evet, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Neden böyle söyledin ey Cibril? dedim. Cebrail: ”Ümmetin senden az sonra fitneye düşecektir” dedi. Ben:

İslam tarihi

Allah Teala, Hz Eyyub’e sabredenlerin özellikleri sadedinde şunları vahyetti:

İslam tarihi

Hz Davud, Calut’u nasıl öldürdü?

Dini Hikayeler Türk tarihi

Padişahlar meclisinin kandili Sultan Mahmut, Gazne’den kalkıp Hintlilerle savaşa gitmişti. Hintlilerin pek kalabalık olan ordularını görünce canı sı­kıldı, şaşırdı. O adil sultan bir adakta bulundu;

İslam tarihi

Ermiya peygamber: -‘Ey Rabbim!… Kulların(ın hangisi) sana daha sevimlidir?’ diye sordu. Yüce Allah da:

İslam tarihi

Hz Şuayb’in peygamber geldiği Medyen kavmi neden helak oldu?

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v), Tebük Gazvesi dönüşünde şöyle buyurmuştur:

İslam tarihi

Lokman Hekim’den nasîhat istediler, o da şöyle nasîhat etti:

İslam tarihi

Davud peygamber’in duası

x