Şeytan küfrünü açıkça ilan ettiği için kâfirdir
Cenab-ı Hak bazı ayet-i kerimelerde şeytanın kâfir olduğunu bildirir:
“Çünki saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridirler. Şeytan ise, Rabbine karşı çok kâfirdir/nankördür.” (İsra, 27)
“… şeytanlar insanlara sihri (ta‘lîm ederek) ve Bâbil’deki iki meleğe, (yani) Hârût ve Mârût’a indirilen şeyleri öğreterek kâfir oldular.” (Bakara,102)
Şeytanın, Rabbine karşı “kefûr” olması demek, onun, bedenini, Allah’a isyan etme, yeryüzünde fesat çıkartma ve insanları saptırma hususunda kullanıp yıpratması demektir. (Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb)
Şeytan, Cenabı Hakk’ın kendisine verdiği kuvvetleri, kudretleri yaratılış gayesinin dışında sarfetmiştir. Yüce Yaratıcının emrine muhalefet ederek Hazreti Adem’e karşı secdeden kaçınmıştır. Gücü yetse bütün insanlığı saptırmak için bütün açık olan delilleri, görünen nimetleri gizlemek ister durur. (Ömer Nasuhi Bilmen)
Şeytan, O’nun (cc) nimetlerini çok ileri derecede inkâr edicidir. (Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir)
Şeytan insanları aldatmaya çalışırken ikiyüzlülük yapması sebebiyle münafıktır
 “(Şeytan) onlara (uzun ömür, ardı arkası kesilmez dünyalık emeller) va‘d eder ve kendilerini boş temennîlere sevk eder. Hâlbuki şeytan, onlara aldatmadan başka bir şey va‘d etmez.” (Nisa, 120)
Anlaşılacağı üzere şeytan hem kâfir, hem de münafıktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fatih Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra Hızır (a.s.) içeri girmiş ve bakmış ki, kıble Mekke değil de Kudüs'e doğru. Tam o sırada arkasında,
Fatih Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra...
Read more
Mevlana'nın ölümü nasıl oldu ve son sözleri ne idi?
Kaynakların rivayetine göre, Aşıklar Sultanı'nın...
Read more
Ebubekir Taybadi'nin Emir Timur'a 3 nasihati
Pirim Ebu Bekir Taybadi (Horasanlı...
Read more
Allah Teala'nın Hz Yahya'ya nasihatı
Yine anlatıldığına göre bir defasında...
Read more
Hz Üzeyr 'den nakledilen sözler
''Yüz defa ölmek, bir saat...
Read more
Yavuz Sultan Selim'in toprak isteyen Kırım Hanı Mengli Giray'ın oğlu Mehmet Giray'a cevabı:
Babası Sultan İkinci Bayezit'le yaptığı...
Read more
Allah Teala Hz Musa'ya şöyle vahyetti:
Rivayete göre Allah Teala Hz...
Read more
Sultan 4. Murad nasıl bir eğitim almıştı? Kösem Sultan nasıl öldürüldü?
Sultan 4. Murad nasıl bir...
Read more
Göktürklerde Zina ve hırsızlığın cezası neydi?
Göktürklerin sosyal hayatları nasıldı? Halk...
Read more
Hz Muhammed ''Bin rekat nafile namazdan üstün olan şey''
İlimden bir bölüm öğrenirsen bu...
Read more
Lut kavmi nasıl helak oldu? Ravnakut-Tefsir'de geçtiğine göre Kelbi şöyle der: Lut kavminin ameli olan livatayı ilk yapan
Ravnakut-Tefsir'de geçtiğine göre Kelbi şöyle...
Read more
Hasan-ı Basri ve Zalim Haccac
Halkın kendisinden tir tir titrediği...
Read more
Deccal şöyle diyecek: 'Ne dersiniz acaba, şu adamı öldürüp diriltsem durumumdan şüphe edermisiniz?'' 
Ebu Said (ra)'dan: ''Peygamber (sav) bize...
Read more
Akşemseddin de ara sıra Fatih'i ziyarete gelirdi. Fatih, Akşemseddin huzura girince kalkar, onu ayakta karşılardı. Sadrazam Mahmut Paşa: ''-Devletli Sultanım, siz Akşemseddin'i ziyarete gittiğinizde
Fatih, Akşemseddin'i çok sever, ona...
Read more
İstanbul, gemiler karadan yürüterek mi alındı? - İlber Ortaylı
Hayır, İstanbul esasen kara savaşıyla...
Read more
Hz Muhammed (sav) Hendek savaşında karnına neden iki taş bağlamıştır?
Mekkeli düşmanları yanlarına aldıkları bazı...
Read more
Çiçi Yabgu'nun nutku
Hunların zayıfladığı bir dönemde,Hun Türklerinin...
Read more
Dünyanın en büyük mağarası
Vietnam’ın merkezinde yer alan Hang Son...
Read more
Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi, devletin selameti için sefer hazırlıklarını gizli tutarmış. Bir keresinde, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona:
Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı...
Read more
İmam-ı Azam 'ın kayıp parayı buldurması
Adamın biri, parasını bir yere...
Read more
Hz Muhammed (sav) - İnsanların en hayırlıları kimdir?
İbn Hibban ve Beyhaki şu...
Read more
Ebu Hureyre'nin yaşlılık döneminde ettiği dua
Nakledildiğine göre Ebu Hureyre yaşlılık...
Read more
Cüneyd-i Bağdadi ve ''Allah rızasının önemi'' kıssası
Cüneyd-i Bağdadi, birisi ona gelir...
Read more
Yavuz Sultan Selim ile Şah İsmail'in mektuplaşmaları
Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı...
Read more
Azgın bir adam günahlar içinde yüzerken can verdi. Cenazesi musallaya götürülürken bir zahid böyle birinin cenaze namazının kılınmaması gerektiğini düşünerek oradan uzaklaştı. O gece rüyasında o adamı gördü. Cennetteydi ve...
Azgın bir adam günahlar içinde...
Read more
Cinler Dini Nasıl Yaşıyorlar?
Peygamberimiz (asm) başta namaz olmak...
Read more
Karun, sarayıyla birlikte nasıl helak oldu? ''Karun, Hz Musa'nın amcasının oğlu idi.''  Katade dedi ki: Tevrat'ı güzel okuduğundan dolayı Karun'a
Abdullah bin Abbas'ın şöyle dediğini...
Read more
İnsanların en hırsızı kimdir? - Hz Muhammed (s.a.v)
''Size insanların en hırsızını söylüyeyim...
Read more
HRİSTİYAN OLAN OSMANLILAR!
Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Murat,...
Read more
Hz Muhammed ''Sen Namaz Kılmış Olmadın''
Resulullah (s.a.v.) Efendimiz, bir gün...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code