Bir rivayete göre, Allah İblis’i huzurundan kovunca Adem’den Havva’yı yarattığı gibi onun sol kaburgasından da dişi şeytanı yarattı. Şeytan onunla ilişkiye girdi ve dişi şeytan, otuz bir yumurtaya gebe kaldı. İşte bunlar şeytanın ilk zürriyeti oldular ve günbegün çoğalıp dört bir yanı kapladılar. Öylesine çoğaldılar ki her yumurtadan on bir erkek ve dişi türedi. Dağları, adaları, harabeleri, çölleri, denizleri, kumlukları, ağaçlık ve ormanlık bölgeleri, pınar başlarını, yolları, hamamları, tuvaletleri, çöplükleri, havayı, savaş meydanlarını, kabirleri, evleri, köşkleri, göçebe çadırlarını, kısaca yeryüzünün her bölgesini mesken tuttular. Allah şöyle buyuruyor:

”Şimdi siz, beni bırakıp da İblis’e ve avanesine mi itaat edeceksiniz; hem de onlar sizin düşmanınız olduğu halde! Allah’a itaat yerine İblis ve avanesine itaat kafirler adına ne kötü bir takas” (Kehf 50)

Abdulkadir Geylani- Kuran ve Hadis Sohbetleri – Sayfa 28

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here