İslam tarihi

Hz Süleyman’ın nefs hakkında sözü

Osmanlı tarihi

Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Adalet Bakanı iken borcunu ödemeyen bir adamı kahve içme bahanesiyle dairesine çağırır. Adam içeride oturup kahvesini yudumlarken paşa, onun kapıda duran atını sattırıp borcunu ödetir. Sonra da borçlu şahsa şöyle der:

Dini Hikayeler

Malik Bin Dinar nefsle nasıl mücadele ediyordu?

İslam tarihi

”Gelmiş geçmiş ve gelecek bütün ümmetler bir yere toplanırlar. Hak Teala emreder; Cebrail’e buyurur ki ”Git cehennem ateşini getir. Şimdi

Dini Hikayeler İslam tarihi

Cüneydi Bağdadi’nin talebesine musallat olan şeytan

Türk tarihi

ENVER BEY’IN HALKA IHTILAL BEYANNAMESI

Dini Hikayeler

Bâyezîd-i Bistâmî ve Mecusi

Timur tarihi

Timur’un 3 yıllık İran seferi sırasında neler yaşandı?

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın vasiyeti – O sırada küçük bir sandık ile yaklaşan kişi elindekini tabutun içine sıkıştırmaya çalıştı. Durumu görenler olayı hayretle karşıladı.

İslam tarihi

İsa (a.s) zamanında üç kimse yolculuk yapıyorlardı, yolda bir hazine buldular; hazineyi paylaşmadan önce:

İslam tarihi

Hükümdarlardan uzak durun – Hz Muhammed (s.a.v)

İslam tarihi

Cinlerden olan İblisi, Hz Adem yaratılmadan önce melekler onu nasıl esir aldı ve neler yapıyordu?

Haberler

Kanuni Sultan Süleyman ve Dörtnala Gönderilen Cellatlar

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Cennete girdirecek özellikler”

Osmanlı tarihi

Fransa Kralı 3. Napolyon’un, Paris’te Osmanlı Devlet büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir şekilde kendisine: ”Sen kendini Yavuz Sultan Selim’in elçisi mi zannediyorsun” demesi üzerine Ahmet Vefik Paşa da büyük bir hazır cevaplılıkla:

İslam tarihi

Kuran’da 50 güzel davranış

Selçuklu tarihi

Selçuk Bey ve maiyeti nasıl Müslüman oldu?

Moğol tarihi

Kahin , Timuçin’e Cengizhan ünvanını nasıl verdi? Cengizhan ne demektir? – Fatihin şahsı etrafında Asya’nın en kızgın ve

Dini Hikayeler

Kabus isminde birisi Mısır’a firavun olmuştu. Kabus, çok mal mülk sahibi oldu. Bu mal sebebiyle de Mısır’a sultan oldu. 400 yıl yaşadı. Bir köşk yaptı, çok yüksek olan köşküne atıyla çıkar inerdi. Çıkarken ön ayaklar kısalır, inerken uzanırdı. Bu durumu görünce şaşırarak haykırdı:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Ye’cüc bir ümmettir. Me’cüc de bir ümmettir. Her biri dörtyüz bin ümmettir. Onlardan her birinin soyundan eli silahlı bin erkek görmeden ölmez.” Dedim ki: ”Ey Allah Resülü! Onları bize anlatır mısın?” Şöyle buyurdu:

x