Timur tarihi

Timur Sivas kalesini savunan 4000 kişiyi diri diri toprağa gömdü mü?

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Askı

İslam tarihi

Allah Teala, Hz Davud’a şöyle buyurmuştur:

İslam tarihi

Firavun’un son sözleri – Firavun’un ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

İslam tarihi

Ye’cüc ve Me’cüc’ün soyu Hz Adem’e mi dayanıyor?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) kimin cenaze namazını kılmadı? – ”Peygamber Efendimiz’in yanında otururken namazı kılınmak üzere bir cenaze getirildi. Peygamberimiz: ”Bu kişinin borcu var mı?” diye sordu. Oradakiler:

Haberler

Davud peygamber zamanında yaşayan bir adam herkesin yanında. “Yâ Rabbi! Bana zahmetsiz bir zenginlik ver. Beni tembel yarattığın gibi, rızkımı da çalışmadan ihsan et” diye. sabahtan akşama dua ederdi. İnsanlar, onun işsiz güçsüz haliyle zenginlik istemesine gülerek,

Dünya tarihi

Sümerler, Kimmerler, Amazon Kadınları, Türk müdür? – Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

Firavun denizde yolların açıldığını görünce bunun Allah Teala’nın eseri olduğunu anladı, çekindi. Tam o sırada Cebrail (a.s.) bir atın üzerinde belirdi.

Dini Hikayeler

Hz İsa bir dağın tepesinde namaz kılıyordu. Derken İblis, ona gelip: -Her şeyin (Allah’ın) kaza ve kaderiyle meydana geldiğini iddia eden sen misin? dedi. Hz İsa: -‘Evet!’ dedi. İblis: -Kendini şu dağdan aşağı at ve: (Bu) bana (daha önce Allah tarafından) takdir kılındı!’ de’ dedi. Bunun üzerine Hz İsa:

Osmanlı tarihi

Osmanlı’da Lale Devri nasıldı? – İsyanın lideri Arnavut asıllı bir yeniçeri olan Patrona Halil aynı zamanda Beyazıt Hamamı’nda tellaklık yapıyordu. Asilerin isteği üzerine Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam

Dünya tarihi

Sokrates’i son sözleri – Sokrates’in ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

Timur tarihi

Timur – Ben bir gün 243 kişi ile Karşı Kalesi’nin üzerine yürüdüm. Kale bekçileri Emir Musa Bahadır 12 bin atlı askerleri ile kaleyi muhafaza etmekteydi.

İslam tarihi

Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ”Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?” diye sorar. Hz Musa:

İslam tarihi

Bir kişinin hidayetine vesile olanın alacağı sevap

İslam tarihi

Bugünkü Tevrat ve İncil’den Hz Muhammed’e bazı işaretler:

Mısır tarihi

Eski Mısırlılar Amon Ra’ya neden taparlardı?

İslam tarihi

Hz Musa’nın Firavun’un ailesi tarafından nil nehrinden çıkarılması

Ünlülerden sözler

MEVLANA SÖZLERİ

Timur tarihi

Timur gençliğinde esirken nasıl kurtuldu?

x