Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Selim Han'ın türbesinde vazife yapan bir türbedar çok fakir idi. Sultan Selim Han'ın büyük bir evliya olduğunu öğrenmişti. Fakat yıllardır bu türbede vazife yaptığı halde, hiçbir kerametini görmemişti. Bir gün kabre karşı durup, Selim Han'a hitaben; ''Evliyadan olduğunu duydum. Yıllarca... - Dtarihi
Osmanlı tarihiSultan 2. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Selim Han'ın türbesinde...

Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Selim Han’ın türbesinde vazife yapan bir türbedar çok fakir idi. Sultan Selim Han’ın büyük bir evliya olduğunu öğrenmişti. Fakat yıllardır bu türbede vazife yaptığı halde, hiçbir kerametini görmemişti. Bir gün kabre karşı durup, Selim Han’a hitaben; ”Evliyadan olduğunu duydum. Yıllarca…

-

Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında, Sultan Selim Han’ın türbesinde vazife yapan bir türbedar çok fakir idi. Sultan Selim Han’ın büyük bir evliya olduğunu öğrenmişti. Fakat yıllardır bu türbede vazife yaptığı halde, hiçbir kerametini görmemişti. Bir gün kabre karşı durup, Selim Han’a hitaben;

”Evliyadan olduğunu duydum. Yıllarca türbedarlığını yapıyorum, hala yoksulluk içindeyim” dedi.

Sultan Selim Han ,o gece zamanın sultanı Abdülhamid Han hazretlerine rü’yada görünerek, durumu bildirdi. Padişah, o türbedarı sarayına çağırdı ve türbedeki durumları sordu. Türbedar dünkü söylediği sözleri hatırlayarak, Abdülhamid Han’ın hadiseden haberdar olduğunu sezdi ve söylediklerini tekrar etti.

Bunun üzerine Sultan Abdülhamid Han, o türbedara ihsanlarda bulundu ve maaşını artırdı.

Yavuz Sultan Selim

Son İçerikler

İsa (a.s.), bir abid taifesinin yanından geçti. Zaif ve naif düştüklerini görünce hallerini onlara sorduğunda, cevab verdiler:

İsa (a.s.), bir abid taifesinin yanından geçti. Zaif ve naif düştüklerini görünce hallerini onlara sorduğunda, cevab verdiler: - Biz ateşten...

3. Mehmed bir gün şehir içinden saraya doğru dönerken karşısına bir derviş çıkarak ”Padişahım, elli altı gün sonra büyük bir hadise zuhur edecek, gafil...

3. Mehmed bir gün şehir içinden saraya doğru dönerken karşısına bir derviş çıkarak ''Padişahım, elli altı gün sonra büyük...

Samiri’nin çocukluğu

Firavun'un kahinleri, saltanatı yıkacak çocuğun dünyaya geldiğini kendisine haber verdiler. Firavun ölmemek için öldürmek sevdasına kapıldı. O sene dünyaya...

Ebû Hafs-ı Haddâd ”Allah Rızası İçin” kıssası

Ebû Hafs-ı Haddâd, Ebû Bekr-i Şiblî'nin evinde kırk gün misâfir kaldı. Çeşit çeşit yemeklerini yedi. Ayrılıp giderken yanına vardığında; "Ey...

Gök Tanrı ya da nam-ı diğer Kök Tengri inancıyla İslamiyet’in benzemesi söz konusu muydu?

Gök Tanrı ya da nam-ı diğer Kök Tengri inancıyla İslamiyet'in benzemesi söz konusu muydu? Eğer öyleyse bu da Müslüman...

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki, bunları kendinde bulunduranın üzerine Allah rahmet saçar, onu cennetine koyar:

Dört şey vardır ki, bunları kendinde bulunduranın üzerine Allah rahmet saçar, onu cennetine koyar: 1- Yoksulu barındıran. 2- Güçsüze merhamet eden. 3-...

Mutlaka Okumalısınız

Eski Türkler’in görünüşü nasıldı?

Türkler, beyaz ırk gurubundan Europid adıyla anılan grubun Turanid...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor