Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamit Han’ın başkatibi Esad Bey anlatıyor: ”Bir gece yarısı, çok mühim bir evrakın imzası için Sultanın kapısını çaldım ama açılmadı. Bir müddet bekledikten sonra tekrar çaldım, yine açılmadı. Acaba Sultan’a bir Emr-i Hak mı vaki oldu?

İslam tarihi

Küçük günahlar

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala’nın sevdiği kullar

Göktürk Tarihi

Bilge Tonyukuk ile Bilge Kağan arasında geçen tartışma

Osmanlı tarihi

4. Murad’ı tehdit eden Topal Recep Paşa’yı 4. Murad nasıl öldürttü? – 4. Murad iyice sinirlendi ve paşadan abdest almasını istedi. Padişah bu isteğiyle bir süre önce ayak divanında kendisine paşanın abdest alıp öyle dışarı çıkmasını tembihleyerek öldürülüceğini ima etmesini hatırlattı. Padişah yüksek bir sada ile:

Dini Hikayeler

Fahreddîn-i Râzî ve Necmüddîn-i Kübrâ tartışması

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim doğmadan önce gökteki dolunayın doğuşu sırasında keramet sahibi bir derviş ortaya çıkıp daha tan yeri ağırırken avlusu sevinçlerle dolu sarayın kapısına vararak bu doğumu haber verdi. Derviş:

Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü?

İslam tarihi

Aziz ve Celil Allah’ın İsmi Azam Duası

Dünya tarihi

Çin’deki piramitleri Türkler mi yaptı? – Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

Hz Ömer zamanında Müslümanların Kudüs’ü fethi, gözleri yeniden Mabed (Aksa) Tepesi’ne çevirecektir. Hz Ömer’i karşılayan Kudüs Patriği Safranius,

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman – Devlet nasıl biter ve çökertilir?

Osmanlı tarihi

Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Şah döneminde Kırkpınar güreşleri nasıl doğdu? – Kırk Alperen Edirne yakınlarına gelmişlerdi. Yine güreşe tutuşmuşlardı. Otuz sekizi güreşini ayırmıştı. Ama iki yiğit hala güreşmeye devam ediyorlardı.

Dini Hikayeler

Hz İsa bir gün İblis ile karşılaştı, İblis’in bir elinde bal, diğer elinde kül vardı. Hz İsa: ”Bu bal ve külle ne yapıyorsun ey Allah düşmanı?” diye sordu. İblis:

Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamid, Balkan devletlerini nasıl birbirine düşürüyordu?

Mısır tarihi

Tutankamon’un mumyasının sırrı ne idi ve neden altın tabuta gömüldü?

İslam tarihi

Firavun, dört kazık çaktırmıştı, Hz Asiye’yi onların üzerine yatırtır, üstüne değirmen taşı koyarak kızgın güneş altına terk ederdi. Hz Asiye bir gün dayanamayıp başını semaya kaldırdı ve:

Selçuklu tarihi

Tuğrul Bey’in Son Sözleri – Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,1063’de 70 yaşında Rey şehrinde öldü. Ölümünden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

İslam tarihi

Hz Musa, Firavun’a: ”İman et, saltanatın sende kalacak” dedi. Firavun: ”Haman’a danışayım” diye cevap verdi. Haman ona şöyle dedi:

İslam tarihi

Bugünkü Tevrat ve İncil’den Hz Muhammed’e bazı işaretler:

x