Varna Savaşı'ndan sonra düşman kafir askerlerinin ölülerinin pek genç olmasından dolayı 2. Murad şöyle demiştir: - Dtarihi
Osmanlı tarihiVarna Savaşı'ndan sonra düşman kafir askerlerinin ölülerinin pek genç...

Varna Savaşı’ndan sonra düşman kafir askerlerinin ölülerinin pek genç olmasından dolayı 2. Murad şöyle demiştir:

-

Varna Savaşı’ndan sonra (1444) İkinci Murad muharebe meydanını gezmeye çıktı. Haçlı ordusunun harp meydanına terk ettiği ölü ve yaralıların hepsinin pek genç oluşu Türk başkumandanının nazar-ı dikkatini çekti. Be vesile ile maiyetindekilere:

”Şaşılacak şey değil mi? Bütün bu delikanlı ordusunun arasında bir tane ihtiyar yok!” dedi.

Sultan Murad’ın maiyetinden aldığı cevap:

”İhtiyarlar ihtiyatlıdır. Böyle delice teşebbüslere kalkmazlar!” cümlesinden ibaret oldu.

Cezar, a.g.e, s.322

Dini Hikayeler

Hz İsa bir gün harabe bir şehre uğradı. (Harabe) evleri onun hoşuna gitmişti. Hz İsa: -‘Ey Rabbim! Bana cevap vermesi için şu şehre emret!’ dedi. Yüce Allah, o şehre:

Hz İsa bir gün harabe bir şehre uğradı. (Harabe) evleri onun hoşuna gitmişti. Hz İsa: -'Ey Rabbim! Bana cevap vermesi...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in ümmetine 6 nasihati

İbn Hibban ve Taberani rivayetine göre Ebu Zerr şöyle demiştir: ''Dostum (Peygamberimiz) bana şunları tavsiye etmiştir: 1- Mal konusunda benden...
Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı ilerleyişine karşı koyabilecek bir devlet varsa o da Macaristan’dı.Yıldırım Bayezid, Macar elçisini silahlarla dolu bir yere götürüp silahları gösterdikten sonra elçiye dönerek:

Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı ilerleyişine karşı koyabilecek bir devlet varsa o da Macaristan’dı. Macar Kralı Layoş’un ölümünden sonra kızı Marya’nın...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ”Kimde şu haslet bulunursa imanın tadını almış olur”

''Kimde şu haslet bulunursa imanın tadını almış olur: 1- Allah ve Rasulu kendisine başkalarından daha sevgili olmak, 2- Bir kimseyi...
İslam tarihi

İsa peygamberin 3 nasihati – Rivayete göre Hz İsa şöyle demiştir: ”İyilik şu üç şeyde kendini belli eder: Konuşmak, bakmak ve susmak. Kim Allah’tan başka şeylerden konuşuyorsa onun konuşması

Rivayete göre Hz İsa şöyle demiştir: ''İyilik şu üç şeyde kendini belli eder: Konuşmak, bakmak ve susmak. Kim Allah'tan başka...
İslam tarihi

Kıyamet alametleri – Hidayetten mahrum mescitler

İnananlara öyle bir zaman gelecek ki, Kur'an'dan ancak resmi, İslam'dan ancak ismi kalacak. (Yani kendilerine müslüman adı takacaklar, fakat tatbik...
İslam tarihi

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh’un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti. Bunun sebebi de; Buhari’nin

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh'un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar...
İslam tarihi

Büyük günahlar kaç tanedir? – Büyük günahların neler olduğu konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüş olup ”üç”, dört, ”yedi”, ”dokuz” veya ”on bir” kadar olduğunu söyleyenler olmuştur. İbn Abbas’a (r.a), Abdullah b. Ömer’in (r.a) ”Büyük günahlar yedi tanedir” dediği iletilince,

Büyük günahların neler olduğu konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüş olup ''üç'', dört, ''yedi'', ''dokuz'' veya ''on bir'' kadar olduğunu söyleyenler...
İslam tarihi

Feridüddin Attar – Sürekli olmayan 4 şey

Dört şey kısa sürelidir. Ey dini bütün ve sevimli adam, neymiş onlar sen gel de benden öğren: Devlet başkanlarının zulmü...
İslam tarihi

Şirk koşanlar, Şirk koşmalarını azabı görünce anlayacak. Boyunlarına demir halka ne zaman takılacak?

Ahirette şirk koştuklarını inkar edecekler Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah’a andolsun ki biz (O’na) ortak koşanlar değildik” demelerinden başka bir...
Moğol tarihi

Cengiz Han gözlerini tedavi eden Hekim’i neden öldürdü?

Cengiz Han yeri geldiğinde hoşgörü göstermesini de bilirdi. Fakat değişken bir tabiatı vardı ve yarım kalmış fetihlerini sonuna kadar götürmeye...
İslam tarihi

Kıyamet günü mevki bakımından insanların en kötüsü

Kıyamet günü mevki bakımından insanların en kötüsü, dilinden ve şerrinden korkulan kişidir. Hz Muhammed – Ramuz e Hadis
Osmanlı tarihi

Akşemseddin de ara sıra Fatih’i ziyarete gelirdi. Fatih, Akşemseddin huzura girince kalkar, onu ayakta karşılardı. Sadrazam Mahmut Paşa: ”-Devletli Sultanım, siz Akşemseddin’i ziyarete gittiğinizde o size tazim (hürmet) edip ayağa kalkmaz, Fakat size geldiğinde siz ayağa kalkıp onu karşılarsınız. Sair şeyhlere bunu yapmazsınız. Sebep nedir?” diye sorunca Fatihler Fatihi:

Fatih, Akşemseddin'i çok sever, ona fazlaca hürmet ederdi. Sık sık Akşemseddin'i ziyaret eder, her gelişinde Akşemseddin ayağa bile kalkmazdı. Akşemseddin...
Osmanlı tarihi

Masonlar Osmanlı’yı nasıl parçaladı?

Masonluğun temelinde Anderson Yasaları ya  da Anderson Nizamnamesi denilen ve 1723 yılında  yayımlanan  prensipler vardı. Bunlara göre,  mason, devletine bağlıdır ...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtler Osmanlı’ya neden katılıyor?

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtlerin Osmanlılara katılmalarını ve onun biraz öncesinde Şah İsmail'e karşı ortak hareket etmelerini nasıl açıklarız? Her...
İslam tarihi

Şehitlerin hangisi en üstündür?

Ebu Ubeyde bin Cerrah şöyle anlatır: ''Peygamberimize:  ''Şehitlerin hangisi Allah katında en değerli olandır?'' diye sordum. Peygamber Efendimiz şöyle cevap...
Osmanlı tarihi

Rüyasında Hz Muhammed (sav)’i gören Genç Osman’a Hz Muhammed (sav) ne yaptı?

Genç Osman, yoğun bir şekilde gece-gündüz çalışıyor, yapacağı işleri planlıyordu. O günlerde bir rüyâ gördü Genç Osman. Korkunç bir rüyâ....
İslam tarihi

Abdulkadir Geylani Hazretleri – Gizli Şirk’in çeşitleri ve İnsanlar gizli Şirk’e nasıl düşüyor?

Zira dilinle Lâ ilâhe illallah: “Allah’tan başka ilâh yoktur” diyorsun, fakat kalbinle bunu yalanlıyorsun. Kalbinde, içinde birçok ilâhlar var. Senin,...
Moğol tarihi

Tayciyutların reisi Targutay’ın Cengizhan’a yaptığı ”kang” işkencesi…

Önüne geçilmez... Çünkü Targutay adlı, kendisi de çakır gözlü Burçikinlerin soyundan gelen bir savaşçı, kendisini Güney Gobi'nin hakimi olduğunu ilan...
Dünya tarihi

Adil Hükümdar Nuşirevan’ın Veziri Büzürcmihr’e: ”Ahmak insanlara nasıl edep verilir?” diye sorulunca; şu cevabı verir:

Büzürcmihr'e: ''Ahmak insanlara nasıl edep verilir?'' diye sorulunca; şu cevabı verir: ''Çok çalışmalarını emredip meşakkatli işlerde koşturulurak. Böyle yapılırsa, boş...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Selahattin Eyyubi’nin son nefesini vermeden son sözleri ve emri şu oldu:

57 yaşındaki Sultan'ın son nefesini vermeden son sözleri ve...
x