Dtarihi Sultan Alparslan saltanatı müddetince İslam dinine hizmet etti. İslamiyet'i içten yıkmaya çalışan gizli düşmanlara ve Batini, Şii hareketlerine hassastı. Hatta bir defasında; - Dtarihi

Sultan Alparslan saltanatı müddetince İslam dinine hizmet etti. İslamiyet’i içten yıkmaya çalışan gizli düşmanlara ve Batini, Şii hareketlerine hassastı. Hatta bir defasında;

Paylaş

Loading

Sultan Alparslan saltanatı müddetince İslam dinine hizmet etti. İslamiyet’i içten yıkmaya çalışan gizli düşmanlara ve Batini, Şii hareketlerine hassastı. Hatta bir defasında;

 
 

”Kaç kere söyledim. Biz, bu ülkeleri Allahü Teala’nın izniyle silah kuvveti ile aldık. Temiz Müslümanlarız, bid’at nedir bilmeyiz. Bu sebepledir ki, Allahü Teala, halis Türkleri aziz kıldı.” demişti.

Alparslan, büyük tarihi zaferlerini yanısıra, medreseler kurmak, ilim adamlarına ve talebeye vakıf geliri ile maaşlar tahsis etmek, imar ve sulama te’sisleri vücuda getirmek suretiyle de hizmetler yaptı.

 
 

İmam-ı A’zam’ın türbesini, Harezm Camii’ni ve Şadyah kalesi gibi pek çok eseri inşa ettirdi. Zamanında; İmam-ı Gazali, İmam-ül Haremeyn Cüveyni, Ebu İshak eş-Şirazi, Abdülkerim Kureyşi, İmam-ı Serahsi gibi büyük alimler yetişmişti.

Tarihe Yön Veren Zaferlerimiz

 
 

Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x