İslam tarihi

-“ Bir kul, Allah tarafından sevilince, iptilaya uğrar; buna sabrederse iktina gelir başına.” –< İktina nedir? > Diyen bir sahabeye: -“ Çoluğunu çocuğunu, malını, mülkünü alır.” Buyurdu. Çünkü mal ve evlat,

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ile Rum Patriği arasında geçen olay – Yavuz, ”İstediğiniz nedir?” diye sorduğunda, onlar Şeyhülislam’ın verdiği talimat üzere şunları söylediler: ”Sultanım, dedeniz  Fatih, İstanbul’u aldığı zaman hiçbir şekilde

Dini Hikayeler

Malik bin Dinar – Darda Kalanların Rızkını Veren de Allah ‘tır

İslam tarihi

KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Yahya Efendi’ye sorduğu ‘Bir devlet nasıl çöker?’ sorusunun cevabı: – Güzel bir hatla yazılmış mektubu okuyan Yahya Efendi’nin cevabı bir bakıma çok kısa bir bakıma içinden çıkılmaz bir hal alır:

Timur tarihi

Emir Timur’un hükümdar olmadan önce Kuran’dan tefe’ül (Kuran’dan sayfa açıp hayra yorma) yaparak önüne çıkan sure

Dini Hikayeler

Bir hırsız geceleri at çalıp satardı. Ömrünü böyle hebâ ederdi. Bir defâsında da, bulunduğu şehrin en büyük âlimi ve evliyâsının atını çalmak için ahırına girmişti. Tam atı çözüp

Dünya tarihi

Selahaddin Eyyubi’den 10 Liderlik Sırrı

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

Dünya tarihi

Ünlü seyyah Marco Polo, Hasan Sabbah ve Haşhaşileri nasıl anlatıyor? – Şeyh, bir hükümdarın katlini isteyeceği vakit gence şöyle diyordu:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ”Kimde şu haslet bulunursa imanın tadını almış olur”

İslam tarihi

Allah Teala, Hz Davud’a şöyle buyurmuştur:

İslam tarihi

Sahabeden bir grup, bir akşam Allah Rasülü’nün yanına gelmek üzere toplandılar. Onlar arasında Ebu Bekir, Osman, Ali, Selman ve Ammar b Yasir (r.a) vardı. Allah Rasülü onları karşılamak için dışarı çıktı. Ateşi vardı ve boncuk boncuk terliyordu. Alnını silerek üç defa ‘

Moğol tarihi

Cengizhan’ın Süvari Komutanı- Cebe Noyan

Timur tarihi

Ankara Savaşı’ndan dönen Timur  Anadolu halkının yer yer isyan etmek üzere olduğunu görmüş. Her köye beslemeleri için savaşta yararlandığı fillerden birer tane verilmesini istemiş. Aylar sonra elçi gönderip fillerin durumu köylülerin tepkisini öğrenmek istemiş.

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah neyi ya da hangi geleneği temsil ediyordu?

İslam tarihi

Hz Musa’nın annesinin aldığı tedbir

Selçuklu tarihi

Gazneli Mesud’un Selçuklular hakkındaki sözü

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Altı şey amelleri yok eder

Dini Hikayeler

Süleyman aleyhisselâm’ın oğlu vefat etti. Süleyman aleyhisselâm bundan dolayı şiddetle üzüldü. Bunun üzerine iki melek kendisine geldi. Onun huzurunda hasım şeklinde diz çöktüler. Birisi dedi ki:

x