Sultan Melikşah'ın 38 yaşında esrarengiz ölümü ve nasıl öldü? - Dtarihi
Selçuklu tarihiSultan Melikşah'ın 38 yaşında esrarengiz ölümü ve nasıl öldü?

Sultan Melikşah’ın 38 yaşında esrarengiz ölümü ve nasıl öldü?

-

Rivayetlere göre, İkinci Bağdat ziyareti sırasında Abbasi Halifesi Muktedi’den torunu Cafer’i veliaht yapmasını talep eden Sultan Melikşah’ın bu yüzden Halife ile arası açılmış ve kendisinden on gün içerisinde Bağdat’ı terk etmesini istemiştir. Sultan Melikşah’ın Halife’ye tanıdığı süre henüz sona ermeden 19 Kasım 1092 tarihinde gerçekleşen vefatı, ”ittifakla” şüpheli ölümdür. Kaynaklar, cenazesi İsfahan’a nakledilerek burada daha önce yaptırmış olduğu medresenin türbesine defnedilen Sultan’ın ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olduğunu kaydetmektedir. Sultan’ın ölmeden önce gösterdiği tıbbi semptomlardan hareketle oluşturulan genel kanı, av etinden zehirlendiği yönündedir. Fakat bu zehirlenmenin bir fail tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği meselesi noktasında değişik görüşler vardır.

Elimizde bulunan verilere bakılırsa, hem Nizamülmülk yandaşlarının, hem Terken Hatun’un, hem Batinilerin, hem de Abbasi Halifesi’nin onu zehirlemek için nedenleri vardır. Buna rağmen, cinayet olduğu noktasında pek şüphe bulunmayan söz konusu ölüm hadisesi halen esrarını korumaktadır. Sonuç itibariyle Sultan, henüz 38 yaşında iken faili meçhul bir cinayete kurban gitmiştir.

Büyük Selçuklular

Son İçerikler

Bişr Hafi’nin Tevbei nasuh eylemesine sebeb şudur: Yerde bulduğu bir kağıt parçası üzerinde ”Bismillahirrahmanirrahim” yazısını öpüp başına koydu. Miski anber kokuları sürüp sakladı....

Tevbei nasuh eylemesine sebeb şudur: Yerde bulduğu bir kağıt parçası üzerinde ''Bismillahirrahmanirrahim'' yazısını öpüp başına koydu. Miski anber kokuları sürüp...

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Prizren sancakbeyi buradaki bir takım fukaranın eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde olan oğullarını ana babalarından koparıp zorla köle diye...

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Prizren sancakbeyi buradaki bir takım fukaranın eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde olan oğullarını ana...

Yaptığı zikirlere karşılık vermedi diye Allah’ı zikretmeyi bırakan adam – Gece rüyasında Hızır aleyhisselamı gördü. Hz. Hızır o­na…

Adamın biri, geceleri devamlı Allah'ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat vermişti. Bir...

Ahmed bin Hadraveyh’in evine bir gün hırsız girdi. Her tarafı aradı, fakat götürecek bir şey bulamadı. Eli boş döneceği zaman Ahmed bin Hadraveyh; ...

Ahmed bin Hadraveyh'in evine bir gün hırsız girdi. Her tarafı aradı, fakat götürecek bir şey bulamadı. Eli boş döneceği...

Müslümanın kıyamette hesaba çekileceği ilk amel

Şunu iyice bilesin; hadislerden bize ulaştığına göre kıyamet günü kulun öncelikle dikkat edilecek ameli namazdır. Namazında bir kusur bulunmazsa...

Haccac-ı Zalim Kabe’yi mancınıklarla nasıl taşladı?

Kabe'nin önemli bir tamiratı da Emeviler döneminde gerçekleşir. Emevi saltanatının başına buyruk hareketleri, Hz Ebubekir'in torunu, Hz Esma'nın oğlu...

Mutlaka Okumalısınız

Türk adı yabancı kaynaklarda nasıl geçmiştir?

Türk kelimesi ilk defa Çin Yıllığı'nda Tu-Küe, Batı'da 6....

Moğollar bir müezzine zorla ezan okuturlar ve Müslümanlar saklandıkları yerden çıkarlar ve…

Gene bir şehrin harabesi ortasında Moğollar bir müezzini minareye...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor