Türk tarihi

Türk olarak bilinen ilk kişi kimdir? – Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

Yahudi Hahamlarının, Hristiyan Rahiplerinin ve Arap Kahinlerinin Peygamber (sav)’in gönderilmesinden bahsetmeleri

Osmanlı tarihi

Bağdat’ın kapısındaki Genç Osman, Padişah Genç Osman mıdır?

Türk tarihi

Türkmen, Müslüman olan Türk’e mi deniliyor? – Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Hangi namaz daha üstündür?

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Kafir Çatalı

Dünya tarihi

İskender, Aristo’ya sorar: ”İdareci için adalet mi daha önemlidir, yoksa cesaret mi?” Aristo:

İslam tarihi

Hz Hızır neden uzun ömürlüdür?

İslam tarihi

Hz Hızır (as)’ın öldürdüğü çocuk kafir miydi?

İslam tarihi

Haccacı Zalim; Hasan Basri Hazretleri’ni korkutmak için bütün maiyetiyle vaaza gelmişler, mübarek hiç futur etmeyerek derse devam edince Haccac demiş ki:

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Göğüs Koparıcı (Göğüs Kerpeteni)

Dini Hikayeler

Ancak Kârun, hem bu sözlere hem de Mûsâ -aleyhisselâm-’ın nasîhatlerine kulaklarını tıkamıştı. Öyle ki, Mûsâ -aleyhisselâm-, ona malının zekâtını vermesini söylediğinde, zenginliğini bir bakıma ona borçlu olmasına rağmen:

İslam tarihi

Hz Musa: -”Senden ayrıldıktan sonra Yüce Allah’ın kendisiyle bana fayda vereceği bir tavsiyede bulunmanı istiyorum dedi. Hızır:

Dünya tarihi

Yahudilerin büyük sürgünü nasıl gerçekleşti? – Roma İmparatoru Hadrian bu duruma bir son vermek için MS 135’te Yahudiler için

İslam tarihi

Bir gün İblis, Hz Musa’yı gördü ve ona şöyle dedi: ”Ey Musa! Sana üç şey öğreteyim, buna karşılık benim için Allah’tan bir ihtiyacımın giderilmesini iste.” Hz Musa: ”Nedir o üç şey?” diye sordu; İblis şöyle dedi:

İslam tarihi

”Firavun, ”Öyleyse, daha önceki nesillerin durumu nedir?” dedi..” (Taha 20/51). Firavun, Hz Musa’ya şöyle diyor: Eğer yaratan, takdir eden ve mahlukata takdirine uygun bir şekilde yol gösteren senin Rabbin ise;

Türk tarihi

Türkler anayurtlarından neden ayrıldılar? – Proto-Moğollar’dan, Kıtaylar’ın 924’te Orhun havalisine

Timur tarihi

Timur’un sorduğu ”İki müslüman savaşırsa hangisi şehittir?” sorusunun cevabı

İslam tarihi

“Kıyamet günü Azîz ve Celîl olan Allah: “Ey Âdem!” diye seslenir. Âdem: “Ey Rabbim buyur, emrindeyim, bütün hayırlar senin elindedir!” der. Şöyle bir nidada bulunulur: “Allah sana, cehennem hey’etini çıkarmanı emrediyor!”Âdem sorar: “Ey Rabbim, cehennem hey’eti ne kadardır?”

Haberler

Kanuni Sultan Süleyman ve Dörtnala Gönderilen Cellatlar

x