Sultan Murad'ın dua ederek yıktığı hisar... - Dtarihi
Osmanlı tarihiSultan Murad'ın dua ederek yıktığı hisar...

Sultan Murad’ın dua ederek yıktığı hisar…

-

Sultan Murad, Malkara’dan göçüp askerleriyle Çatalca yakınlarındaki İnceğiz taraflarına vardı. Burada Polunya adında bir hisar bulunurdu. Türkler o hisara ”Tanrı Yıktığı” der. Sarp kaledir. O vilayetin halkı kaçıp o hisara girmişlerdi. Sultan Murad, kendi gelip nice gün o hisarda cenk edip hisarı alamadı. Bir keresinde hisara bakarak: ”Meğer bunu Tanrı yıka” dedi. Devletli (uğurlu) Kaba Ağaç denilen bir kavak ağacı vardı. O vakit ağacın büyük bir gölgesi vardı. Sultan Murad Han, Kaba Ağaç’a arkasını verdi, oturdu. Bir süre geçtikten sonra adamlar gelip ”Han’ım! Hak Teala kudretiyle o hisar yıkıldı.” dediler. Sultan Murad Han bu haberi işitip Şad oldu ve ”Bu ağaç devletli (ulu) bir ağaçtır.” dedi. Bundan sonra o ağaç bu isimle anıldı. Sultan Murad, Lala Şahin’i hisara gönderip esirleri toplayıp getirtti. Hisarın halkı bağışlanıp yerlerine gönderildi.

Oruç Beğ Tarihi

Son İçerikler

Nemrud, 400 sene hüküm sürmüş; azgınlık ve taşkınlık yapmış, Allah’ın buyruğundan çıkıp zorbalık yapmış ve dünya hayatını ahirete tercih etmiştir. Hz İbrahim ise…

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ''Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımararak), İbrahim ile Rabbi hakkında tartışmaya gireni görmedin mi? İbrahim ona,...

Türk boylarının sembol olarak kullandıkları hayvanlar hangileridir?

Türk boylarının sembol olarak kullandıkları hayvanlar hangileridir? Bozkurt bunun neresindedir? En çok kullanılan, yırtıcı kuşlardır. Kartal, doğan, şahin, sungur gibi....

Lokman Hekim’den nasîhat istediler, o da şöyle nasîhat etti:

''Öncekilerin ve sonrakilerin ilimleriyle amel edilebilmesi için sekiz şeye dikkat etmek herkese lâzımdır. Dört zamanda dört şeyi korumak gerekir;...

Hz Davud’un evinde bir merdiven vardı. Bu dört ayaklı merdivenle çıkacağı yere çıkardı. Bir gün abdest aldı ve namaz kılmak için taht üzerine çıkmak...

Hz Davud'un evinde bir merdiven vardı. Bu dört ayaklı merdivenle çıkacağı yere çıkardı. Bir gün abdest aldı ve namaz...

Allah arşı taşıyacak melekleri yarattığında onlara: Arşımı taşıyın, dedi. Fakat onlar arşı taşıyamadılar. Bunun üzerine Allah Teala onlara yedi kat göklerdeki melek sayısında melek...

İbn Abbas şöyle anlatmıştır: Allah arşı taşıyacak melekleri yarattığında onlara: Arşımı taşıyın, dedi. Fakat onlar arşı taşıyamadılar. Bunun üzerine Allah...

Fransa Kralı 3. Napolyon’un, Paris’te Osmanlı Devlet büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı bir şekilde kendisine: ”Sen...

Fransa Kralı 3. Napolyon'un, Paris'te Osmanlı Devlet büyükelçisi olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa ile konuşması esnasında bir ara alaylı...

Mutlaka Okumalısınız

Türklerin ilk atası kimdir?

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes...

Kur’an’da ve Tevrat’ta geçen Ahit Sandığı’nın gizemi…

Kutsal Kase daha çok sembolik anlam taşısa da Ahit...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x