İslam tarihi

Kabir azabının varlığını bildiren vesikalardan bazıları şöyledir: İmam-ı A’zam hazretleri buyurdu ki:

Moğol tarihi

Cengiz Han nasıl öldü? – Rivayetlere göre bacağına saplanan

İslam tarihi

Hariciler, Hz Ali’ye neden (haşa) kafir dediler? Hariciler iman sorununa yanlış bir usulle yaklaşarak

İslam tarihi

Hz İbrahim, Nemrud’a iman et dedi, Vezirim Haran’a danışayım dedi. Harran, Nemrud’a ne dedi?

Dünya tarihi

Tolstoy’un hayatı sorgulatacak 17 sözü:

Dini Hikayeler

Bir büyük zat da Bayezid’i düşünde gördü ve sordu: ”Allah sana ne sordu?” Bayezid dedi:

İslam tarihi

Yine bir gün Hz Peygamber: ”Sahabelerim, size, cennet ehlinin en şereflisi kimdir söyleyeyim mi?” ”Buyur Ya Rasulallah” dediklerinde:

Dini Hikayeler

Hz Süleyman’ın vefatı nasıl olmuştur? Hz Süleyman asası üzerine dayana kaldı. Sonunda asasına kurt düştü. Kurt düştüğü zaman

Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamit Han’ın başkatibi Esad Bey anlatıyor: ”Bir gece yarısı, çok mühim bir evrakın imzası için Sultanın kapısını çaldım ama açılmadı. Bir müddet bekledikten sonra tekrar çaldım, yine açılmadı. Acaba Sultan’a bir Emr-i Hak mı vaki oldu?

İslam tarihi

Hz Ali’yi şehid eden Hariciler ile İbn-i Abbas’ın tartışması

İslam tarihi

Zülkarneyn, salih bir hükümdardı. Anlatıldığına göre Hz Hızır, onun ordusunun öncü kuvvetlerinin başındaydı. Hz Hızır, o zamanda

Hun Tarihi

Attila’nın Dünya’yı hakimiyeti altına almak için 7 büyük gayesi şu idi:

Ateistlere Cevap Dini Hikayeler

Hanefi mezhebinin imamı, imamı Azam HazretIeri dinsiz bir alimle münazara yapacaktı. Dinsiz adam müslümanlara meydan okuyordu. Karşılaşma

Dini Hikayeler

Gemideki Köle

İslam tarihi

İbn Abbas şöyle der: ”Kıyamet günü nice tevbe edenler gelir, bu kişilerin tevbe ettiği sanılır fakat gerçekte onlar tevbe etmemişlerdir” çünkü bu kişiler.

İslam tarihi

Rum Meliki Kayser, Hz Ömer’in devleti nasıl idare ettiğini araştırması için bir elçi gönderdi. Elçi Medine’ye girince halka: ”Hükümdarınız nerededir?” diye sordu. Halk:

İslam tarihi

Hz Peygamber’in ”Bana Cebrail geldi, elinde yeşil bir yaprak vardı. Üzerinde

Dini Hikayeler

Evliyaullahtan Hatem-i Esam, Allah Teala’ya nasıl güvenirdi?

Dünya tarihi

Ayasofya’daki Melek Gabriel’in elindeki kürenin gizli manası ne?

Türk tarihi

Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür?

x