Dtarihi Tahrif edilmiş Tevrat'ta Hz Nuh'a, Hz Lut'a, Hz Davud'a, Hz Süleyman'a atılan büyük iftiralar... - Dtarihi

Tahrif edilmiş Tevrat’ta Hz Nuh’a, Hz Lut’a, Hz Davud’a, Hz Süleyman’a atılan büyük iftiralar…

Paylaş

Loading

Kuran’da yahudilerin bazı peygamberlere inanıp bazılarına inanmadıkları belirtilmektedir. Yahudilere göre Malaki son peygamberdir, bu sebeple Yahya, İsa, Muhammed’in peygamberliklerini kabul etmemişlerdir. Yahudilere yöneltilen eleştirilerden biri de peygamberlere iftira etmeleridir. Yahudi kutsal kitabında, Kur’an’ın peygamber olduğunu bildirdiği bazı kişilerin günah işlediğinden bahsedilmektedir.

Buna göre peygamber yalan söyleyebilmekte, zina edebilmekte, putlara tapabilmekte, hile yapabilmektedir.

Mesela Tevrat’ta Nuh’un suçu olmayan torunu Ken’an’ı lanetlediği (Tekvin, 9/2025), Lut’un kendi kızlarıyla zina ettiği (Tekvin, 19/30-38), Davud’un Urya adlı bir askerin karısını alıp kocasını öldürttüğü (2. Samuel, 11-2-17), Süleyman’ın putperest hanımlarının arzusuna uyarak putlara taptığı (1. Krallar, 11-1-6) ileri sürülmektedir.

Kur’an’da bu iddialar reddedildiği gibi yahudilerin bazı peygamberleri öldürttükleri de bildirilmektedir.

Dünya Dinlerinden Yahudilik


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x