Abdulkadir Geylani Hz. - Takva sahibi olabilmek için kişide şu 10 özellik bulunmalıdır: - Dtarihi
İslam tarihiAbdulkadir Geylani Hz. - Takva sahibi olabilmek için kişide...

Abdulkadir Geylani Hz. – Takva sahibi olabilmek için kişide şu 10 özellik bulunmalıdır:

-

Tam manasıyla takva sahibi olabilmek için kişide şu on özellik bulunmalıdır:

1- Dilini gıybetten korumak. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur:

”Birbirinizi gıybet yapmayın” (Hucurat 12)

2- Başkası hakkında kötü düşünmekten kaçınmak. Allah şöyle buyurmuştur:

”Zandan çok sakının; çünkü kimi zanlar günahtır” (Hucurat 12)

3- Başkalarıyla dalga geçmekten uzak durmak.

”Sizden hiçbir erkek başka bir erkeği küçümseyip alaya almasın” (Hucurat 11)

4- Harama bakmamak. Allah şöyle buyurmuştur:

”Mü’min erkeklere söyle, gözlerini bakılması yasak olan şeylerden çevirsinler.” (Nur  30)

5- Doğru sözlü olmak. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur:

”Herhangi bir konuda söz söylediğiniz zaman hep doğruyu söyleyin.” (Enam 152)

6- Kendini beğenmemek için Allah’ın kendisine olan nimetini bilmek. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur:

”Başa kakılacak bir iyilik varsa o da Allah’ın size iman yolunu göstermek suretiyle lütufta bulunmuş olmasıdır.” (Hucurat 17)

7- Malını yanlış yolda değil, hak uğruna harcamak. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur:

”O güzel kullar servetlerini harcamada ne har vurup harman savururlar, ne de cimrice davranırlar.” (Furkan 68)

8- Gururlanıp kibirlenmemek. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur.

”Ahiretteki ebedi mutluluk yurduna gelince, biz orada yaşamayı dünyada büyüklük taslamayan ve hayırsızlık peşinde koşmayan kimselere nasip edeceğiz.” (Kasas 83)

9- Beş vakit namazı vaktinde kılmak ve rüku ve secdelerine dikkat etmek. Allah şöyle buyurmuştur:

”Namazları ve bilhassa orta namazı aksatmadan kılın. Namazda Allah’a karşı derin saygı ve bağlılık içinde olun.” (Bakara 238)

10- Ehl-i Sünnet’in yolunda sebat etmek. Çünkü Allah şöyle buyurmuştur:

”İşte benim dosdoğru yolum; gelin bu yola girin! Başka yollara sapmayın ki o yanlış yollar sizi Allah’ın yolundan ayırmasın.” (Enam 153)

Kuran ve Hadis Sohbetleri – Abdulkadir Geylani

İslam tarihi

Cehennemden çıkıp cennete girecek son kişi

(Cehenneme girdikten sonra çıkanlardan) cennete en son girecek olan kimse Cuheyne kabilesinden, kendisine Cuheyne denilen bir adamdır. Cennet ehli birbirlerine:...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şeyden elde edilen para dört şeyde kabul edilmez:

Dört şeyden elde edilen para dört şeyde kabul edilmez: 1- Hıyanet 2-Hırsızlık 3-Hile 4-Yetim malını gasp etmek yolu ile elde...
İslam tarihi

Hz İsa’nın Firdevs Cenneti ve Cehennem hakkındaki sözü

Vehb bin Verd şöyle der: Hz İsa  şöyle derdi: Firdevs cennetini sevmek ve cehennemden korkmak insana belalara karşı sabrı öğretiyor,...
İslam tarihi

Hz Ali’nin kabrinin yeri neden bilinmiyor?

Hz Ali aldığı kılıç yarasının etkisiyle, üç gün sonra, H. 40 yılın Ramazan ayının 17. cuma günü şehit oldu. Hz...
Osmanlı tarihi

Şah İsmail beslediği domuza neden Bayezid adını verdi? Sultan Bayezid’in bu yeni Safevi öğretisinin imparatorluğunda yayılmasına tahammül etmesi mümkün değildi. Aniden Anadolu’da bu sapkın öğretiye mürid olduklarından

Uzun Hasan'ın soyundan gelen Türkmen hükümdarların son gücünü, zaferle çıktığı Nahcivan (1501) ve Hemedan (1502) muharebelerinde kıran bu talihli fatih...
İslam tarihi

Hz Davud – Dünyanın en zalim insanı kimdir?

Bu sırra binaen Cenab-ı Hak Hz Davud'a vahy gönderek buyurdu: ''Katımda sevilenlerin en sevimlisi o kimsedir ki, vergisiz bana ibadet...
İslam tarihi

Firavun, dört kazık çaktırmıştı, Hz Asiye’yi onların üzerine yatırtır, üstüne değirmen taşı koyarak kızgın güneş altına terk ederdi. Hz Asiye bir gün dayanamayıp başını semaya kaldırdı ve:

Rivayet edildiğine göre, Firavun'un karısı Hz Asiye validemiz Allah'a iman ettiğini Firavun'dan saklıyordu. Firavun, Hz Asiye'nin iman ettiğini öğrenince işkencenin...
İslam tarihi

Hallac-ı Mansur’un Allah aşkı

Anlatıldığına göre Hallac-ı Mansur'u on sekiz gün hapsetmiştiler. Hapis günlerinde Şibli yanına gelerek ''Ey Mansur, muhabbet nedir?'' diye sordu. Hallac-ı...
Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı?

Hasan Sabbah neden ortaya çıktı? Bu ortaya çıkışta dönemin koşullarının etkisi neydi? Ve sonrasında Sabbah etkisinin asırlar boyu devam edişindeki...
İslam tarihi

İsrailoğullarından bir kadın Hz Musa’ya gelerek şöyle der: ”Ey Allah’ın nebisi! Zina ettim ve bundan doğan çocuğumu da öldürdüm”  yerinden dehşetle sıçrayan Hz Musa, kadına:

Yine şöyle bir rivayet vardır: İsrailoğullarından bir kadın Hz Musa'ya gelerek şöyle der: ''Ey Allah'ın nebisi! Ben çok büyük bir...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Yüce Allah’ın öfkelendiği kul

Hz Peygamber şöyle buyurmuştur: ''Allah, kendisinden istemeyen kuluna öfkelenir''
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’den toprak isteyen Kırım Hanı Mengli Giray’ın oğlu Mehmet Giray’a cevabı:

Babası Sultan İkinci Bayezit'le yaptığı Karışdıran Savaşı'nı kaybeden ve Kefe'ye çekilen Şehzade Selim, Kırım Hanı Mengli Giray'ın oğlu Mehmet Giray'la...
Osmanlı tarihi

4. Murad tütün içmeyi neden yasaklattı?

2 Eylül 1633 günü Cibali tarafında bir gemi kalafathanesinde çıkan yangın, civardaki kayıkhanelere sirayet etmiş, oradan da İstanbul'un geniş bir...
İslam tarihi

Cehennem köpekleri kimlerdir?

Bidat sahibi cehennem köpekleridir. (Asr-ı saâdet'ten sonra ortaya çıkan, şer'î bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Son Sözleri

''Ben ölünce bir elimi tabutumun dışına atın. İnsanlar görsünler ki padişah olan Süleyman bu dünyadan eli boş gitmiştir.'' - Kanuni...
İslam tarihi

Kul hastalandığı zaman Allah Teala’nın gönderdiği iki melek

Kul hastalandığı zaman Allah Teala ona iki melek gönderir: ''Bakın bakalım, kulum ne diyor'' der. Eğer kul Allah'a hamd ve...
Selçuklu tarihi

Alparslan nasıl öldü? Alparslan’ın şehid olmadan önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan,1072 yılında Hana kalesini kuşattı. Kale komutanı Yusuf el-Harezmi teslim olacağını bildirdi. Alparslan’ın huzuruna çıkınca hançerle saldırıda...
İslam tarihi

Samiri için Cebrail’in izini görmesi takdir olunmuştu. O da Cebrail’in izinden bir avuç toprak almıştı. Bu sırada Hz Harun’un yanından geçtiğinde Hz Harun ona:

Samiri, İsrailoğullarına komşu olan ve ineğe tapan bir kavimdendi. İsrailoğulları'ndan değildi. Hz Musa ile İsrailoğulları Mısır'dan yola çıktıklarında o da...
İslam tarihi

Hz Süleyman’ın yanına gelince ”Senin tahtın böyle midir?” diye soruldu. Belkıs şöyle bir göz gezdirdi. Tanır gibi oldu; ama kendi tahtı olduğuna pek ihtimal vermedi. Kendi kendine ”Yedi odanın en kuytu yerinde olan ve muhafızlar tarafından sıkıca korunan tahtımı ele geçirmiş olamazlar?” diye düşünerek o mu,

Süleyman'ın yanına gelince ''Senin tahtın böyle midir?'' diye soruldu. Belkıs şöyle bir göz gezdirdi. Tanır gibi oldu; ama kendi tahtı...
Moğol tarihi

Cengiz Han daha sonra, şehrin en zengin 280 adamını camiye çağırdı.

Daha sonra, şehrin en zengin 280 adamını camiye çağırdı. Cengiz Han’ın şehir duvarlarının arasında çok az tecrübesi olmasına rağmen insan...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav) – Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü sakattır, körleri ve

Deccal muhakkak çıkacaktır, onun sol gözü şaşıdır, sol gözü...

Allah-u Teala insanları neden yarattı?

“Allah-ü Teâlâ şöyle buyurdu: Ben gizli bir hazine idim,...
x