Talat Paşa'nın fakirlik içinde ölmesi - Dtarihi
Osmanlı tarihiTalat Paşa'nın fakirlik içinde ölmesi

Talat Paşa’nın fakirlik içinde ölmesi

-

Talât Paşa ve Bahaeddin Şakir, Almanya’da küçük bir dükkân açıyorlar.Ortak bir tencere kaynıyor,hepsi ondan yiyorlar.Paraları yok, böyle idare ediyorlar.İttihatçılar arasında hırsız olmaz, eğer biri hırsızlık yaparsa, onu en yakın arkadaşı öldürür.Alman hükümeti bunlara en küçük bir yardım yapmadı,hatta korumaları bile yoktu.Talât Paşa öldürüldüğünde ayakkabısının altı delikti.
________________________________
Erol Şadi Erdinç & İlber Ortaylı, İttihat ve Terakki, İnkılâp Kitabevi, 2016, s. 90, 91.

Son İçerikler

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi iki yaşındaki oğlu, gayet...

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz...

Medyen kavmini bulutlu bir günün azabı nasıl yakalayıp helak etti?

Yüce Allah (onların helak ediliş durumuyla ilgili olarak) şöyle buyurdu: ''Derken o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Yurtlarında diz üstü çökekaldılar.''...

Bir gece Kazıklı Voyvoda, Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna baskın yaptı. Anadolu askeri üzerine düştü. Aralarına girmedi. Sonra kapu halkına ve bazı yeniçeri…

Bir gece Kazıklı Voyvoda, sultan ordusuna baskın yaptı. Anadolu askeri üzerine düştü. Aralarına girmedi. Sonra kapu halkına ve bazı...

Kuran’da 50 güzel davranış

1- Alay etmemek, küçük düşürücü lakaplar takmamak Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha...

Kuran’da bahsedilen Hz Musa ile Hz Hızır kıssasında geçen Hz Musa’nın ”Genç Arkadaşı” hangi peygamberdir?

Yüce Allah, Yuşa İbn Nun'dan Kuran'da daha önce de ''Hani bir zamanlar Musa genç arkadaşına (el-Kehf, 18/60) ve ''Bu...

Ebu Cehil’in oğlu İkrime nasıl müslüman oldu? Rasul-i Ekrem s.a.v.’in Mekke’yi fethettiği gün, İslâm düşmanı Ebu Cehl’in idam fermanı verilmiş oğlu İkrime, ölüm korkusuyla...

Rasul-i Ekrem s.a.v.'in Mekke'yi fethettiği gün, İslâm düşmanı Ebu Cehl'in idam fermanı verilmiş oğlu İkrime, ölüm korkusuyla kaçıp Yemen...

Mutlaka Okumalısınız

Yahudilerin bulunmasını beklediği Kayıp Ahit Sandığı’nın içinde ne var?

Ahit Sandığı'nın içinde sadece On Emir'in yazılı olduğu levhalar...

Sıfırın bulunuşu

780-850 yılları arasında yaşamış olan Mûsâ el-Harezmi rakamlara “0”...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor