Osmanlı tarihi

Osmanlı’da ilk kardeş katlini hangi padişah yapmıştır?

İslam tarihi

‘Yüce Allah Hz Eyyub’ (afiyet verince ona) cennetten bir takım elbise giydirdi. Derken Hz Eyyub (bulunduğu yerden az) uzaklaşıp bir kenarda oturdu. Bu sırada hanımı geldi onu tanıyamadı. Hanımı: -‘Ey Allah’ın kulu!

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamet günü, kulun ayakları Rabbinin huzurundan, şu beş şey soruluncaya kadar bir yere kıpırdamaz:

Ateistlere Cevap İslam tarihi

Delilleriyle İslam Neden Hak Dindir?

İslam tarihi

Hz Ömer, Peygamber Efendimizi öldürmek için giderken, kız kardeşinin Müslüman olduğunu öğrenince, onun evine koşmuş, kardeşini bir tokatla yere sermiş ve

Selçuklu tarihi

Alparslan’ın mezar taşında yazan yazı

Selçuklu tarihi

Gazneli Mesud’un Selçuklular hakkındaki sözü

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) -Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek

Osmanlı tarihi

Çanakkale Savaşı’nın en dehşetli günlerinin birinde, Tayyar Paşa, ordunun  içinde sesi güzel ne kadar asker varsa sabah namazından önce hep birden ezan okumalarını emrini verir. Emri olan alan yüzlerce asker, şafak kızıllığında, davudi sedasıyla o lahuti nağmeleri Çanakkale’nin kanla karışık soğuk sularına kadar dinletirler. Çok geçmeden  düşman mevzilerinden kağıda sarılı taşla bir mesaj gelir. Açıp bakarlar; Farsça yazılmış bir not:

İslam tarihi

Kalbe altı çeşit düşünce gelir:

İslam tarihi

Lokman Hekim’in 4.000 bin peygamberden öğrendiği 8 şey

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İntihar edeni cehennemde bekleyen azaplar

Dini Hikayeler

Süfyan-ı Sevri Hristiyan doktoru nasıl müslüman yaptı?

İslam tarihi

Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü:

Osmanlı tarihi

Ruslar tarafından 25.000 kişinin katledildiğini duyan 1. Abdülhamit aniden

İslam tarihi

Anlatıldığına göre, bir adam Efendimiz (sav)’e salat-u selam getirmezdi. Bir gece rüyasında Efendimiz’i gördü, fakat Peygamberimiz (sav) adamı tanımadı. Adam Peygamberimiz’e:

İslam tarihi

Hz Musa demiştir ki: ”Ya Rabbi, zina edenin cezası nedir?” Mevla Teala şöyle cevap vermiştir: 

İslam tarihi

Hz Mikail ve Hz Cebrail arasında şöyle bir olay geçti: Hz Cebrail:

Türk tarihi

Türk diye bir gen var mıdır? Yoksa Türk milliyetçiliği, bir kültür milliyetçiliği midir? – Ahmet Taşağıl

Hun Tarihi

Attila’ya Tanrı diyen Romalı şair Marullas’ı Attila neden ateşe atılması emrini verdi? Meydanda bir ölüm sessizliği vardı. Birkaç dakika içinde toplanan odunlar ateşlendi, kızgın alevler, sanki cehennem tandırından çıkıyor gibiydi. Kızgın alevlerini direkleştiği bir sırada,

x