Tarihin en önemli suikast timlerinin yetiştirildiği Hasan Sabah’a ait kaleler ve bunlardan en önemlisi Alamut Kalesi’nde, Avrupa’dan gelen yeni bir istek değerlendiriliyordu. Bu görev bir Moğol liderin ölümü için yapılan bir plandı ve bu plana göre kurban CENGİZ HAN’dı… | Dtarihi
HaberlerTarihin en önemli suikast timlerinin yetiştirildiği Hasan Sabah'a ait...

Tarihin en önemli suikast timlerinin yetiştirildiği Hasan Sabah’a ait kaleler ve bunlardan en önemlisi Alamut Kalesi’nde, Avrupa’dan gelen yeni bir istek değerlendiriliyordu. Bu görev bir Moğol liderin ölümü için yapılan bir plandı ve bu plana göre kurban CENGİZ HAN’dı…

-

Tarihin en önemli suikast timlerinin yetiştirildiği Hasan Sabah’a ait kaleler ve bunlardan en önemlisi Alamut Kalesi’nde, Avrupa’dan gelen yeni bir istek değerlendiriliyordu. Bu istek dönemin Papa’sının da içinde bulunduğu bir kurul tarafından Haşhaşilere görev olarak verilmiş ve bu görevin gerçekleşmesi durumunda Avrupa Haşhaşiler’e yüksek bir meblağ ödenek ayırmıştı. Bu görev çok tehlikeli ve önemli bir görevdi ve bu yüzden ince elenip sık dokunmalıydı. Bu görev bir Moğol liderin ölümü için yapılan bir plandı ve bu plana göre kurban CENGİZ HAN’dı.

Evet! Avrupa günden güne sınırlarını genişleterek önüne çıkan her toprağı yurt edinen Cengiz Han’dan oldukça sıkılır olmuştu ve artık Cengiz Han onlar için tehlike arz ediyordu. Avrupa’nın kendi güçleri Cengiz Han’ın karşısına çıkmak için yeterli değildi çünkü daha önce bunu denemişler ve bozguna uğramışlardı. Bu nedenle bu iş savaşla halledilecek gibi değildi. İşte bu yüzden bu meseleyi gizli bir şekilde halletmenin daha sağlıklı olabileceğini düşündüler ve ilk önce bu görevi yerine getirmeleri için kendi uzatılarını kullandılar.

Fakat durum kendilerinin halledebileceğinden daha önemliydi ve bunu göze alamadılar çünkü biliyorlardı ki kendi uzantılarıyla bu gizli görevi yürütmeye çalışsalar, Cengiz Han öğrendiği anda dünyayı başlarına yıkacaktı. İşte bu sebepledir ki tarihin en profesyonel kiralık katili örgütü olan Haşhaşilere başvurdular. Haşhaşiler de zaten en iyi bildikleri iş olan gizlice adam öldürme teklifini kabul ettiler.

Fakat Haşhaşiler, Cengiz Han’ın nasıl en yakınına girerek bunu başarabileceklerini günlerce planlarken, bu gizli plan Cengiz Han’ın kulağına gitmişti bile. Tarihin en kudretli hükümdarlarından biri olan Cengiz Han kıtalara hükmederken birkaç kaleyi fethederek şebeke gibi çalışan Haşhaşiler’in kanlı üç hançeriyle ölecek hükümdar değildi elbette.

Haşhaşiler netice itibariyle Cengiz Han’ı öldürmeleri için kırk fedaisini Karakurum’a göndermişti. Tüccar kıyafetindeki bu Haşhaşi fedaileri, daha Karakurum’a varamadan Hazar Dağları’nın Güneyinde Cengiz Han’ın küçük bir ordusu tarafından kıstırılmış ve balıklara yem edilmişti. 39 kişiyi de diri diri suda boğarak balıklara yem eden Cengiz Han’ın ordusu, bir kişiyi de geri Haşhaşiler’in sarayına olan biteni anlatması için göndermiş bu kudretli Türk ordusundan uzak durmaları hususunda uyarmıştır.

Gizli Örgütler ve Tarikatlar

Mutlaka Okumalısınız

x