Timur eğer Çin'i alabilseydi, burada kalıcı olabilir miydi? - İlber Ortaylı - Dtarihi
Timur tarihiTimur eğer Çin'i alabilseydi, burada kalıcı olabilir miydi? -...

Timur eğer Çin’i alabilseydi, burada kalıcı olabilir miydi? – İlber Ortaylı

-

Mümkün mü? Kubilay Han’ı yutmuş bir yer orası. Tam bir gayya kuyusu… Timurlularda ilginç bir taraftır bu, özellikle gayya kuyusu gibi yerleri hedefliyorlar. Hind de böyle bir yer. Çin de böyle. Çin’i alsaydı, muhtemelen Kubilay Han’ın akıbetine uğrayacaktı. Bu gerçekçi olmayan bir projeydi.

Buna rağmen onun bu noktada zihniyet yapısının hoşgörülü olduğunu, pek de mutaassıp olmadığını söylemek gerekir. Timur Şiilerin varlık ve etkinliklerine göz yummuştu. Selçuklu-İran veya Moğol-İlhanlı ananesini takiben Şiilerle iyi geçinmiştir. Onun dönemi Orta Asya’nın tarikatlar bakımından en zengin, renkli dönemiydi.En Ortodoksu’nun en başıbozuğuna kadar her tarikata fırsat verdi. Mesela Selehaddin Eyyubi bazı Şii önderleri heretik oldukları, mürted oldukları için katlettirmiştir.

Timur’un topraklarında buna benzer örnekler yoktu. Bununla birlikte Sünni doktrine onun kadar bağlı başka bir hükümdar da yoktur. Birtakım Sünni sembollere çok dikkat ettiğini de biliyoruz. Hatta onun Sünniliğini biraz mutaassıp bir Sünnilik olarak da nitelendirebiliriz. Onun bu dini anlayışı imar faaliyetlerinde de kendini gösteriyor.

Mesela İsfahan’daki ünlü Mescid-i Cuma’ya, yani Sultan Melikşah devrinde ve Nizamülmülk’ün sahipliğinde gelişen bu camiye onun da çok önemli bir katkısı olduğunu ve bu ünlü mescidin bir bölümünün onun tarafından yaptırıldığını biliyoruz.

Türklerin Altın Çağı

Mutlaka Okumalısınız

x