Dtarihi Timur - İstişare kimlerle ve nasıl yapılır? - Yine benim tecrübelerimle sabittir ki, istişare edilecek kişilerin, - Dtarihi

Timur – İstişare kimlerle ve nasıl yapılır? – Yine benim tecrübelerimle sabittir ki, istişare edilecek kişilerin,

Paylaş

Loading

Yine benim tecrübelerimle sabittir ki, istişare edilecek kişilerin, ileriyi gören, tam akıllı, derin fikirli ve sezgileri kuvvetli kişilerden olması lazımdır. Her büyük işte böyle kişilere akıl danışıp, onlarla istişare etmek zaruridir. İşin nasıl olacağı kader perdesi altında gizli olsa da, peygamberimiz Muhammed Aleyyisselam’ın söylediği gibi, her işi istişare ile yaptım.

Müşavirler toplanıp da meclisler açıldığında, her zaman iyiden ve kötüden, fayda ve ziyandan, önümüzdeki işleri yapmak veya yapmamaktan söz açıp onlara sorardım. Bunların sözlerini işitince, etraflıca muhakeme edip, faydalı ve ziyanlı yanlarını gönlümde hesaplardım. Özellikle işin tehlikeli taraflarına daha çok dikkat ederdim. Eğer iki tehlikesi olan ve bir tehlikesi bulunan iki iş önüme gelmişse ve ikisinden beraberce kurtuluş çaresi yoksa, bir tehlikesi olanı seçerdim.

İşlerimin hepsini istişare yoluyla yürütüp, o işi bitirmede doğru tedbir kullanırdım. Bir işe atılmadan önce, ondan kurtulup çıkma yollarını düşünürdüm. Hangi işe giriştiysem, ırağını görüp düşünürdüm. Her işte sebat ve sabır gösterip, o işi uyanıklık ile yerine getirirdim.

Tüzükat-ı Timur


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x