Timur neden anne tarafından Cengiz Han soyundan geldiğini iddia etmiştir? - Dtarihi
Timur tarihiTimur neden anne tarafından Cengiz Han soyundan geldiğini iddia...

Timur neden anne tarafından Cengiz Han soyundan geldiğini iddia etmiştir?

-

Timur, 14. asırda Türk dünyasının Timur devri diye anılmasını sağlayan kişidir. Doğduğu kabile itibariyle Şehrisebz yakınlarındaki Hoca Ilgar köyündendir. Emir Barlas Turagay’ın ve Tekine Hatun’un oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Ana tarafından Cengiz Han’la akrabalık bağı olduğu iddiasını kuvvetle belirtmiştir.

Kaldı ki karısı da bir Moğol prensesidir. Genç yaşta Türk dünyasının, hatta doğu ülkelerinin büyük bölümünün hükümdarı olmak başarısını elde etmiştir.

Timur’un kabilesi Çağatay kabilelerinden biri olan Barlaslar olmasına rağmen, o bir Çağatay Hanedanı kurmaktan çok Cengiz soyuyla evlilik bağı kurmayı ve damat anlamına gelen Küregen (Gürgen) unvanını kullanmayı yeğlemiştir. Dolayısıyla hiçbir zaman Timur Han şeklinde değil, her zaman Emir Timur olarak anılmıştır ve kendisi de bu unvanı benimsemiştir.

Zaten Türk dünyasında taht için her zaman iki meşruiyyet kaynağı vardı. Bunların ilki Oğuz Han soyundan gelmek, diğeri ise Cengiz Han’ın soyundan olmaktı. Bu bakımdan Timur, hiç şüphesiz Cengiz soyunu hükümdarlığının meşruiyyet kaynağı olarak elinde tutmuştur.

Türklerin Altın Çağı – İlber Ortaylı

İslam tarihi

Rivayete  göre bir defasında Peygamber Efendimiz  sahabelere şöyle tavsiyede bulunur: ”Allah’ım aramızda şaki ve mahrum bırakma” deyiniz. ”Peki şaki ve mahrum kimdir, biliyor musunuz?” Sahabiler: ”Kimdirler, ey Allah’ın Resulü” diye sorarlar. Allah Resülü şöyle der:

Rivayete  göre bir defasında Peygamber Efendimiz  sahabelere şöyle tavsiyede bulunur: ”Allah’ım aramızda şaki ve mahrum bırakma” deyiniz. ”Peki şaki ve mahrum kimdir,...
İslam tarihi

Allah Teala aklı yarattı ve ona: ”Bana yönel” dedi. O da yöneldi. Sonra ”geri dön” buyurdu, o da döndü. Arkasından şöyle buyurdu:

Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: Allah Teala aklı yarattı ve ona: ''Bana yönel'' dedi. O da yöneldi. Sonra ''geri...
Osmanlı tarihi

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ”Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine yüz değnek vurulsun.” III.Murat, bu isteği…

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ''Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine...
İslam tarihi

Hz Musa demiştir ki: ”Ya Rabbi, zina edenin cezası nedir?” Mevla Teala şöyle cevap vermiştir:

Rivayet edildiğine göre Hz Musa demiştir ki: ”Ya Rabbi, zina edenin cezası nedir?” Mevla Teala şöyle cevap vermiştir: ”Ona ateşten...
Timur tarihi

Timur’un, diktirdiği insan başından 28 tane kule

Bir başka örnek vereyim hocam. İsfahan'da anlaşmaya rağmen karşı taraf ihanet ediyor ve vergi tahsili ile görevli askerlerini öldürüyorlar. Bunun...
İslam tarihi

Hz İbrahim, Nemrud’a iman et dedi, Vezirim Haran’a danışayım dedi. Haran, Nemrud’a şöyle dedi:

Veziri Haran, Nemrud'a: -Efendimiz, diyor, İbrahim'in istediğini asla kabul etmemelisiniz. Nemrud mütereddittir. -Niçin? Haran, gayet azimli olarak izah ediyor: -Çünkü...
Selçuklu tarihi

Haşhaşiler neden Selçuklular ile bir mücadeleye girişiyorlar?

Peki, Haşhaşiler neden Selçuklular ile bir mücadeleye girişiyorlar? Bu çok açık değil mi? Sünni dünyanın hem siyasi hem de ideolojik...
Osmanlı tarihi

Osmanlı’da ilk kardeş katlini hangi padişah yapmıştır?

Osmanlı'da ilk kardeş katlini, 1. Murad'ın şehit edildiği Kosova savaşı'nda hatta savaş  meydanında görüyoruz. Biliyorsunuz, bir Haçlı seferi organize ediliyor....
Dini Hikayeler

Bir gün pazarcıya Hz Süleyman nasihat etti ve dedi ki: ”Rızık için hiç tasa çekme. Allah-u Teala’nın emirlerini ifa ile meşgul ol. Rızık Allah-u Teala üzerinedir.” Pazarcı, Hz Süleyman’a dedi ki:

Bir gün pazarcıya Hz Süleyman nasihat etti ve dedi ki: ''Rızık için hiç tasa çekme. Allah-u Teala'nın emirlerini ifa ile...
İslam tarihi

Allahu Teala’nın Peygamberimize vermediği tek şey

Abdullah b. Habbab b. Eret (r.a), Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte Bedir savaşında bulunan babasından naklediyor: Babam tüm gece boyu sabaha...
İslam tarihi

Hz Ömer Halife olduğu zaman, etraftan insanlar gelip, ”Halife kimdir?” diye sorarlar, ”Koyunlar kurtlarla…

Bir gün Resü-i Ekrem (sav) meclisinde Hz Ömer oturuyordu. Fahr-i Alem kendisine şöyle buyurdu: -Ey Ömer! Adalet nurunu Ömer'e ver...
İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

Rivayete göre Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle der: Dünya nimetlerini sana yönelmiş görürsen; ''Bu işlediğim günahın, peşin verilen cezasıdır'' de....
Dünya tarihi

Sokrat demiştir ki: ”Beş şey insanı helake götürür:

Sokrat demiştir ki: ''Beş şey insanı helake götürür: Dostların aldatması, alimlerden yüz çevirmek, kendi seviyesinde olmayanların karşısında kibirlenmek, şehvetine uymak.''...
İslam tarihi

Diğer ümmetler, ‘Ümmet-i Muhammed’in terazileri niye bu kadar ağır basıyor?’ diye sorunca peygamberleri şöyle cevap verecektir:

Nitekim Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Besmele ile başlayan dua geri çevrilmez.'' Bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur: ''Ümmetim, kıyamet...
Osmanlı tarihi

Timur başlagıçtan Yıldırım Bayezid’le çarpışmak üzere harekete geçinceye kadar daima taleplerde bulunmuş ve her mektubunda

Timur başlagıçtan Yıldırım Bayezid'le çarpışmak üzere harekete geçinceye kadar daima taleplerde bulunmuş ve her mektubunda daima üst perdeden konuşmuştur. Bir...
Osmanlı tarihi

Baltacı Mehmet Paşa, bu başarızlığı yüzünden Başvezirlikten azledilmiş, sonra da tutuklanmıştı. Onu tutuklu iken ziyarete gelen bir yakını, saçı-sakalı birbirine karışmış görünce;

Osmanlı Devleti Başveziri Baltacı Mehmet Paşa, Ruslar'la 1771 yılında yapılan Prut Savaşı'nın Başkomutanı idi. Çar'ın ordusuna yaptığı kuşatmayı kaldırmış ve...
Türk tarihi

Türklerin Anavatanı neresidir?

Yafes'ten türediği düşünülen, beyaz ırka mensup olan ve Europid denilen grubun Turanid tipindeki brakisefal savaşçı Türk soyunun anavatanı; Altay Dağlarının...
Göktürk Tarihi

Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil

Hocam, yine bir başka tespitiniz var, diyorsunuz ki ”Orhun Abideleri yazılırken Fransız devleti henüz kurulmamıştı bile! Halbuki 843’lerde Türklerin bir...
Türk tarihi

Şah İsmail’in Anadolu’da taraftar toplamasının nedeni neydi?

Anadolu'da her zaman gayri memnun kitleler vardı. Türkmen-Aleviler vergilerden ve angaryadan rahatsızdı. Tabii sebepler değişikti, herkes vergilerden şikayetçiydi ama Türkmen-Aleviler...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın vasiyeti – Bunun üzerine Ebussuud Efendi sandığın içindekileri görüp ona göre karar vermek istedi. Sandığı açtı ve içinde desteler halinde kendinin vermiş olduğu fetvaları gördü. Ebussuud Efendi:

Kanuni Sultan Süleyman 1566'da Zigetvar Seferi sırasında 72 yaşında otağında vefat etti. Naaşı İstanbul'a getirildi. Cenaze namazı kendi yaptırmış olduğu...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x