Timur ve Cengiz Han'ın doğduğunda avuçlarında kan bulunması ne anlama geliyor? - Dtarihi
Timur tarihiTimur ve Cengiz Han'ın doğduğunda avuçlarında kan bulunması ne...

Timur ve Cengiz Han’ın doğduğunda avuçlarında kan bulunması ne anlama geliyor?

-

Timur ve Cengiz Han’ın hayat hikayelerinin benzeştirildiğini düşünüyor musunuz? Örneğin avucunda kan bulunması efsanesi gibi…

Tabii, bu doğru… Aynı zamanda doğal… Kendisini ”bir tür yeni Cengiz Han” olarak gören, onun mirasını sahiplenen ve adeta tarihe onun kaldığı yerden hareketle şekil vermeye gayret eden Timur’un daha sonraki dönemlerde kendisi ile ilgili olarak kaleme alınan metinlerde ona benzetilmesi de bu bakımdan doğal karşılanmalı.

Nihayetinde gerek Cengiz Han’ın gerekse Timur’un temsil ettikleri hükümdar tipi aynıdır. Bozkır fatihi, güçlü, dünyayı fethetmeyi ve yerkürenin en büyük hakimi olmayı, tabir yerindeyse ideolojik bir motivasyona dönüştürmüş hükümdar tipidir bu. Benzer koşulların benzer sonuçlar ürettiğine çok rastlanır tarihte.

Mesela Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde gerçekleşen bir hadise olarak Osman Gazi’nin meşhur rüyasını hatırlayalım. Bir benzeri kaynaklarda Selçukluların atası Selçuk Bey için de anlatılır. Buna örnek olarak gösterebilecek başka anlatılar da bulunabilir. Bu tür anlatıların ortak bir özelliği vardır: Belirli bir başarının elde edilmesinden sonra, o başarıyı tarif etmek, anlamlandırmak ve belirli bir bağlam içerisine raptedip onu daha güçlü kılmak amaçlıdır bunlar. Çoğu da anlatıda temas edilen hadiseden çok uzun yıllar sonra ortaya çıkar, sayfaların arasına düşer. Uydurulmuş olma olasılıkları da vardır, fakat bence uydurulmamış da olabilirler.

Mustafa Alican

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

Dikkat ederseniz bu büyük padişah sadece acil Doğu meseleleriyle meşgul olabilmişti. Kafasında Batı meseleleri de vardı. Bir ara Edirne'ye gitti;...
Timur tarihi

Atatürk’ün hayran olduğu komutan kimdi?

Yeni Türkiye Cumhuriyeti, tarih araştırmaları yaparken Timur'a ayrı bir önem vermiş gibi. Atatürk'ün takdir ettiği hükümdarlardan birisi de Timur'du. Hatta...
Osmanlı tarihi

Osman Gazi’ye düğün bahanesiyle suikast yapmaya çalışan Bilecik tekfuru nasıl öldü? – Osman Gazi ise bir kısım dilaverini gündüzden kadın kıyafetine koyup tekfura:

Osman Gazi'nin her geçen gün bölgesinde güçlenmesi, bölgedeki bulunan tekfurları rahatsız etmeye başladı. Tekfurlar Osman Gazi'yi bir an evvel öldürmek...
İslam tarihi

Cehennem bekçilerini çağırıp:  ”Ne olur Rabbinize söyleyin, bir gün olsun azabı biraz hafifletsin” diye yalvarırlar. Bu sefer cehennemlikler ”Malik’i çağırın” derler. Gelince ona: Ey Malik…

Cehennem bekçilerini çağırıp:  ''Ne olur Rabbinize söyleyin, bir gün olsun azabı biraz hafifletsin'' diye yalvarırlar. Bekçiler şöyle der: ''Size gönderilen...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Tabut İşkencesi

Orta Çağ'ın en çok tercih edilen işkence yöntemlerinden biri. Bir insanın zar zor sığabildiği, hatta çoğu zaman ite kaka sığdırıldığı bir kafes...
İslam tarihi

Hz Muhammed’in ümmeti için en çok korktuğu üç şey

Benden sonra ümmetim hakkında üç hususta korkarım: Hükümdarların zulmü. Yıldızlara iman. Kaderi yalanlamak. Hz Muhammed (s.a.v) - Ramuz e Hadis
Timur tarihi

Ahmed Yesevi’nin ölümünden sonra kerametleri devam etmiştir. Hoca Ahmed, kendisinden iki asır sonra yaşayan Emir Timur’un rüyasına girerek ona

Rivayetlere göre Ahmed Yesevi'nin ölümünden sonra kerametleri devam etmiştir. Hoca Ahmed, kendisinden iki asır sonra yaşayan Emir Timur'un rüyasına girerek...
İslam tarihi

Hz Adem, zürriyeti arasında pırıl pırıl parlamakta olan bir adam gördü ve: – ‘Ey Rabbim! Bu kimdir?’ dedi. Allah:

''Müdayene/borçlenma ayeti (el-Bakara, 2/282) nazil olduğunda Resulullah şöyle buyurdu: - 'İlk inkar eden kişi, Hz Adem'dir. İlk inkar eden kişi,...
İslam tarihi

Kuran’da bahsedilen Hz Musa ile Hz Hızır kıssasında geçen Hz Musa’nın ”Genç Arkadaşı” hangi peygamberdir?

Yüce Allah, Yuşa İbn Nun'dan Kuran'da daha önce de ''Hani bir zamanlar Musa genç arkadaşına (el-Kehf, 18/60) ve ''Bu yeri...
İslam tarihi

Cüneyd’i Bağdadi’ ye ”Veli ve arif zina eder mi?” diye sorulunca, bir ”müddet başını önüne eğdi. Sonra başını kaldırdı ve şu ayeti okudu;

Cüneyd' e ''Veli ve arif zina eder mi?'' diye sorulunca, bir ''müddet başını önüne eğdi. Sonra başını kaldırdı ve şu...
İslam tarihi

Hz Ali’nin kabrinin yeri neden bilinmiyor?

Hz Ali aldığı kılıç yarasının etkisiyle, üç gün sonra, H. 40 yılın Ramazan ayının 17. cuma günü şehit oldu. Hz...
Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah oğlunu neden öldürdü? Hasan Sabbah nasıl öldü?

Sabbah, hastalandığı zaman tahta iyi bir liderin geçmesi gerektiğini düşünerek bunun üzerine kafa yormuştur. Sabbah, yaklaşık yirmi yıl boyunca Lemeser...
İslam tarihi

Hz Nuh’un gemiyi yapması ve geminin ebatı

Bazı selef alimleri der ki: ''Yüce Allah, Hz Nuh'un duasını kabul buyurunca, gemi yapımında kullanılması amacıyla ona bir ağaç dikmesini...
İslam tarihi

Hızır (as) diyor ki ben ve beni İsrail peygamberlerinden İlyas bin Sam Nebi ile beraber idik. Nebi, o sırada bir deniz kenarında düşmanlarıyla karşı karşıya idi. Arkadaşlarına:

Hızır (as) diyor ki ben ve beni İsrail peygamberlerinden İlyas bin Sam Nebi ile beraber idik. Nebi, o sırada bir...
Dünya tarihi

Selehaddin Eyyubi hem Türklerin hem Kürtlerin ortak Atasıdır – Ahmet Taşağıl

Selehaddin Eyyubi Türk müdür? Selahaddin Eyyubi'nin sadece bir dedesi Kürt'tür. Geriye kalan bütün hepsi Türk'tür. Bunu dünyada en iyi araştıran,...
İslam tarihi

Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, otlamaya götürülen hayvanlar gibi, zakkum, dikenli ot yemeye ve kızgın taşa götürülen, önü arkası yamalı insanlar gördü. Cebrail’e ”Kim bunlar ey Cibril?’

Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, otlamaya götürülen hayvanlar gibi, zakkum, dikenli ot yemeye ve kızgın taşa götürülen, önü...
İslam tarihi

Şeytanın sordurduğu Allah’ı kim yarattı sözünden kurtulmanın çaresi (Yaratılmış Olan zaten İlah olamaz)

Şeytan birinize gelip şöyle der: ''Seni kim yarattı?'' O da: ''Allah yarattı! der. Bu sefer: ''Peki Allah'ı kim yarattı?'' diye...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Gazi Bali Bey’e Fermanı

Yavuz Sultan Selim’in saltanatından itibaren Rumeli’nin fethedilmesinde önemli katkıları bulunan akıncı beylerinden Yahyapaşazade Koca Bali Bey(?-1543),1521 yılında Bosna Bey’i olarak,Kanuni’nin...
İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

Rivayete göre Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle der: Dünya nimetlerini sana yönelmiş görürsen; ''Bu işlediğim günahın, peşin verilen cezasıdır'' de....
Haberler

Kanuni Sultan Süleyman ve Dörtnala Gönderilen Cellatlar

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Prizren sancakbeyi buradaki bir takım fukaranın eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde olan oğullarını ana babalarından...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav)’in Duası

''Ey Allah'ım, ancak sana teslim oldum, sana inandım, sana...

İlyas peygamberin ateşten atı

Görünüşe göre daha Peygamber zamanında Müslümanlarca bilinen bu hikayeye...
x