Hindistan’da yenilmek üzereyken Timur’un aklına Hintlilerin fillerini yenmek için müthiş bir plan gelir… – >
Menü Kapat

Hindistan’da yenilmek üzereyken Timur’un aklına Hintlilerin fillerini yenmek için müthiş bir plan gelir…

Timur, Ankara Savaşı’ndan önce düzenlediği bu sefer ile birlikte Delhi’ye gitmiş ve özellikle Kuzey Hindistan’ın tamamını kontrol altına almıştır. Bu seferi bir güç gösterisi olarak da nitelendirmek mümkündür. Hindistan kolay bir coğrafya değil çünkü… Gerek bölgenin coğrafi konumu gerekse burada yaşayan bin bir türlü topluluk düşünüldüğünde demek istediğimiz şey anlaşılabilir. Böyle coğrafyalarda birçok strateji ve planın birlikte yürütülmesi gerekir ki biz Timur’un bunu büyük bir başarıyla yaptığını ve seferi başarıyla tamamladığını biliyoruz.

1398 sonunda nihayete erdiğini bildiğimiz Hindistan seferinde Hindular ve Budistler başta olmak üzere gayrimüslim topluluklar tamamıyla etkisiz hale getirilmiş, yaşam alanları tahrip edilmiş, hatta mabetleri de yerle bir edilmiştir. Öte yandan bu sefer sırasında hesapsız ganimetler elde edilmiş, bu ganimetler bir anlamda Timur’un daha sonraki Batı seferinin lojistiğini de teşkil etmiştir. Mesela Timur’un Osmanlı Sultanı Bayezid’e galip gelmesindeki en önemli faktörlerden biri olan filleri hatırlayalım. Bu fillerin önemli bir bölümünün söz konusu Hindistan seferi sırasında buradan alınıp götürülen hayvanlar olduğunu biliyoruz.

Yine şunu da söylemekte bir beis yok: Timur’un Hindistan seferi adeta bir askeri sanat eseridir. Hindistan’da kalabalık fillerle karşı karşı gelen Timur’un, ordusu mağlup olmak üzereyken geri çekilmesi, düşman ordusundaki fillerin yoluna üçgen biçimli demir çatallar döşetmesi, daha sonra fillerin bu çatalların üzerine basıp ürkerek geri çekilmeleri ve kendi askerlerini çiğnemeleri…

Osmanlıların daha sonra Timur’un filleri karşısında maruz kaldıkları bozgun hatırlanırsa, bunun nasıl zekice tasarlanmış bir askeri taktik olduğu kolaylıkla anlaşılır. Aynı şekilde Timur’un içlerine yağ doldurttuğu kamışları ateşleterek bir anlamda mermi ya da ilkel bir füze gibi filler üzerinde kullanması da dikkat çekici bir pratik…

Hindistan seferi bu özellikleri ile öne çıkar. Timur’un bir askeri sorunun üstesinden geldikten sonra onu kendi lehine dönüştürmesi ve daha sonra düşmanlarına karşı etkili bir silah olarak kullanmayı bilmesi hadisesi var burada yani… Ankara Savaşı’nda kazanılan zaferin arkasında bu vardır.

Türklerin Büyükleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x