Hindistan'da yenilmek üzereyken Timur'un aklına Hintlilerin fillerini yenmek için müthiş bir plan gelir... - Dtarihi
Timur tarihiHindistan'da yenilmek üzereyken Timur'un aklına Hintlilerin fillerini yenmek için...

Hindistan’da yenilmek üzereyken Timur’un aklına Hintlilerin fillerini yenmek için müthiş bir plan gelir…

-

Timur, Ankara Savaşı’ndan önce düzenlediği bu sefer ile birlikte Delhi’ye gitmiş ve özellikle Kuzey Hindistan’ın tamamını kontrol altına almıştır. Bu seferi bir güç gösterisi olarak da nitelendirmek mümkündür. Hindistan kolay bir coğrafya değil çünkü… Gerek bölgenin coğrafi konumu gerekse burada yaşayan bin bir türlü topluluk düşünüldüğünde demek istediğimiz şey anlaşılabilir. Böyle coğrafyalarda birçok strateji ve planın birlikte yürütülmesi gerekir ki biz Timur’un bunu büyük bir başarıyla yaptığını ve seferi başarıyla tamamladığını biliyoruz.

1398 sonunda nihayete erdiğini bildiğimiz Hindistan seferinde Hindular ve Budistler başta olmak üzere gayrimüslim topluluklar tamamıyla etkisiz hale getirilmiş, yaşam alanları tahrip edilmiş, hatta mabetleri de yerle bir edilmiştir. Öte yandan bu sefer sırasında hesapsız ganimetler elde edilmiş, bu ganimetler bir anlamda Timur’un daha sonraki Batı seferinin lojistiğini de teşkil etmiştir. Mesela Timur’un Osmanlı Sultanı Bayezid’e galip gelmesindeki en önemli faktörlerden biri olan filleri hatırlayalım. Bu fillerin önemli bir bölümünün söz konusu Hindistan seferi sırasında buradan alınıp götürülen hayvanlar olduğunu biliyoruz.

Yine şunu da söylemekte bir beis yok: Timur’un Hindistan seferi adeta bir askeri sanat eseridir. Hindistan’da kalabalık fillerle karşı karşı gelen Timur’un, ordusu mağlup olmak üzereyken geri çekilmesi, düşman ordusundaki fillerin yoluna üçgen biçimli demir çatallar döşetmesi, daha sonra fillerin bu çatalların üzerine basıp ürkerek geri çekilmeleri ve kendi askerlerini çiğnemeleri…

Osmanlıların daha sonra Timur’un filleri karşısında maruz kaldıkları bozgun hatırlanırsa, bunun nasıl zekice tasarlanmış bir askeri taktik olduğu kolaylıkla anlaşılır. Aynı şekilde Timur’un içlerine yağ doldurttuğu kamışları ateşleterek bir anlamda mermi ya da ilkel bir füze gibi filler üzerinde kullanması da dikkat çekici bir pratik…

Hindistan seferi bu özellikleri ile öne çıkar. Timur’un bir askeri sorunun üstesinden geldikten sonra onu kendi lehine dönüştürmesi ve daha sonra düşmanlarına karşı etkili bir silah olarak kullanmayı bilmesi hadisesi var burada yani… Ankara Savaşı’nda kazanılan zaferin arkasında bu vardır.

Türklerin Büyükleri

Son İçerikler

Hz Ebu Bekir’in iman etmesinin sebebi şöyledir. Şam’da iken bir gece rüyasında gökten ay inip kucağına geldiğini ve iki eliyle ay’ı alıp sinesine bastığını...

Hz Ali'den rivayet edilmiştir: ''İlk önce İslam'ı kabul eden Ebu Bekir'dir. Peygamber aleyhisselamla ilk önce kıbleye karşı namaz kılan...

Yavuz Sultan Selim’in zaman zaman dünya haritası karşısına geçip uzun uzun baktığı ve şöyle dediği söylenir:

Osmanlı İmparatorluğu'nun dokuzuncu padişahı Yavuz Sultan Selim, babası ikinci Bayezit'den aldığı ülke topraklarını, 8 yıllık kısa bir padişahlık dönemi...

Çin Elçisi Bilge Kağan’a diyor ki, ‘Sen boşuna akın yapıyorsun. Boşuna zenginlik elde ediyorsun. Çünkü

Mesela sosyal devlet anlayışıyla ilgili bir belgeden söz edeyim. 623 yılında olması lazım. Çin Elçisi Kağan'a diyor ki, 'Sen...

Engizisyon İşkence Aleti – Judas Sandalyesi (Yahudi Kızağı) nasıl çalışıyordu?

Tarihte kullanılan kazığa oturtma idam şekline benzer bir yöntemdir. Suçlunun elleri bağlanarak üst bel kısmından demir bir kemerle havaya kaldırılır...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Türk adı yabancı kaynaklarda nasıl geçmiştir?

Türk kelimesi ilk defa Çin Yıllığı'nda Tu-Küe, Batı'da 6. yüzyıl Bizans Tarihçisi Agatias'ın eserinde Turkoi, Cahiliye devri Arap Şairi...

Mutlaka Okumalısınız

Kanuni Sultan Süleyman’ın Gazi Bali Bey’e Fermanı

Yavuz Sultan Selim’in saltanatından itibaren Rumeli’nin fethedilmesinde önemli katkıları...

Hz Muhammed (sav) – Kıyamet günü, şunlar dışında tüm gözler ağlar:

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Kıyamet günü,...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor