Timur 60 kişiyle 1000 kişiyi nasıl yendi? - Tüzükat-ı Timur - Dtarihi
Timur tarihiTimur 60 kişiyle 1000 kişiyi nasıl yendi? - Tüzükat-ı...

Timur 60 kişiyle 1000 kişiyi nasıl yendi? – Tüzükat-ı Timur

-

Buradan çıkarak altmış atlı kişi olarak Harezm’e doğru yöneldik.  İlyas Hoca bu işi haber alıp Hive Hakimi Tekir Bahadır’a beni öldürmesi için hat yazmış da bin atlı asker alıp benim üstüme geldi. O gün büyük kayınbiraderim Emir Hüseyin de yolda bana katılmıştı. Altmış  atlı yiğidim ile bin atlı kişiye karşı durarak savaşa giriştim.

Bu savaşta öyle bahadırlık yapıp sebat gösterdim ki, Tekil Bahadır’ın bin kişisinden elli kişi kaldı. Benim altmış atlı yiğidimden on  kişi kaldı. Böyle dahi olsa zafer benden taraf oldu ve onları kaçırdım. Bu savaşın haberi İlyas Hoca’ya ve Ceta emirlerine ulaşınca onlar hayran kalıp, aralarında: ”Timur acep er kişi  iken, onun ikbali gelmiş ve bahtı açılmıştır.” diye konuşmuşlar.

Ben bu savaştaki zaferi iyiliğe yordum. Bundan sonra benim heybetim ağır basıp, düşmanın gözü korkar oldu.

Tüzükat-ı Timur

Mutlaka Okumalısınız

x