Timur – Ben bir gün 243 kişi ile Karşı Kalesi’nin üzerine yürüdüm. Kale bekçileri Emir Musa Bahadır 12 bin atlı askerleri - Dtarihi
Timur tarihiTimur – Ben bir gün 243 kişi ile Karşı...

Timur – Ben bir gün 243 kişi ile Karşı Kalesi’nin üzerine yürüdüm. Kale bekçileri Emir Musa Bahadır 12 bin atlı askerleri

-

Ben sınayarak ve görerek bildim ki, düşman askerini yenmek yahut onlara yenilmek çokluk ve azlıkla alakalı değildir. Belki bu işler Allah’ın yardımı ve kulun tedbiri ile olur.

Buna misal: Ben bir gün 243 kişi ile Karşı Kalesi’nin üzerine yürüdüm. Kale bekçileri Emir Musa Bahadır 12 bin atlı askerleri ile kaleyi muhafaza etmekteydi. Tanrı’nın yardımı ile aldığım doğru tedbirler sayesinde kaleyi ele geçirdim. Bunlar ise beni kalede birkaç gün kuşattılar. Ben Tanrı’nın yardımına dayanarak uyanıklık ile tedbir alıp kale dışına, düşman karşısına çıktım. Yol ve yordamını bulup bir kez vurup, bir kez sürerek sonunda bu 243 yiğidim ile 12 bin atlı düşman askerini kırdım. Bunlar kaçınca arkalarından taşlık (8km) yere kadar kovaladım.

Tüzükat-ı Timur

İslam tarihi

Allah Rasulu: ”Helak edici yedi şeyden sakının” buyurdu. Sahabeler: ”Ey Allah’ın Rasulu! Bunlar nelerdir? diye sordular. Allah Rasulu şöyle buyurdu:

Allah Rasulu: ''Helak edici yedi şeyden sakının'' buyurdu. Sahabeler: ''Ey Allah'ın Rasulu! Bunlar nelerdir? diye sordular. Allah Rasulu şöyle buyurdu:...
İslam tarihi

Hz Muhammed’in ümmeti için en çok korktuğu üç şey

Benden sonra ümmetim hakkında üç hususta korkarım: Hükümdarların zulmü. Yıldızlara iman. Kaderi yalanlamak. Hz Muhammed (s.a.v) - Ramuz e Hadis
Dünya tarihi

Adolf Hitler’in Son Sözleri

''Cesedimi Ruslar'ın eline asla vermemelisiniz, beni Moskova'da heykel yaparlar.'' - Adolf Hitler
Osmanlı tarihi

Osmanlı, Amerika’yı nasıl haraca bağladı?

Osmanlı Devleti'nin Cezayir Beylerbeyi Dayı Hasan Paşa ile ABD Cumhurbaşkanı George Washington arasında 1795'te yapılan bir anlaşmaya göre: Dayı Hasan...
İslam tarihi

Sahabilerin gözünde en değerli insan Allah Resülü idi. Fakat buna rağmen Peygamberimiz geldiğinde ayağa kalkmazlardı. Çünkü bundan hiç memnun kalmayacağını biliyorlardı.

Hz Ali şöyle der: ”Cehennemlik görmek isteyen kişi, önünde ayakta dikilenler varken oturana baksın!” Hz Enes şöyle der: Sahabilerin gözünde...
Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamid, Balkan devletlerini nasıl birbirine düşürüyordu?

Sultan 2. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra arzusuna muhalif bir durum olsa da Rusya’yı ve çarını avutarak onu hüsn-i idare etmek...
İslam tarihi

Haccacı Zalim; Hasan Basri Hazretleri’ni korkutmak için bütün maiyetiyle vaaza gelmişler, mübarek hiç futur etmeyerek derse devam edince Haccac demiş ki:

Haccacı Zalim; Hasan Basri Hazretleri'ni korkutmak için bütün maiyetiyle vaaza gelmişler, mübarek hiç futur etmeyerek derse devam edince Haccac demiş...
İslam tarihi

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa’ya şöyle vahyetti:

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa'ya şöyle vahyetti: ''Zalimlerin evini bırak, orası senin yurdun değil, orayı terket. Vaktini dünyadan ayır,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İntihar edeni cehennemde bekleyen azaplar

''Dağdan atlayarak intihar eden kimse, cehennemde kendini dağdan atar bir şekilde ebedi olarak azab olunacaktır. Zehir içerek intihar eden kimse...
İslam tarihi

Fakirler cennete zenginlerden kaç sene önce girecek?

''Ey fakir muhacirler topluluğu! Kıyamet günündeki bir nura kavuşacağınızdan dolayı sevininiz.Siz cennete zenginlerden yarım gün (dünya hesabıyla beş yüz sene)...
Selçuklu tarihi

Tuğrul Bey’in Son Sözleri – Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, 1063’de 70 yaşında Rey şehrinde öldü. Ölümünden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey,1063’de 70 yaşında Rey şehrinde öldü.Ölümünden önce söylediği sözler ilgi çekicidir: _”Benim durumum bir koyuna benziyor.Yününü kırpmak...
Osmanlı tarihi

4. Murad, eğer kardeşi İbrahim’i öldürtseydi Osmanlı hanedanı sona mı erecekti?

Hanedanı kurtaran bir bakıma Kösem Mahpeyker Sultan olmuştur. İbrahim'i koruyarak başarmıştır bunu. 4. Murad, ölüm döşeğindeyken kardeşi İbrahim'i öldürtmeyi düşünmüş...
Osmanlı tarihi

2. Osman’ın zindana götürülmesi esnasında kapı ağalarından birisi, çocuk şehzade olan 4. Murad’a saldırıyor ve kafasına topuz fırlatıyor. Şehzade Murad…

Olayları bizzat görgü şahidi olanlardan Bostanzade Yahya ile kıdemli bir yeniçeri olan Tugi Hüseyin yazmıştır: 2. Osman'ın zindana götürülmesi esnasında...
Osmanlı tarihi

Öküz Mehmet Paşa’nın çadırında çok sayıda insanın olduğu bir zamanda bir öküzün içeri bakıp böğürdüğü görülmüş. Orada bulunanlar bu tablo karşısında gülünce Paşa, şöyle demiş:

Osmanlı tarihinin en renkli simalarından biri de Mehmet Paşa'dır. Onu çekemeyenler tarafından ''Öküz'' lakabı yaygınlaştırılmıştır. Günün birinde Öküz Mehmet Paşa'nın...
Timur tarihi

Timur’un hükümdar olmadan önce Kuran’dan tefe’ül (Kuran’dan sayfa açıp hayra yorma) yapıp önüne çıkan Kuran Süresi…

Bir işi yapmaya niyet etsem, istişare bir neticeye ulaşınca yine Kuran'dan tefe'ül (Kuran'dan sayfa açıp hayra yorma) ederek, ona göre...
Moğol tarihi

Cengiz Han elçilerinin öldürülüp arkadaşlarının sakallarını kesen Harzemşahlılar devletine nasıl cevap verdi?

Otrar faciası 1218 yılında meydana gelmiştir. Harzem ülkesine giden elçilik heyeti, geri dönerek Cengiz Han'a bilgi vermişler, Cengiz Han Harzemşahlarla...
İslam tarihi

Peygamber Efendimiz’den nakledildiğine göre, İsrailoğullarından bir rahip yaşardı. Şeytan bir gün kızın boğazını sıkarak onu amansız bir hastalığın kollarına atmıştı…

Peygamber Efendimiz'den nakledildiğine göre, İsrailoğullarından bir rahip yaşardı. Şeytan bir gün kızın boğazını sıkarak onu amansız bir hastalığın kollarına atmıştı....
İslam tarihi

Hz Musa dedi ki: ‘Yarab! Amel yönünden kullarından hangisi daha yararlıdır?’

Hz Musa dedi ki: 'Yarab! Amel yönünden kullarından hangisi daha yararlıdır?' Allah Teala 'Yalan söylemeyen, kalbi fısk ve fücur taşımayan...
İslam tarihi

Hz İsa’nın Sözleri

'Ey Havariler topluluğu!.. Hazinelerinizi göğe yerleştirin. Çünkü kişinin kalbi, hazinesinin olduğu yerdedir!' İlim öğrenen, ilmi öğreten ve öğrendiğiyle amel eden...
İslam tarihi

Meleklerin hocası cinlerden olan İblis nasıl kafir oldu?

Anlatıldığına göre İblis'in dünya semasında Abid, ikinci kat semada Zahid, üçüncü kat semada Arif, dördüncü kat semada Veli, beşinci kat...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav)’in Muaz bin Cebel’e nasihati

Taberani'nin rivayetine göre Muaz bin Cebel şöyle der: Allah Resülü...
x