Dtarihi Timur'un hazinesi Kurtuluş Savaşına nasıl yaradı? Şerefeddin Ali Yezdi’nin burada bahsettiği gibi Timur vefat edince Şehzâde Halil Sultan hazinenin büyük bir kısmını harcamıştır.[2] Fakat - Dtarihi

Timur’un hazinesi Kurtuluş Savaşına nasıl yaradı? Şerefeddin Ali Yezdi’nin burada bahsettiği gibi Timur vefat edince Şehzâde Halil Sultan hazinenin büyük bir kısmını harcamıştır.[2] Fakat

Paylaş

Loading

”Hazreti Sahibkıran’ın otuz altı yıl boyunca biriktirdiği bu muhteşem hazine ve bu kadar silah şehzâdenin (Halil Sultan) eline geçti. Dört yılda har vurup harman savurdu ve hazineden hiçbir eser kalmadı.” [1]

Şerefeddin Ali Yezdi’nin burada bahsettiği gibi Timur vefat edince Şehzâde Halil Sultan hazinenin büyük bir kısmını harcamıştır.[2] Fakat 1405’te ölen Timur’un 1922’ye kadar çok büyük bir kısmı harcanan hazinesinden bile geriye 100 milyon altın ruble kalmıştır. Bu meblağı da Buhara Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Osman Kocaoğlu İstiklal Savaşı’na yardım için Mustafa Kemal Paşa’ya yolluyor. Yolda Ruslar bir kısmını kendileri için alsalar da, Gazi Paşa’nın eline geçen paranın İstiklal Savaşımıza çok yardımı dokunuyor. Yani Sahibkıran Timur, 1402’de bir Türk devleti olan Osmanlı’yı çok zor bir duruma sokarken, 500 yıl sonra da bir diğer Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında yardımı dokunan bir şahsiyet olarak tarihe geçiyor.
_____________________________________
-[1]Şerefüddin Ali Yezdi, Zafernâme, Taşkent, 1997, s. 307.
-[2]Ibn Arapşah, Acâibu’l Makdûr Fî Nevâib-i Timur, Çev. Ahsen Batur, Selenge Yayınları, İstanbul, 2012, s. 379, 380.
-Osman Kocaoğlu ile bu konuda yapılan söyleşiler 1960-1966 yılları arasında Yakın Tarihimiz, Millet, Tarih Konuşuyor gibi çeşitli dergilerde ve Akşam gazetesinde yayınlanmıştır. Baknz. Yakın Tarihimiz, Sayı 10 (3 Mayıs 1962).


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x