Timur'un ilginç ceza yöntemleri var. Birkaç örnek vermek gerekirse, mesela bir şehri tamamen - Dtarihi
Timur tarihiTimur'un ilginç ceza yöntemleri var. Birkaç örnek vermek gerekirse,...

Timur’un ilginç ceza yöntemleri var. Birkaç örnek vermek gerekirse, mesela bir şehri tamamen

-

Timur’un ilginç ceza yöntemleri var. Birkaç örnek vermek gerekirse, mesela bir şehri tamamen yok ediyor, halkını öldürüyor -ki sonradan karşısına çıkacak olanlara ibret olsun… Yine mesela bir emiri öldürtecekse, elini kana bulamak yerine, daha önce haksızlık yaptığı bir hasmına teslim ediyor, cezasını o veriyor. Ya da Melik İzzeddin’e yaptığı gibi, ona ve oğullarına sıradan, herhangi bir esir muamelesi yaptırıp, gururlarını kırıyor ve hakaret etmiş oluyor. Muzafferi Hanedanı’nı ise tamamen öldürtüyor… Biraz bu yöntemlerden söz edebilir miyiz? Hepsinde bir mesaj kaygısı mı var sizce?

Öncelikle şu noktayı vurgulamak lazım: Timur’un uyguladığı ceza yöntemleri ona has şeyler değil. Yani bu türden uygulamaları tarihin her döneminde görebilmek mümkün… Hatta bunların örneğin idam edilecek olan emirin hasımlarının eline teslim edilmesi gibi bazılarının töresel dayanakları da vardır ve Timur istese de bu tür şeylere mani olamaz. Töre onun kuvvetinden, gazabından, şiddetinden ya da öfkesinden de ötede bir yerlerdedir. Kendisi de ona uymak zorundadır ve uyar da zaten… Aksi halde bin bir güçlükle tuğla tuğla inşa ettiği iktidarının meşru dayanaklarının tahrip olacağını bilir.

Bu önemli hususu göz önüne alarak baktığımızda Timur’un ceza yöntemlerinin kişilere ve sorunlara göre biçim aldığını söyleyebiliriz. Meşhurdur; başlıya baş eğdirilir, dizliye diz çöktürülür. Gururuna esir olanın gururu kırılır, gücüne güvenip de isyan edene gücün ne olduğu gösterilir.

Fakat son tahlilde evet, hepsinde bir mesaj kaygısı vardır. Zaten uygulayan kimseden bağımsız olarak cezanın doğasında yok mudur bu kaygı? Timur’da böyledir. Her hükümdar gibi, zaten bir şekilde mağlup edip etkisiz hale getirdiği birini cezalandırması daha sonradakilere dönük bir uyarı mesajıdır. Şunu yaptığınızda bununla karşılaşacaksınız gibi… Yoksa suçlunun kendisi çok önemli değildir… Çünkü o artık yok hükmündedir.

Mustafa Alican

Son İçerikler

Firavun bütün büyücüleri çağırttı. Hz. Musa’nın asasıyla mücadele edebilecek çareler istedi. O zamanın en büyük iki büyücüsüne görev verildi. Onlar da çare bulmak üzere...

Firavun bütün büyücüleri çağırttı. Musa'nın asasıyla mücadele edebilecek çareler istedi. O zamanın en büyük iki büyücüsüne görev verildi. Onlar...

İmam-ı Azam Hazretleri devrin valisi tarafından neden dövüldü?

Hakem ibni Hişam Es-Sakafi şöyle demiştir: ''Şam'da bulunduğum zaman, devrimizin en emin adamı Ebu Hanife olduğunu bana söylemişlerdi. Bunu doğrulamak...

Tuğrul Bey hainleri fillere nasıl çiğnetti?

O bir idareci olarak halka adaletli davranmak hususunda büyük dikkat göstermiştir. Hatta ağabeyi Çağrı Bey'in, 1038 yılında zapt ettikleri...

Yavuz Sultan Selim’in ölümü nasıl oldu? Ölmeseydi Avrupa’nın tamamını nasıl fethedecekti?

Şir'i pençe denen zehirli çıbandan muzdaripti. Tıb tarihinde muhtelif; vebaya dahi bağlanan açıklamalar var. Sinirli karakteri icabı çıbana kendi...

Hz Ömer’in büyük kerameti – Mısır halkı Amr bin As’ın huzuruna çıkarak: -Bu Nil nehrinin bir adeti vardır ki, o adet yerine getirilmedikçe...

''Şevahiddü'n-Nübüvve'' adındaki kitapta nakledilmiştir: Hz Ömer, Amr bin As'ı Mısır'ı fethetmek için gönderdi. Amr bin As, Mısır'ı fethedince, O'nu...

Kanuni Sultan Süleyman’ın vasiyeti – Bunun üzerine Ebussuud Efendi sandığın içindekileri görüp ona göre karar vermek istedi. Sandığı açtı ve içinde desteler halinde kendinin...

Kanuni Sultan Süleyman 1566'da Zigetvar Seferi sırasında 72 yaşında otağında vefat etti. Naaşı İstanbul'a getirildi. Cenaze namazı kendi yaptırmış...

Mutlaka Okumalısınız

4. Murad, eğer kardeşi İbrahim’i öldürtseydi Osmanlı hanedanı sona mı erecekti?

Hanedanı kurtaran bir bakıma Kösem Mahpeyker Sultan olmuştur. İbrahim'i...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor