İslam tarihi

Anlatıldığına göre Cebrail Hz Nuh’a şöyle sorar: ”Ey en uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?”

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Zina eden kişiye yapılan lanet

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Kurşun Süzgeci

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Allah’ın en sevdiği cihad”

İslam tarihi

Allah Teala Yuşa bin Nun’a şöyle vahyeder: ”Kavminin hayırlılılarından kırk bin, şerlilerinden de altmış bin kişiyi helak edeceğim” Hz Yuşa: ”Ya Rabbi, hadi onlar şerli olanlar; hayırlı olanların suçu ne?” Mevla Teala cevap verir:

İslam tarihi

Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel

Osmanlı tarihi

1453’de Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul kuşatması sırasında Katolik ve Ortadoks kiliselerinin birleştirilmesini isteyen Birlikçiler:

Haberler

Kutluk Bilge Kagan Kimdir?

İslam tarihi

Buhtunnasr, (Ermiya peygamberin hapisten çıkarılmasını) emretti. Ermiya peygamber de, hapisten çıkarıldı. Buhtunnasr, Ermiya peygambere: – ‘Sen şu kavmi başlarına gelecek musibetleri uyarıyor muydun?’ diye sordu. Ermiya peygamber:

Dini Hikayeler

Hz Musa ve tevbesini bozan adam

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”6 özellik hayırdandır”

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Duası

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cennet ehlinin çoğunluğu kim olacak?

İslam tarihi

Davud peygamber’in duası

Göktürk Tarihi

Eski Türkler klasik manada Şamanist miydiler? Mesela Bilge Kağan’ın dini inanışı neydi, nasıldı?

Osmanlı tarihi

Bursa’yı işgal eden Yunan ordusunun başında bulunan Venizelos’un oğlu Sofokles Osman Gazi’nin türbesine giderek sandukayı tekmeleyip:

İslam tarihi

İmam Gazali – İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriyle çelişir:

Dini Hikayeler

Musa aleyhisselam zamanında bir kişi vefat etti. Zahiren fasık, günahkâr bir kişiydi. İnsanlar onu yıkamadan, kefenlemeden, üzerine namaz kılmadan, elleriyle de değil, ayaklarıyla iteleyerek çöplüğe attılar. Allah-u Zülcelal Musa aleyhisselama şöyle vahyetti:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah’ın büyük nuru ve tecelliyatı içinde olur:

Haberler

İsrailoğullarından bir kadın Hz Musa’ya gelerek şöyle der: ”Ey Allah’ın nebisi! Zina ettim ve bundan doğan çocuğumu da öldürdüm”  yerinden dehşetle sıçrayan Hz Musa, kadına:

x