Tuğrul Bey'in eşi Altuncan Hatun savaşarak Tuğrul Bey'i nasıl kurtardı? İbrahim Yınal'ın ikinci isyanı sırasında yaptıklarıyla Selçuklu tarihinin seyrinin değişmesini engellemiştir. Öyle ki eşi, - Dtarihi
Selçuklu tarihiTuğrul Bey'in eşi Altuncan Hatun savaşarak Tuğrul Bey'i nasıl...

Tuğrul Bey’in eşi Altuncan Hatun savaşarak Tuğrul Bey’i nasıl kurtardı? İbrahim Yınal’ın ikinci isyanı sırasında yaptıklarıyla Selçuklu tarihinin seyrinin değişmesini engellemiştir. Öyle ki eşi,

-

Tuğrul Bey’in eşidir. Daha öncesinde Harizmşah ile evli olan Altuncan Hatun’un bu evlilikten Anuşirevan adlı bir oğlu olmuştur. 1041 yılında Tuğrul Bey ile evlenmiştir.

İbrahim Yınal’ın ikinci isyanı sırasında yaptıklarıyla Selçuklu tarihinin seyrinin değişmesini engellemiştir. Öyle ki eşi, asi kardeşi tarafından Hemedan’da kuşatıldığında Vezir Amidülmük el-Kündiri, Sultan’a yardım göndermek yerine Altuncan Hatun’un ilk eşinden olma Anuşirevan’ı tahta çıkarmak istemişti.

Ancak Hatun eşine sadık kalarak oğlunu hapsetmiş ve veziri kaçmak zorunda bırakmıştır.

Sonrasında Bağdat’ta emri altında bulunan Türkmenlerle birlikte Tuğrul Bey’i kurtarmak üzere bizzat harekete geçmiştir. Neticede Sultan, eşinin ve yeğenlerinin yardımıyla iktidarını korumayı başarmıştır.

Selçuklu Sultanları

Son İçerikler

Attila’nın Dünya’yı hakimiyeti altına almak için 7 büyük gayesi şu idi:

Attila'nın büyük gayesi şu idi: 1- Hunların Asyalı Şubelerini itaat altına almak, 2- Volgadan Tuna'ya kadar yerleşik muhtelif Hun kabilelerini ve...

2. Viyana kuşatmasında Kırım Han’ı Murad Giray düşmana yardıma gelen Hristiyan kuvvetlerini sadece seyretti… Osmanlı’ya nasıl ihanet etti?

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Kırım Han'ı Murad Giray'ı Viyana'ya altı saat mesafede, Tuna nehri üzerinde bulunan bir taş köprünün...

Alparslan’ın kibre kapıldığı ve Allah’ın kendisini bu kibir nedeniyle cezalandırdığını söylediği rivayet edilir. Aslı var mıdır bu söylentinin?

Alparslan'ın kibre kapıldığı ve Allah'ın kendisini bu kibir nedeniyle cezalandırdığını söylediği rivayet edilir. Aslı var mıdır bu söylentinin? Bu bilgiyi...

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala kimlerin adını cehennemin kapısına yazar?

Ebu Nuaym Peygamber Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ”Kim namazını kasten terk ederse Allah Teala onun adını cehennem kapısına, oraya...

Sasani hükümdarı Nuşirevan’ın Veziri’nin akıl dolu cevabı

Büyük Emir'e hizmette kusur edişimin sebebini, Sasani hükümdarlarından Nuşirevan'ın veziri Büzürgmehr'in bir sözüyle arzetmek isterim: Hind hükemasından bazıları, Büzürgmehr'in meziyetleri...

Yine bir gün akın esnasında, Mihaloğlu Ali Bey düşmana esir düşer; idam edilmeden önce düşman komutanı sorar: ”-Senin ataların Hristiyan ve ünlü bir...

Bora olup esen, arslan olup kükreyen ve ufuklarda yarışan serhat beylerimizden biri de Mihal oğullarıdır. İkinci Bayezit devrinde Macaristan'ın...

Mutlaka Okumalısınız

İmam- Azam – Ameş ve Karısı

İmam-ı Azam Ebu Hanife rh.a.'in arkadaşlarından, o dönemin hadis...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x