İslam tarihi

Mekke’de ilk puta tapma olayı Amr b. Luhayy liderliğinde nasıl gerçekleşti?

Dini Hikayeler

Sodom ve Gomere’nin Son Günü

Dini Hikayeler

Evliyaullahtan Hatem-i Esam, Allah Teala’ya nasıl güvenirdi?

Dini Hikayeler

Hz Ali ile Üzüm Hikayesi

Timur tarihi

Timur’un 3 yıllık İran seferi sırasında neler yaşandı?

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Anne, babaya sövmek büyük günahtır”

İslam tarihi

Hallac-ı Mansur’un Allah aşkı

İslam tarihi

Hz Adem oğlu Hz Şit’e şu beş şeyi nasihat etti ve bunları oğullarına da söylemesini istedi:

Dini Hikayeler

Hz Musa Hak Teala’ya sual edip dedi ki: -Ya İlahi! Eblehlere (akılsızlara) rızkı çok verirsin. Malı abes yerlere sarf eder, ahiretlerini mamur etmezler. Akıllı kimselere az verirsin. O, verdiğin azıcık şeylere senin yoluna harcar, kendisi az bir şeyle geçinir gider. Hak Teala buyurur ki:

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”5 şey haramdandır”

İslam tarihi

Kuran ayetlerinin ulusu olan bir ayet

Timur tarihi

Timur’un sorduğu ”İki müslüman savaşırsa hangisi şehittir?” sorusunun cevabı

İslam tarihi

Hz Muhammed – Günahlardan ağlamak müslümanı cehennemden korur

Osmanlı tarihi

Tiryaki Hasan Paşa, 10.000 askeriyle 100.000 bin düşman askerini Kanije’de nasıl bozguna uğrattı?

Selçuklu tarihi

Yaşlı bir adam, Selçuklu Veziri Nizâmü’l Mülk’ün huzuruna girmek istedi. Nizâmü’l Mülk, ihtiyacını sordu. Adam, – Ben, Allâh Rasûlünün (s.a.v.) elçisiyim. Sultan Melikşah’la görüşeceğim.” diye cevap verdi. Nizâmü’l Mülk “bu sözün izâhını” istedi.

Dünya tarihi

Sümerler, Kimmerler, Amazon Kadınları, Türk müdür? – Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

Bir rivayete göre ise İblis bir hekim suretinde onun hanımına görünerek Hz Eyyub için bir ilacı niteledi.

Dini Hikayeler

Sultan Mahmut’un askerleri Sumenat’ta, Lat adındaki putu ele geçirmişlerdi. Hintliler bu putu geri almak için yir­mi batman altın vermeyi teklif ettiler sultana. Ama sultan hiçbir şekilde putu satmaya razı olmadı. Odun yığdırıp ateşle­di, putu da ateşe attı. Serkeşin biri, – Yakmamalıydı, altın puttan daha iyidir elbet, satması gerekirdi, dedi. Sultan Mahmut bu sözleri duydu ve;

İlginç Bilgiler

Sayıları kim buldu?

Dini Hikayeler

Hasan Basri Hazretleri, hacda tavaf esnasında bir genç görür. Genç, sırtında bir zenbil olduğu halde tavaf etmektedir. Bu durum Allah’ın evine karşı saygısızlık gibi olacağından, onu ikaz etmek ister. Gence:

x