Göktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk Şad, 576 yılında Göktürk ülkesine gelen Bizans elçisi Valantinus’la yaptığı görüşmede Bizans’ı, Göktürkler’in düşmanı olan Avarlar’ı korumakla suçluyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu: - Dtarihi
Göktürk TarihiGöktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk...

Göktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk Şad, 576 yılında Göktürk ülkesine gelen Bizans elçisi Valantinus’la yaptığı görüşmede Bizans’ı, Göktürkler’in düşmanı olan Avarlar’ı korumakla suçluyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu:

-

Göktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk Şad, 576 yılında Göktürk ülkesine gelen Bizans elçisi Valantinus’la yaptığı görüşmede Bizans’ı, Göktürkler’in düşmanı olan Avarlar’ı korumakla suçluyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu:

“O,Romalılar siz değilmisiniz ki on dille konuşursunuz ve herkesi aldatırsınız.Hilelerinizle tüm milletleri aldatmak istiyorsunuz,ellerindeki malları alıyorsunuz.Sizin ve gönderdiğiniz adamlarınızın,bizim gözümüzü korkutmaktan başka bir düşünceleri yok.Bir taraftan barıştan söz ederken,diğer taraftan düşmanlarımıza yardım ediyorsunuz.

Siz Romalı’lar niçin bizim elçilerimizi Kafkas’lar üzerinden Bizans’a götürüyorsunuz.Roma’ya gidecek başka yol yoktur demeniz boşunadır.Biz kölelerimiz olan Avar’ların hangi yoldan Bizans’a gittiklerini biliyoruz.Dinyeper’in,Dinyester’in nerede olduğunu,Eber’in nereye aktığını biliyoruz.

Gün doğusundan.gün batısına kadar bütün uluslar bize boyun eğmişlerdir.Alan’lar ve Utigur halkları,Türkler’in yenilmez ordularına karşı koyamadılar.Sizin imparatorunuzdan öç alacağım.Şunu biliniz ki,Roma’ya kadar geleceğiz.”

Mutlaka Okumalısınız