Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil - Dtarihi
Göktürk TarihiTürk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil

Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil

-

Hocam, yine bir başka tespitiniz var, diyorsunuz ki ”Orhun Abideleri yazılırken Fransız devleti henüz kurulmamıştı bile! Halbuki 843’lerde Türklerin bir devleti vardı; üstelik model bir devletti.”

Gerçekten de günümüz Avrupa milletlerinin, Orhun Yazıtları’nın dikildiği çağda henüz oluşmadıklarını, ortaya çıkmadıklarını görürüz. İşte öyle bir zamanda Türklerin kendi dilleriyle yazdıkları yazıtlarının olması Türk tarihinin ve kültürünün derinliğini ortaya koymaktadır. Bir bakıma tarihimizin zenginliğidir bu. Zamanımız dünya milletleri arasında Türklerin ağırlığına işaret etmektedir. Dünyayı Batılı/üstün ve Batılı olmayan/aşağı şeklinde son birkaç yüzyıldan beri değerlendirenlere en iyi cevap budur. Bunun tarihi gerçeklerin vurgulanması ve dünya medeniyetine katkısı anlamında çok değerli olduğunu düşünüyorum.

Ahmet Taşağıl

Son İçerikler

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. O esnada taht birden sallanmaya, ters dönmeye başladı. Hz Süleyman tahta: ”Düzgün olsana!” deyince, taht...

Hz Süleyman saltanat tahtında oturmuş, rüzgarda onu havada götürüyordu. Ülkesinin üzerinden geçerken insanların ve cinlerin kendisine yaptığı itaate ve...

Cennet ehlinin en az rütbesinin mükafatı

Cennet ehlinin en az rütbe ve derecelisi, seksen bin hizmetçisi ve yetmiş iki bin zevcesi olan kimsedir ki, ona...

Aksarayi’nin anlatımına göre Romanos Diogenes’i esir eden Selçuklu gulamının ilginç bir hikayesi vardır. Bu kısa ve çelimsiz genç tam elenecekken orada durumu takip eden...

Aksarayi'nin anlatımına göre Romanos Diogenes'i esir eden Selçuklu gulamının ilginç bir hikayesi vardır. Bağdat'ta askere katılacak askerlerin seçmeleri sırasında,...

Meleklerin hocası cinlerden olan İblis nasıl kafir oldu?

Anlatıldığına göre İblis'in dünya semasında Abid, ikinci kat semada Zahid, üçüncü kat semada Arif, dördüncü kat semada Veli, beşinci...

Sarı Saltuk Hazretleri’nin kabrindeki sır ve cenazesi için neden 7 tabut hazırlandı? Oğullarına şunu vasiyet eder: Vefat edince yedi ayrı tabut hazırlayacaklardır. Bunun birinde

Yahya Kemal'in ''Maverada Söyleniş'' adlı şiiri şu mısralarla başlar: Geldikti bir zaman Sarı Saltık'la Asya'dan Bir bir Diyar-ı Rum'a dağıldık Sakarya'dan Balkanlar'da...

Hz Muhammed (sav) – Allah üç kimseyi sever, üç kimseye de buğz eder

Allah üç kimseyi sever, üç kimseye de buğz eder. Allah yolunda savaşmak için yola çıkıp sabırla ve ecrini yanlız...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor