Türkler İslamiyet'e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür? - Dtarihi
Türk tarihiTürkler İslamiyet'e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları...

Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür?

-

Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür?

Kimse katliam sonucu din değiştirmez. Mesela bugün Altay bölgesine gittiğimizde oradaki Türk topluluklarının hepsinin nüfus kağıtlarında din kısmında ‘Ortodoks’ yazıyor, ama hiçbiri Ortodoks değil; eski inançlarını sürdürüyorlar.

Bu konu bizde speküle ediliyor. Ne kılıç zoruyla Müslüman olundu ne de bir sabah kalkıp bir anda Müslüman olundu. Bu uzun bir süreçtir. İslam orduları ilk defa 672’de Maveraünnehir’e ulaşıyor. Bir çatışma yok. Ancak 700’lü yılların başında, Kuteybe Bin Müslim döneminde çatışmalar oluyor. Birbirlerine tam üstünlük sağlayamıyorlar. 738 yılında Türgişlerin kağanı Sulu, kardeşi tarafından öldürülünce Türklerin gücü azalıyor. Organize yapı kaybolunca Araplar üstünlük sağlamaya başlıyorlar. Ancak o dönemde Emeviler de yıkılıyor. 751’deyse Talas Savaşı oluyor. Fakat bunun Türklerin Müslüman olmasında çok etkisi yok. O jeopolitik bir hamledir.

Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

(Bir gün) Hz. Lokman’a, daha önce onu tanıyan bir adam gelip kendisine: -‘Gördüğün şu mertebeye seni ulaştıran şey nedir?’ diye sordu. Lokman:

İbn Ebi Hatim dedi ki: ''Yüce Allah, (hikmetli davranışından) dolayı Lokman  el-Hekim'in mertebesini yüceltti. (Bir gün) Lokman'a, daha önce onu...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in , Şah İsmail ile santranç oynadı mı? – Bu yıllarda gizlice İran’a gittiği, hatta Şah İsmail ile karşılıklı santranç oynadığı gibi

Selim daha sonra Şah İsmail'in baskıları sonucu Akkoyunlu topraklarından kaçmak zorunda kalan Sünni halkı, Trabzon bölgesine yerleştirdi. Bu iskan hareketi,...
İslam tarihi

Allah Teala, Hz Eyyub’e sabredenlerin özellikleri sadedinde şunları vahyetti:

Allah Teala, Hz Eyyub'e sabredenlerin özellikleri sadedinde şunları vahyetti: ''Onların yurdu Darus-Selam'dır. Oraya girdiklerinde onlara şükretmelerini ilham ederim. Şükür sözlerin...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Judas Sandalyesi (Yahudi Kızağı) nasıl çalışıyordu?

Tarihte kullanılan kazığa oturtma idam şekline benzer bir yöntemdir. Suçlunun elleri bağlanarak üst bel kısmından demir bir kemerle havaya kaldırılır sonrasında...
İslam tarihi

Hz İbrahim, bir fakirin sabırsızlık ettiğini görünce şöyle derdi:

Hz İbrahim, bir fakirin sabırsızlık ettiğini görünce şöyle derdi: ''Allahım! Dünyayı bize bollaştır da dünya malına değer vermeyelim, dünyayı bizden...
Göktürk Tarihi

Bilge Kağan nasıl öldürüldü?

Buyruk Çor, Bilge Kağan'ın bir bakanıdır. Mutlaka Çinlilerden rüşvet alarak bu cinayeti işlemiştir. Siyaset ve bunun cinayete dönüşmesi dünyanın her...
İslam tarihi

Abdulkadir Geylani Hz. – E’üzü Besmele çekmenin 5 faydası

Kul, Allah'a sığınmakla beş fayda eder: 1- Dini yaşantısında bir süreklilik sağlar. 2- Şeytanın şerrinden ve vesvesesinden kurtulur. 3- Korunaklı...
Moğol tarihi

Rivayete göre Tangut kraliçesinin yaptığı büyü Cengiz Han’ın ölümüne…

Ölümünden sonraki yıllarda, ölüm nedeninin gizli tutulması spekülasyonlara neden oldu; spekülasyonlarsa zaman içinde tarihi gerçeklere dönüşen efsanelerin esin kaynağı oldu....
Göktürk Tarihi

1. Göktürk Devleti’nin en güçlü hükümdarı kimdir?

Kara Kağan'ın idaresi de fazla sürmedi. 553 yılında ölünce yerine kardeşi Mukan geçti. Her yönüyle 1. Gök Türk Devletinin en...
İslam tarihi

İsmi ”Zerdüşt” olan bir kimse Ermiya peygamberle arkadaşlık etmişti. Zerdüşt adlı bu adam, (bir gün) Ermiya peygamberi kızdırdı. Bunun üzerine Ermiya peygamber ona beddua etti. Zerdüşt de…

Mecusilik dini Beştasb zamanında ortaya çıktı. Şöyle ki: İsmi ''Zerdüşt'' olan bir kimse Ermiya peygamberle arkadaşlık etmişti. Zerdüşt adlı bu...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in zaman zaman dünya haritası karşısına geçip uzun uzun baktığı ve şöyle dediği söylenir:

Osmanlı İmparatorluğu'nun dokuzuncu padişahı Yavuz Sultan Selim, babası ikinci Bayezit'den aldığı ülke topraklarını, 8 yıllık kısa bir padişahlık dönemi sonucu,...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Cennet’in sekiz kapısı vardır. Bunlardan yedisi kapanmıştır. Bir kapı…

Taberani Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Cennet'in sekiz kapısı vardır. Bunlardan yedisi kapanmıştır. Bir kapı tevbe için açıktır, güneş...
Selçuklu tarihi

Haşhaşiler neden Selçuklular ile bir mücadeleye girişiyorlar?

Peki, Haşhaşiler neden Selçuklular ile bir mücadeleye girişiyorlar? Bu çok açık değil mi? Sünni dünyanın hem siyasi hem de ideolojik...
Moğol tarihi

Cengiz Han’a lanetli diyen ve ölümünü cehenneme yolculuğu olarak tanımlayan Minhaj al-Siraj Juzyani’nin tarihnamesinde bulunmaktadır. Juzyani, bir imamın bu kötü şöhretli fatihle yaptığını iddia ettiği bir konuşmaya yer vermiştir…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a lanetli...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Altı şey amelleri yok eder

1- İnsanların ayıp ve kusurları ile uğraşmak, 2- Kalp katılığı, 3- Dünyayı sevmek, 4- Hayasızlık, 5- Uzun kuruntu, 6- Devamlı...
Türk tarihi

Mustafa Kemal Atatürk’ün soyu nereye dayanıyor? – Ancak Atatürk’ün hem baba hem de anne tarafından dedeleri birkaç nesil öncesine kadar bellidir ve ismen bilinir. Baba tarafı bugünkü…

Ailesi için aslen Konyalı diyen de, Aydın yöresinden diyen de var. Gelgelelim biz Rumeli'ye kimlerin ve nereden nereye gönderildiğini bilemiyoruz....
İslam tarihi

Dâbbetü’l-Arz, beraberinde Süleyman’ın -aleyhisselâm- mührü ve Mûsâ’nın -aleyhisselâm- asâsı olduğu hâlde çıkar. Mü’minin yüzünü asâ ile

“Dâbbe”, yeme ve içmeye muhtaç olan varlıklara denir. Dâbbetü’l-arz, “yerden çıkacak canlı” demektir. Kıyâmetin büyük alâmetlerinden olan “Dâbbetü’l-Arz” hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle...
Dünya tarihi

Bazı ünlü mumyalar

*Lakabı ''Tut''olan Kral Tutankamon, mezarı bozulmadan bulunan tek Mısır firavunudur (kral). Bedeninin yanında duran som altından yapılma mask ve hazinenin...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Bir zaman sonra öyle bir topluluk gelecek ki, Kur’an-ı Kerim’i okuyacaklar fakat okudukları boğazlarını geçmeyecek” şöyle diyecekler:

Nitekim, İbn Abbas Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ''Bir zaman sonra öyle bir topluluk gelecek ki, Kur'an-ı Kerim'i okuyacaklar...
İslam tarihi

Balık, Hz Yunus’u yutup denizin dibine götürünce Hz Yunus orada bazı sesler işitti. (Kendi kendine:) -‘Bu da ne?’ diye sordu. Balığın karnındayken Yüce Allah ona:

''Yüce Allah Hz Yunus'u balığın karnında alıkoymak istediğinde balığa 'Yunus'u al, fakat onun etini tırmalayıp parçalama, kemiklerini de kırma!' diye...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Ashab kendi canı çektiği halde yemeği arkadaşına nasıl verirdi?

Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur ki ''Ashaptan biri vardı, devamlı...

Cehennem köpekleri kimlerdir?

Bidat sahibi cehennem köpekleridir. (Asr-ı saâdet'ten sonra ortaya çıkan,...
x