Türkler İslamiyet’e nasıl girdi? Bir katliam süreciyle Müslüman oldukları öne sürülür?

Kimse katliam sonucu din değiştirmez. Mesela bugün Altay bölgesine gittiğimizde oradaki Türk topluluklarının hepsinin nüfus kağıtlarında din kısmında ‘Ortodoks’ yazıyor, ama hiçbiri Ortodoks değil; eski inançlarını sürdürüyorlar.

Bu konu bizde speküle ediliyor. Ne kılıç zoruyla Müslüman olundu ne de bir sabah kalkıp bir anda Müslüman olundu. Bu uzun bir süreçtir. İslam orduları ilk defa 672’de Maveraünnehir’e ulaşıyor. Bir çatışma yok. Ancak 700’lü yılların başında, Kuteybe Bin Müslim döneminde çatışmalar oluyor. Birbirlerine tam üstünlük sağlayamıyorlar. 738 yılında Türgişlerin kağanı Sulu, kardeşi tarafından öldürülünce Türklerin gücü azalıyor. Organize yapı kaybolunca Araplar üstünlük sağlamaya başlıyorlar. Ancak o dönemde Emeviler de yıkılıyor. 751’deyse Talas Savaşı oluyor. Fakat bunun Türklerin Müslüman olmasında çok etkisi yok. O jeopolitik bir hamledir.

Türklerin Serüveni – Metehan’dan Attila’ya Fatih’ten Atatürk’e – Cansu Canan Özgen
CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here