Türklerde hanedanın meşruluğu için soy Oğuz Kağan'a veya Cengiz Han'a neden dayandırılırdı? - Dtarihi
Türk tarihiTürklerde hanedanın meşruluğu için soy Oğuz Kağan'a veya Cengiz...

Türklerde hanedanın meşruluğu için soy Oğuz Kağan’a veya Cengiz Han’a neden dayandırılırdı?

-

Eski Türklerde hanedanın meşruluğu için soyunuzun ya Oğuz Kağan’a ya da Cengiz Han’a dayanması icap ederdi. Timur’un Cengiz ile olan alakasından ya da bu yakınlık çabasından söz edebilir misiniz?

Eski Türklerde Oğuz Kağan’ın soyundan gelmenin hanedana doğal bir meşruiyet kazandırdığı doğrudur. Fakat Cengiz Han’a ilişkin bu soy vurgusunun eski Türklerde değil de daha sonraki dönemlerde oluştuğunu belirtmek gerekir. Malumunuz, Cengiz Han’ın yaşadığı dönem 13. yüzyıldır. Dolayısıyla Eski Türklerde bu noktada Cengiz Han’a dair bir atıf olduğunu söylemek anakronizm (herhangi bir olay ya da varlığın içinde bulunduğu zaman dilimi (dönem) ile kronolojik açıdan uyumsuz olması) olur.

Mustafa Alican

Mutlaka Okumalısınız

Abd Meclisinde hangi Osmanlı Padişahının portresi bulunuyor?

Abd Temsilciler Meclisi'nin salonunun duvarlarında dünyaya ün salmış kanun...

MEVLANA SÖZLERİ

İhtiraslıların göz testisi dolmaz. Sedef, kanaatkar olmadıkça inciyle dolmaz. Edeple...
x