Osmanlı tarihi

Bir gece Kazıklı Voyvoda, Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna baskın yaptı. Anadolu askeri üzerine düştü. Aralarına girmedi. Sonra kapu halkına ve bazı yeniçeri

İslam tarihi

Cahiliye dönemi meşhur şairi İmru’l-Kays’ı Bizans hükümdarı Kayser neden zehirleterek öldürdü? Kabe’ye asılan yedi meşhur şiirden birinin sahibidir. Onun şiiri, Kabe’ye asılan diğer şiirlerden daha şöhretli ve övgüye daha layıktır. Şiirin ilk mısrası şöyledir:

Türk tarihi

Müslüman olan Berke Han’ın Baybars’a söylediği söz

Dünya tarihi

Sokrates in Mahkemesi ve Cezasının İnfazı

İslam tarihi

İsrailoğulları Hz Musa’ya neden ‘Sen git Rabbinle birlikte savaş dediler? Orada, içinde zorba bir kavmin yaşamakta olduğu bir şehir buldular. Buranın insanları

İslam tarihi

Zülkarneyn, zorba bir hükümdarı (Allah’a iman etmeye) davet etti. Hükümdar, onun boynuz(lar)ından (birini) vurarak kırıp  parçaladı. Sonra Zülkarneyn,

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Hz. rüyasında gören Abdülhamid Han’a Yavuz Sultan Selim ne dedi?

İslam tarihi

Tasavvuf kaynaklarında Hz Hızır ile Hz Musa’nın buluştuğu ”iki denizin birleştiği” yer ve erkek çocuğun öldürülmesi ne manaya geliyor?

Dini Hikayeler

Gemideki Köle

Osmanlı tarihi

Hürrem Sultan Osmanlı sarayına nasıl getirilmiştir?

İslam tarihi

Geçmiş peygamberlerin sözlerinden insanların en son idrak ettikleri şey

Moğol tarihi

Cengizhan’ın Otrar olayından sonraki konuşması – Osman Turan, İbn-i Bibi’yi kaynak göstererek, Giyaseddin Keyhüsrev, Kösedağ Savaşı öncesi ” Allah onlarla olsa dahi Moğolları mağlup ederim” sözlerine karşılık,

Osmanlı tarihi

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede güçlenmesini sağlayan unsurlar :

Türk tarihi

Atatürk’ün son sözleri – Atatürk’ün vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

İslam tarihi

Anlatıldığına göre Cebrail Hz Nuh’a şöyle sorar: ”Ey en uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?”

İslam tarihi

Münafıklığın Alameti Namazda Tembellik :

Hun Tarihi

Tanrı’nın Kırbacı Attila’yı kim öldürdü ve nasıl öldü?

Timur tarihi

Emir Timur’un ermeni çetecilere yaptığı şey

Dini Hikayeler

Züleyha, Yusuf Aleyhisselâma kastedip de üzerine gitmezden önce, odasında bulunan putunun üzerini örtmüş ve ondan sonra Yusuf Aleyhisselâmın üzerine yürümüştü. Yusuf Aleyhisselâm, ondan uzaklaşmakta iken arkasından şöyle bağırıyordu:

İslam tarihi

Hz Ali’nin, Papa’nın mihrabındaki sözü

x