Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş? - Dtarihi
Türk tarihiTürklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes...

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

-

Bu Bahis Oğuz Destanı’nda geçer. Şecere-i Türki’de geçer. Ortadoğu kökenli iddialardır. Tevrat’a dayandırılır. Hıve Hanı, Ebul Gazi Bahadır Han’ın eserlerinde de geçer.

Ahmet Taşağıl

Mutlaka Okumalısınız

x