Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya savaşına nasıl girdi? - Dtarihi
Osmanlı tarihiOsmanlı İmparatorluğu 1. Dünya savaşına nasıl girdi?

Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya savaşına nasıl girdi?

-

Osmanlı İmparatorluğu o günlerde çok bunalımdadır. Abdülhamit Han tahttan indirilmiş, Beylerbeyi Sarayı’ında köhne bir odaya kilitlenmiştir. Yönetime el koyan Talat ve Cemal Paşalar maceracı ve gözü karadırlar.

Almanlar özellikle Enver Paşa’yı avuçlarına alırlar. Öyle ki İstanbul’a kalkan trenlerin üstüne bile: ”Berlin-Enverland” yazarlar. Talat Paşa  ortaokul diplaması bile olmayan postacıdır. Ancak mason olunca önü açılır. İttihat ve Terakki ‘militanlı’ğından, Dahiliye Nazırlığı’na çıkarılır. Ancak o komitacılıktan vazgeçmez. Rakiplerini katlede katlede yükselir ki kanlı Bab-ı Ali baskını bunlardan sadece biridir. Cenap Şehabeddin’e  göre Talat Paşa, ünlü Bulgar komitacısı Sandasky’e taş cıkartacak kadar ”habis zekalıdır.”

Ünlü yazar onu ”ağ ören, tuzak kuran, pusuya yatan, harmanı yola çeviren bir hilekar” olarak tarif eder. Cemal Paşa ise gittiği her yerde darağacı kurduran, karışıklıklarda önce Müslümanları astıran, müstehzi, kibirli ve zalim biridir. Yanına yaklaşılmaz. Ermeni hayranıdır ve bunu saklamaz. Arapları şirazeden çıkarmak için ne gerekiyorsa onu yapar. O günlerde Almanya’nın İstanbul sefiri Baron Van Wangenheim toplantı üstüne toplantı düzenler, nefis Türkçesi ile pembe  tablolar çizer. ”Siz doğudan biz batıdan bastıralım. Hudutlarımız birbirine kavuştuğu zaman bizi kim tutabilir?” der. Bu kurt politikacı ne yapar yapar bizimkilere bir antlaşma imzalatmayı becerir. Buna göre Rusya İtilaf Devletleri’ne katılır ve Almanya savaşa sürüklenirse Osmanlılar da harbe girecektir. Halbuki imzaların atıldığı saatlerde Rusya çoktan cephede yerini almış ve Almanya resmen savaş ilan etmiştir. Enver Paşa’nın bunu bilmesi mümkün değildir. Sırf ”Wangenheim ‘in tatlı hatırı için ” koca imparatorluğu maceraya sürüklemek akılla, mantıkla izah edilebilecek bir gaf değildir. Çok geçmez Goeben ve Breslau adlı iki Alman zırhlısı Cezayir kıyılarındaki Fransız hedeflerine saldırır, İngiliz donanması tarafından sıkıştırılınca bize sığınırlar. İngilizler efendi efendi gelir ve bu iki gemin karasularımızdan çıkarılmasını isterler. Ancak Enver Paşa bu iki zırhlıyı satın aldıklarını söyler. Alman gemilerine fes giydirmekle meseleyi halledeceğini zanneder.. Midilli ve Yavuz adını alan zırhlıların kumandanı Amiral Souchon bizim safları kolay kandırır ve Karadeniz’de talim izni çıkarır. Souchon halatları toplar toplamaz Rus limanlarına dayanır. ”Osmanlı bayrağı altında ”Odessa, Kefe ve Novorossisky’i bombalar.

İki Rus gemisini ve bir Fransız vapurunu batırır ki artık savaş kaçınılmazdır. Rusya hemen Osmanlı Devletine bir ültimatom verir ve arkasından da harp ilan eder. Böylece ” Üç Ahbap Çavuşlar bir heves uğruna koca imparatorluğu sonu belirsiz bir maceraya sürüklediler. 4 sene süren bu harbin neticesinde, Osmanlı Devleti sona erdi ve 3,5 milyon vatan evladı bir hiç uğruna can verdi.

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtler Osmanlı’ya neden katılıyor?

Yavuz Sultan Selim döneminde Kürtlerin Osmanlılara katılmalarını ve onun biraz öncesinde Şah İsmail'e karşı ortak hareket etmelerini nasıl açıklarız? Her...
Osmanlı tarihi

Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt Ova’sında ileri gitmemekte ayak diremeleri üzerine Yavuz Sultan Selim askere hitaben:

Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt Ova'sında ileri gitmemekte ayak diremeleri üzerine Yavuz Sultan Selim askere hitaben: ''Biz henüz kastettiğimiz yere...
Dünya tarihi

Adil Hükümdar Nuşirevan’ın Veziri Büzürcmihr’e: ”Ahmak insanlara nasıl edep verilir?” diye sorulunca; şu cevabı verir:

Büzürcmihr'e: ''Ahmak insanlara nasıl edep verilir?'' diye sorulunca; şu cevabı verir: ''Çok çalışmalarını emredip meşakkatli işlerde koşturulurak. Böyle yapılırsa, boş...
Türk tarihi

Türklerin Anavatanı neresidir?

Yafes'ten türediği düşünülen, beyaz ırka mensup olan ve Europid denilen grubun Turanid tipindeki brakisefal savaşçı Türk soyunun anavatanı; Altay Dağlarının...
Osmanlı tarihi

Hoca Ahmet Yesevi öğrencisi Hacı Bektaş Veli’yi Osmanlı’ya neden gönderdi? 1375 tarihinde Orhan Gazi oğlu Gazi Süleyman Bey 70 ulu evliyanın ve Hacı Bektaşi Veli’nin izni, düşüncesi ve önerisiyle…

Yine bunun padişahlığı zamanında yüce atalarımızdan Türk Hoca Ahmed Yesevi, Horasan'da öğrencisi olan Hacı Bektaş Veli'yi 300 dervişiyle seccade sahibi...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav): Cebrail: ”Ümmetin senden az sonra fitneye düşecektir” dedi. Ben: ”Küfür fitnesi mi yoksa sapıklık fitnesi mi?” diye sordum. O da:

''Cebrail bana ansızın (hemen) gelip: ''İnna lillahi ve inna ileyhi raciun'' dedi. Ben de: ''Evet, inna lillahi ve inna ileyhi...
İslam tarihi

Şu dört şeyi yapmadığı halde Allah Teala’yı sevdiğini söyleyen yalancıdır – İmam Gazali

İmam Gazali İhyaü Ulumi'd-Din adlı eserinde şöyle der: Şu dört şeyi yapmadığı halde Yüceler Yücesi'ni sevdiğini iddia eden yalancıdır: 1-...
Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah’ın küçükken asi ve inatçı bir yapısı vardı, hatta bir hikayeye göre Hasan Sabbah küçük yaşlardayken Şatt-ül-Arab nehri kıyısına babası ile birlikte gitmişlerdi. Hasan kumdan kale yapmaya çalışıyordu fakat…

Hasan daha küçükken asi ve inatçı bir yapısı vardı, hatta bir hikayeye göre Hasan Sabbah küçük yaşlardayken Şatt'ül-Arab nehri kıyısına...
Dini Hikayeler

Halid bin Velid Hz, Hz Ömer’e bir ziyafet verir. Hz Ömer sofraya oturunca: ”Bu yemekler bizim içindir. Ya arpa ekmeğinden bile doymayan Ahirete göçen fakirler için ne var?” Halid bin Velid Hz:

Derler ki Halid İbni Velid Hz Ömer'e bir ziyafet verir. Hz Ömer sofraya oturunca: ''Bu yemekler bizim içindir. Ya arpa...
Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid zamanında Osmanlı ordusunda savaşmış Sırp askerleri…

1389'daki I.Kosova savaşında ölen Sırp kralının oğlu olan Stefan Lazarevic,Bayezid'in vasalı haline gelmişti.Kendisine verilen itibarı boşuna çıkarmamış ve savaşlarda Osmanlı...
İslam tarihi

Kuran’a göre Kıyamette kimler tartıya giremiyecek?

Bunlar, işte o kimselerdir ki, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar etmişlerdir de hayır adına yaptıkları bütün işleri boşa gitmiştir....
İslam tarihi

Çavuşkuşu, Hz Süleyman’a dönerek Belkıs’ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, Belkıs’ın 7 odada gizli tahtını kim erken getirebilir dedi?

Çavuşkuşu, Hz Süleyman'a dönerek Belkıs'ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, ''Efendiler! dedi, 'Kraliçe...
İslam tarihi

Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı şeyler konuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp, bizzat kendisi adama getirdi. Adam kapıyı açınca Hz Hüseyin’i elinde taze hurmalarla dolu tepsiyle görünce, hayret edip:

Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı şeyler konuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp, bizzat kendisi...
Moğol tarihi

Papa, Cengiz Han’ı öldürmek için Haşhaşilere yüksek miktar para vermişti ama bunu duyan Cengiz Han kendisini öldürmeye gelen Haşhaşileri…

Tarihin en önemli suikast timlerinin yetiştirildiği Hasan Sabah'a ait kaleler ve bunlardan en önemlisi Alamut Kalesi'nde, Avrupa'dan gelen yeni bir...
Türk tarihi

Türklerin atasının Hz Nuh’un oğlu Yafes ya da Yefes olduğu söylenir. Gerçek midir bu görüş?

Bu Bahis Oğuz Destanı’nda geçer. Şecere-i Türki’de geçer. Ortadoğu kökenli iddialardır. Tevrat’a dayandırılır. Hıve Hanı, Ebul Gazi Bahadır Han’ın eserlerinde...
İslam tarihi

Cenab-ı Hak, Davud (a.s) a vahiy yolu ile faydalı ilmi öğren emrini verdiğinde, Hz Davud: ”Ya Rabbi! Faydalı ilim hangisidir?” diye sordu.

Nitekim Cenab-ı Hak, Davud (a.s) a vahiy yolu ile faydalı ilmi öğren emrini verdiğinde, Hz Davud: ''Ya Rabbi! Faydalı ilim...
Ünlülerden sözler

ŞEMS-İ TEBRİZİ SÖZLERİ

Ey İnsan! kaf dağı kadar yüksekte olsan da, kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma… Her şeyin bir hesabı var üzdüğün kadar...
İslam tarihi

Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar. Birinci dualarında şöyle derler:

Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar....
Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid Ve Timur’un Mektuplaşmaları

Timur: Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid. Bil ki, biz kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tab'amız haline...
Dini Hikayeler

Hz Muhammed (sav) ile cimri arasında geçen konuşma – Bir gün Kabe’yi ziyaret ederken bir kişi gördüm ki Kabe’nin örtüsüne yapışmış şöyle diyordu: ”İlahi bu ev hürmeti için beni affet.” Efendimiz bu zata dedi ki: -Böyle söyleme. -Ne diyeyim, diye o kimseye sordu. Efendimiz buyurdu ki:

Bir gün Kabe'yi ziyaret ederken bir kişi gördüm ki Kabe'nin örtüsüne yapışmış şöyle diyordu: ''İlahi bu ev hürmeti için beni...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x