Dtarihi Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)'in huzuruna gelerek dedi ki: -Ey Allah'ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir? Peygamber aleyhisselam: -Cebrail gelir, buyurdular. Yahudi: -Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü... - Dtarihi

Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki: -Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir? Peygamber aleyhisselam: -Cebrail gelir, buyurdular. Yahudi: -Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü…

Paylaş

Loading

-(Habibim) de ki: Kim Cebrail’e düşman olursa, (kahrından gebersin). Çünkü kendinden evvelki (kitab)ları tasdik edici (ve doğrultucu) ve mü’minler için ayn-ı hidayet ve müjde olan (Kur’an)’ı Allah’ın izni ile senin kalbinin üstüne o indirmiştir.

 
 

Kim Allah’a ve meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e, Mikail’e düşman olursa şüphesiz Allah da o (gibi) kafirlerin düşmanıdır. (Bakara 97-98)

Bu ayet-i celilerin gelmelerinin sebebini, Abdullah İbni Abbas şöyle anlatmaktadir:

 
 

Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki:

-Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir?

 
 

Peygamber aleyhisselam:

-Cebrail gelir, buyurdular.

 
 

Yahudi:

-Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü Cebrail bizim düşmanımızdır, dedi ve şöyle anlatmaya başladı:

 
 

-Allah Teala bizim peygamberimize Beytü-l-Mukaddes’in Buht-i Nasr tarafından harap edileceğini haber verdi. Bu haberi Peygamberimiz bize ulaştırdı. Biz de kuvvetli ve cesur bir adamı, Buht-i Nasr’ı öldürmek için ona gönderdik. O adam Buht-i Nasr öldüreceği sırada Cebrail gelip onu ölümden kurtarmış. Bunun üzerine Buht-i Nasr da birçok insanları toplayıp gelmiş Beytü’l Mukaddes’i harap etmiş.

Yahudilerin bir başka uydurma hikayeleri şöyledir: Onların Cebrail aleyhisselama:

 
 

-Peygamberliği bize getir, demişler. Cebrail aleyhisesselam da başkasına götürmüş. Bunun için onu kendilerine düşman biliyorlar.

Dört Büyük Halife – Şemsüddin Ahmed Sivasi

 
 

Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x