Ana Sayfa Dünya tarihi Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki: -Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir? Peygamber aleyhisselam: -Cebrail gelir, buyurdular. Yahudi: -Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü

Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki: -Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir? Peygamber aleyhisselam: -Cebrail gelir, buyurdular. Yahudi: -Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü

0
Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki:  -Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir?  Peygamber aleyhisselam:  -Cebrail gelir, buyurdular.  Yahudi:  -Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü
PAYLAŞ:

-(Habibim) de ki: Kim Cebrail’e düşman olursa, (kahrından gebersin). Çünkü kendinden evvelki (kitab)ları tasdik edici (ve doğrultucu) ve mü’minler için ayn-ı hidayet ve müjde olan (Kur’an)’ı Allah’ın izni ile senin kalbinin üstüne o indirmiştir.

Kim Allah’a ve meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e, Mikail’e düşman olursa şüphesiz Allah da o (gibi) kafirlerin düşmanıdır. (Bakara 97-98)

Bu ayet-i celilerin gelmelerinin sebebini, Abdullah İbni Abbas şöyle anlatmaktadir:

Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki:

-Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir?

Peygamber aleyhisselam:

-Cebrail gelir, buyurdular.

Yahudi:

-Eğer Mikail geleydi sana iman ederdim. Çünkü Cebrail bizim düşmanımızdır, dedi ve şöyle anlatmaya başladı:

-Allah Teala bizim peygamberimize Beytü-l-Mukaddes’in Buht-i Nasr tarafından harap edileceğini haber verdi. Bu haberi Peygamberimiz bize ulaştırdı. Biz de kuvvetli ve cesur bir adamı, Buht-i Nasr’ı öldürmek için ona gönderdik. O adam Buht-i Nasr öldüreceği sırada Cebrail gelip onu ölümden kurtarmış. Bunun üzerine Buht-i Nasr da birçok insanları toplayıp gelmiş Beytü’l Mukaddes’i harap etmiş.

Yahudilerin bir başka uydurma hikayeleri şöyledir: Onların Cebrail aleyhisselama:

-Peygamberliği bize getir, demişler. Cebrail aleyhisesselam da başkasına götürmüş. Bunun için onu kendilerine düşman biliyorlar.

Dört Büyük Halife – Şemsüddin Ahmed Sivasi

Timur tarihi

Timur Türk müdür? Timur’un soyu nereye dayanıyor?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şehit de olsa bağışlanmayan tek günah

Türk tarihi

Gök Tanrı ya da nam-ı diğer Kök Tengri inancıyla İslamiyet’in benzemesi söz konusu muydu?

İslam tarihi

[Allah Resülü (sav) buyurdular ki:] ”Muhammed’in nefsi olana yemin ederim ki, Yahudi olsun, Hristiyan olsun bu ümmetten beni duyup da getirdiğim kitaba iman etmeden ölen kimse mutlaka

Dini Hikayeler

İmam-ı Azam Hazretleri’ni sevmeyen bir kişi, onu aciz bırakmak için bazı sorular ayarlayıp sormak için, huzuruna geldi. Dedi ki:

İslam tarihi

Sabredenlere dünya ve Ahiret hayatları için 10 fayda vardır – İmam Gazali

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in Son Sözleri

Dini Hikayeler

Hz.Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler, derler ki;

İslam tarihi

Allah (c.c) onların putlara bakışını şöyle ifade etmiştir: ”Biz bunlara sırf bizi Allah’a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz,” (Zümer 3) derler. Onlar putlar hakkında şöyle diyorlardı:

İslam tarihi

Ebu Hureyre’den – Allah ondan razı olsun- O şöyle dedi: Allah Rasulu sallallahu aleyhi veselleme bir bedevi geldi ve şöyle dedi: Bana, öyle bir amel göster ki, ben o ameli işlediğimde cennete gireyim. Allah Rasulu şöyle buyurdu:

İslam tarihi

Şeytan kelimesi ne demektir?

İslam tarihi

Hz Ömer bir gün mescidde oturuyordu. Rum imparatorunun elçisi, bazı hediyeler, bir doğan, bir tazı ve bir şişe zehirle Ömer’in yanına geldi ve şöyle dedi:

Moğol tarihi

Katliamcı Moğol orduları kaç milyon insan öldürdü?

Osmanlı tarihi

Osmanlı’da Deliler – Osmanlı delileri,  Osmanlı kara ordusu içinde  ayrı bir hususiyete sahipti. Osmanlı’nın bütün ordusu Hz. Ali’ye  intisaplı iken onlar

İslam tarihi

Şeytan, İmam Şafii’ye gelerek: ”Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete dilerse cehenneme sokacak olan hakkında ne dersin,

Timur tarihi

Timur Sivas kalesini savunan 4000 kişiyi diri diri toprağa gömdü mü?

Dini Hikayeler İslam tarihi

Hz İbrahim ve karınca’nın kıssası – Nemrud, ona karşı gelen Hz İbrahim peygamberin ateşte yakılması emrini vermiş. Bu sırada göklere kadar varan ateşe doğru bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile telaşla gidiyormuş.

Dini Hikayeler

Cüneyd-i Bağdadi ve ”Allah rızasının önemi” kıssası

Türk tarihi

Oğuz ismi nereden gelmiştir?

İslam tarihi

Musa Peygamber gezilerinden birinde yoldan bir ihtiyara rastlar. İhtiyar o derece yaşlanmıştır ki artık beli kamburlaşmıştır. İlk bakışta daha beline taktığı kuşaktan ateşperest olduğu anlaşılıyordu. Zaten adam bir ateş yakmış, karşısında boyuna tapınıyordu.

PAYLAŞ:

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

x