Roma İmparatorluğu Yahudileri dünyanın dört bir yanına nasıl sürdü? - Dtarihi
Dünya tarihiRoma İmparatorluğu Yahudileri dünyanın dört bir yanına nasıl sürdü?

Roma İmparatorluğu Yahudileri dünyanın dört bir yanına nasıl sürdü?

-

Titus’un Kudüs işgali Yahudilere büyük zarar verse de yaptıklarından geri durmayacak, şehir huzur ararken daha büyük bir karmaşanın içine düşecektir. Roma İmparatoru Hadrian bu duruma bir son vermek için MS 135’te Yahudiler için büyük sürgün kararını çıkarır.

Bir anda bulunan İsrailoğullarının kendilerine ve çevrelerine huzur vermediğine kanaat getirilerek dünyanın dört bir yanına dağıtılmasına karar verilir. Ortadoğu’dan sürgün edilen Yahudilerin bir kısmı Arap Yarımadası’na göç eder. Buraya göçen ve yüzyıllarca Arapların arasında yaşayan bu Yahudilere Mizrahiler denir. Arapça ile karışık İbranice konuşan bu Yahudi toplulukları, İslam’ın ilk yıllarında meydana gelen hadiselerde karşımıza çıkmaktadır. Peygamber Efendimiz’in hicret ettiği şehirde, Medine’de yaşayan Yahudiler, Bedir Savaşı’nda müşriklerle işbirliği yapan Beni Kaynuka, Uhud Savaşı’ndaki Beni Nadir ve Hendek Savaşı’nda Müslümanları arkadan vuran Beni Kurayza Yahudileri işte bu Mizrahi gruptandır.

Bunun dışında, Yahudi grupların bir kısmı Kuzey Afrika’ya, bir kısmı da İspanya’ya göç eder. Bu yeni topraklarda İspanyolca ile karışık İbranice konuşan bu Yahudiler ise Seferad  adıyla anılır. 1492 yılında Katolik İsabel’in katliamlarında Müslümanlar ile birlikte Osmanlı Padişahı 2. Bayezid tarafından kurtarılarak Fas, Balkanlar ve İstanbul’a taşınmışlardır. Bazı Yahudi gruplar Avrupa içlerinde daha da ilerleyerek Rusya ve Polonya’ya kadar uzanmıştır. Rusça ile karışık İbranice konuşan bu Yahudilere Aşkenazlar denir.

Kudüs

Hun Tarihi

Atilla’nın komutasındaki Hun Ordusu ile Roma Ordusu, 451 yılında Katalanum (Katalon) savaşında karşı karşıya geldiler. Savaştan bir gece önce Attila, bir koyun kestirip kemiklerini ateşe attı. Şaman İddar da devamlı dua okuyordu. Atilla, Şaman İddar’a:

Atilla’nın komutasındaki Hun Ordusu ile Roma Ordusu, 451 yılında Katalanum(Katalon) savaşında karşı karşıya geldiler. Savaştan bir gece önce Attila, bir...
Türk tarihi

Türk adı yabancı kaynaklarda nasıl geçmiştir?

Türk kelimesi ilk defa Çin Yıllığı'nda Tu-Küe, Batı'da 6. yüzyıl Bizans Tarihçisi Agatias'ın eserinde Turkoi, Cahiliye devri Arap Şairi Nabigat'us-Zubyani'nin...
Osmanlı tarihi

Bir gün 4. Murat sadrazamıyla birlikte tebdil-i kıyafet gezerken bir deri dükkanının önünde dururlar. Dükkan son derece kötü bir durumdaydı ve dericinin hali içler acısıydı. İhtiyar derici sandalyesini çekmiş dükkanın önünde oturmaktadır. Padişah:

Bir gün 4. Murat sadrazamıyla birlikte tebdil-i kıyafet gezerken bir deri dükkanının önünde dururlar. Dükkan son derece kötü bir durumdaydı...
Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi iki yaşındaki oğlu, gayet mağrur Prens Korkusuz Jean kumanda ediyordu. Fransızlar:

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Üzüntü ve kederle karşılaşınca söylenecek sözler

Biriniz bir üzüntü ve kederle karşı karşıya kalırsa şöyle desin: ''Allah. Allah benim rabbimdir. O'na hiçbir şeyi ortak koşmam. Allah....
Dünya tarihi

”Japonya’nın modernleşmede neden daha başarılı olduğu noktası üzerinde de durulmuştur:

1. Japonya, modernleşme çağına girdiği zaman 1868'de dil ve kültür birliğine ulaşmış milli bir devlet karakterine sahipti. Türkiye'de bu ancak...
İslam tarihi

Zülkarneyn, yaya olarak hacca gitmişti. Hz İbrahim, onun hacca gelmekte olduğunu duyunca…

İshak bin Bişr, Abdullah bin Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. ''Zülkarneyn, salih bir hükümdardı. Allah, onun amelinden razı oldu ve...
İslam tarihi

Hz Musa zamanında gece gündüz ibadet eden bir sofu vardı. Fakat ibadetinden hiçbir haz ve zevk alamıyordu. Bu sofu uzaktan Hz Musa’yı gördü, koşarak yanına gitti ve şöyle dedi:

Hz Musa zamanında gece gündüz ibadet eden bir sofu vardı. Fakat ibadetinden hiçbir haz ve zevk alamıyordu. Göğsüne Güneşten hiç...
İslam tarihi

KUR’ÂN’DA GEÇEN CEHENNEME GİRECEK 25 KİŞİ..!

Ahiret yurdunun ceza yeri olan cehenneme girecek olan insanları bizzat Cenab-ı Hak Kur’an’da haber vermiştir. İşte o insanlar: 1) “Allah’a...
İslam tarihi

Kuran’da günahlardan sakınmak

''Rabbinin katında ahiret, günahlardan korkanlar içindir.'' (Zuhruf 43/35) Başka bir ayette şöyle buyurur: ''Günahlardan sakınanlar, hiç şüphesiz, cennetlerde ve pınarların...
İslam tarihi

Hz Musa Allah Teala’ya: ”Ya Rabbi, hangi kulun daha zengindir?” diye sorar: Yüce Mevla:

Rivayete göre Hz Musa Allah Teala'ya: ''Ya Rabbi, hangi kulun daha zengindir?'' diye sorar: Yüce Mevla: ''Verdiğim rızka en güzel...
Osmanlı tarihi

Sultan 2. Abdülhamid, Balkan devletlerini nasıl birbirine düşürüyordu?

Sultan 2. Abdülhamid tahta çıktıktan sonra arzusuna muhalif bir durum olsa da Rusya’yı ve çarını avutarak onu hüsn-i idare etmek...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ın cenazesini gömen 800 atlı neden öldürüldü?

Ölümüyle ilgili anlatılan hikayelerin aksine, doğduğu çadıra benzeyen ve ger adını verdikleri bir göçebe çadırında hayata veda etmesi, halkının geleneksel...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek hazır bulunur. Onu alır,

Ebu Hureyre rivayet eder. Resul-i Ekrem Efendimiz buyururlar ki: -Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek hazır bulunur. Onu...
Selçuklu tarihi

Cuma namazından sonra Sultan Alparslan,  ordusuna  şöyle hitap etti: – Bundan sonra Türk ordusu hucuma geçti. Cuma günü öğleden sonra başlayan savaş akşam üzeri sona erdi. Tarihin en büyük savaşlarından  biri olan Malazgirt Savaşı Türk Ordusunun…

Cuma namazından sonra Sultan Alparslan,  ordusuna  şöyle hitap etti: Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım,   onlar ne kadar...
İslam tarihi

Cinler, bunu duyunca Hz Süleyman’da Belkıs’a karşı bir nefret oluşturmak için Belkıs hakkında olumsuz şeyler söylediler; çünkü…

Cinler, bunu duyunca Hz Süleyman'da Belkıs'a karşı bir nefret oluşturmak için Belkıs hakkında olumsuz şeyler söylediler; çünkü onunla evlenmesinden ve...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed’in rüyada 7 güneş olarak gördüğü Yavuz Sultan Selim’i tabirini lalası nasıl yorumladı?

İstanbul'da  bu haberi işiten Fatih Sultan Mehmed Han, torunu için dualar etti ve ''Lala Selim'i çok sevdim'' buyurdu. Ertesi gün...
Türk tarihi

Türklere neden bu ismin verildiğini güzel bir hikaye anlatır. Zülkarneyn ile Türkler arasında geçen bir mücadelede sayıları çok azalmış olan Türkler…

Türkmen adını yazılı olarak en erken gördüğümüz yerlerden biri Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugati-t Türk adlı eseridir. Türklere neden bu ismin...
Timur tarihi

Timur – İstişare kimlerle ve nasıl yapılır? – Yine benim tecrübelerimle sabittir ki, istişare edilecek kişilerin,

Yine benim tecrübelerimle sabittir ki, istişare edilecek kişilerin, ileriyi gören, tam akıllı, derin fikirli ve sezgileri kuvvetli kişilerden olması lazımdır....
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x